Akredytacja LLF 2018

Szanowni Państwo

Biuro Organizacyjne 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018 informuje, że tegoroczna edycja imprezy odbywać się będzie w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2018 r. Podobnie jak w latach poprzednich, 47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018, będzie festiwalem międzynarodowym z konkursem o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów fabularnych, Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów dokumentalnych oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii krótkich filmów fabularnych.

Na program 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018 składają się:
A. Program główny

1. Konkurs Główny Konkurs Filmów Fabularnych,
2. Konkurs Filmów Dokumentalnych,
3. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych

B. Imprezy towarzyszące

1. Panorama – przegląd najnowszych filmów fabularnych, krótkich filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i krótkich form filmowych z lat 2017 – 2018 z Kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej,
2. Przegląd etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji,
3. Blok filmów animowanych dla dzieci,
4. Prezentacja kinematografii: ,
5. Mistrzowie kina,
6. Cykliczny przegląd filmów pt. „Wielcy, znani zapomniani”,
7. Historia Filmu,
8. „Zapomniane perły kina polskiego”,
9. Festiwalowe hity 2017 – 2018,
10. Warsztaty filmowe dla animatorów kultury z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec,
11. Koncert inauguracyjny 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018,
12. Fundacja Łagowski Dom Artysty – wystawa rękodzieła połączona z warsztatami wytwórczymi i warsztatami malarstwa artystycznego również dla dzieci i młodzieży,
13. Nordic walking dla uczestników, gości LLF, mieszkańców i turystów,
14. Koncert muzyczny finałowy na zakończenie 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018,
15. Replika 47. Lubuskiego Lata Filmowego w kinie NEWA w Zielonej Górze.

Koszt akredytacji dla uczestników Lubuskiego Lata Filmowego wynosi 100 zł (sto złotych), natomiast dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych 50 zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku rezerwacji grupowych cena akredytacji wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych). Opłatę akredytacyjną prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:

Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko akredytacje imienne). Zgłoszenia wraz z kopią opłaty akredytacyjnej prosimy przesłać do 10 czerwca 2017 r. na adres Biura Organizacyjnego lub mailem:

Klub Kultury Filmowej
65-903 Zielona Góra 3
skrytka pocztowa nr 1
e-mailem: llf@llf.pl

Nie zwracamy należności za niewykorzystane a opłacone akredytacje.

Po złożeniu pisemnego zamówienia podpisanego przez Kierownika instytucji i Głównego Księgowego, Biuro Organizacyjne może pomóc w zarezerwowaniu noclegów.

Biuro Organizacyjne nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za pomoc w uzyskaniu noclegów.

 

Andrzej Kawala

Dyrektor
Lubuskiego Lata Filmowego

akawala