Kinematografie Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Das Projekt is von Mitteln aus dem europäischen Regionsentwicklungsfonds im Rahmen des operativen Programms der Grenzzusammenarbeit Polen (lubuskie Woiwodschaft) – Brandenburg 2007-2013, Fonds der kleinen Projekte und Netzprojekte der Euroregion „Spree-Neisse-Bóbr” und der Staatskasse mitfinanziert.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

 

Cel projektu:

Prezentacja dokonań i dorobku kinematografii krajów Europy Środkowej i Wschodniej, poprzez prezentacje filmów o wybitnych walorach artystycznych, spotkania autorskie i Forum Filmowe ze szczególnym uwzględnieniem kina polskiego i niemieckiego.

Streszczenie projektu:

„Kinematografie Krajów Europy Środkowej i Wschodniej” to prezentacja w formie przeglądów tematycznych i przeglądu konkursowego, dokonań i do-robku kinematografii państw biorących udział w projekcie, w ramach 41. Lu-buskiego Lata Filmowego. W dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2012 r. pokazane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, etiudy szkół filmowych oraz filmy kina niezależnego. Integralną częścią prezentacji filmowych będą spotkania z twórcami, dyskusje, Forum Filmowe, poświęcone opisywaniu i diagnozowaniu rzeczywistości w oparciu o dokonania kinematografii krajów uczestniczących w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec. Punktem kulminacyjnym projektu będzie polsko-niemieckie seminarium, które odbędzie się 30 czerwca 2012 r. o godz.12.00 w Sali w Ośrodku Leśnik.

 

 

Ziele des Projektes:

Die Darstellung der Werke des Kinos der Länder aus Mittel- und Osteuropa, durch die Vorführung der Filme mit grossartigen Kunst-eigenschaften, Autorentreffen und Filmforum unter besonderer Ein-beziehung des deutschen und polnischen Kinos.

Zusammenfassung des Projektinhaltes:

„Kinematographien der mittel- und osteuropäischen Länder“ das ist eine Darstellung in Form von thematischen Übersichten und einer Wettbewerbsübersicht, des Schaffens des Films der Länder, die am Projekt teilnehmen im Rahmen 41. Lubuskie Filmsommer. Von 24. Juni bis 1. Juli 2012 werden Speil und Dokumentarfilme, Etiuden aus den Filmschulen und Filme des unabhängigen Kinos gezeigt. Der integrierter Teil der Filmvorführungen werden Treffen mit den Autoren und ein Filmforum sein. Die Themen werden die Beschrei-bung und Diagnose der Realität auf Basis der Werke der Kinemato-graphie mit der besonderen Rücksicht auf Deutschland und Polen sein. Das Hauptereignis des Projekts wird ein deutsch-polnischen Seminar sein, das sich am 30. Juni 2012 um 12 Uhr im Saal der Pension Lesnik stattfindet wird.

 

Filmy polskie

Filmy niemieckie

 

Polnische Filme

Deutsche Filme