Zgłoszenia filmów do 15 lipca!

Mamy nadzieję, że 49 edycję Lubuskiego Lata Filmowego uda nam się zrealizować po wakacjach – w terminie od 30 sierpnia do 6 września 2020 roku.

Wobec powyższego termin zgłaszania filmów określony w regulaminie jest przesunięty do 15 lipca 2020 r.

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia filmu do festiwalu Lubuskie Lato Filmowe. Poprzez przesłanie tego dokumentu, zgłaszający film akceptuje zasady i przepisy festiwalu, jakie podano na stronie internetowej festiwalu (www.llf.ploraz w poniższym zgłoszeniu filmu. Wypełniony dokument należy przesłać mailem na adres llf@llf.pl oraz wersję papierową wysłać pocztą wraz z kopią filmu z napisami angielskimi na Blu-ray / DVD (filmy dokumentalne i krótkie filmy fabularne w jakości emisyjnej) na poniższy adres:

Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Decyzja o pokazaniu filmu podczas festiwalu i wybór sekcji, w której film zostanie przedstawiony, należy do dyrektora festiwalu.

DO POBRANIA: karta zgłoszenia filmu

You may also like...