Otwarte warsztaty krytyki

Otwarte warsztaty krytyki filmowej

W trakcie 41. Lubuskiego Lata Filmowego odbędą się Otwarte Warsztaty Krytyki Filmowej. Spotkania poprowadzą: Andrzej Kołodyński, Rafał Marszałek i Andrzej Werner.

Andrzej Kołodyński

krytyk filmowy, doktor filmoznawstwa specjalizujący się w teorii dokumentu oraz problematyce kina po­pularnego. Jako dziennikarz i krytyk pracował w tygodniku „Film” (1973-1992), gdzie kierował działem zagranicznym. Od 1994 jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Kino”. Publikuje również w innych czasopismach, jest autorem książek (m.in. „Tropami filmowej prawdy”, „Seans z wampirem”, „Dziedzictwo wyobraź­ni”) oraz haseł encyklopedycznych („Speelfilm Encyklopedie”, „Encyklopedia kina”, „Światowa encyklopedia filmu religijnego”), tłumaczem książek filmowych i beletrystycznych, redaktorem wydań zbiorowych. W latach 1989-1991 był dyrektorem progra­mowym Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Od 2011 rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej. Juror wielu festi­wali filmowych, wykłada m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Warszawskiej Szkole Filmowej, w Akademii Filmu i TV.

dr Rafał Marszałek

(krytyk i historyk filmu, wieloletni współpracownik między inny­mi czasopisma “Film na Świecie” (w latach 1979?1981 jego redak­tor naczelny) i miesięcznika “Kino”, autor książek poświęconych krytyce filmowej: “Nowy film angielski” (1968), “Powtórka z życia” (1970), “Pamflet na kino codzienne” (1974), “Kamień w wodę” (1980), oraz prac o historii filmu: “Polska wojna w obcym filmie” (1976), “Filmowa pophistoria” (1984), Kino rzeczy znalezionych (2007), redaktor naukowy V i VI tomu “Historii filmu polskiego” (1985, 1994), a w wypadku tomu VI także jego współautor, cztero­krotny zdobywca nagrody im. Karola Irzykowskiego, wieloletni kie­rownik Pracowni Historii Filmu Instytucie Sztuki PAN, wykładowca KUL, UW, PWSTiF.)

Prof. dr hab. Andrzej Werner

(krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor dok­tor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowcaw Akademii Teatralnej, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu, członek Zarządu Polskiej Sekcji PENClubu, jest autorem książek: “Zwyczajna apokalipsa” (1971,1981), “Historia filmu polskiego”, tom V (1985) współautor, “Polskie, arcypolskie” (1987), “Pasja i nuda” (1991), “Krew i atrament” (1997), “Dekada fil­mu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych” (1997));

Otwarte warsztaty krytyki filmowej

Na 41. Lubuskiem Lecie Filmowym odbędą się Otwarte Warsztaty Krytyki Filmowej. Spotkania poprowadzą: Andrzej Kołodyński, Rafał Marszałek i Andrzej Werner.

Andrzej Kołodyński

krytyk filmowy, doktor filmoznawstwa specjalizujący się w teorii dokumentu oraz problematyce kina po­pularnego. Jako dziennikarz i krytyk pracował w tygodniku „Film” (1973-1992), gdzie kierował działem zagranicznym. Od 1994 jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Kino”. Publikuje również w innych czasopismach, jest autorem książek (m.in. „Tropami filmowej prawdy”, „Seans z wampirem”, „Dziedzictwo wyobraź­ni”) oraz haseł encyklopedycznych („Speelfilm Encyklopedie”, „Encyklopedia kina”, „Światowa encyklopedia filmu religijnego”), tłumaczem książek filmowych i beletrystycznych, redaktorem wydań zbiorowych. W latach 1989-1991 był dyrektorem progra­mowym Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Od 2011 rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej. Juror wielu festi­wali filmowych, wykłada m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Warszawskiej Szkole Filmowej, w Akademii Filmu i TV.

dr Rafał Marszałek

(krytyk i historyk filmu, wieloletni współpracownik między inny­mi czasopisma “Film na Świecie” (w latach 1979?1981 jego redak­tor naczelny) i miesięcznika “Kino”, autor książek poświęconych krytyce filmowej: “Nowy film angielski” (1968), “Powtórka z życia” (1970), “Pamflet na kino codzienne” (1974), “Kamień w wodę” (1980), oraz prac o historii filmu: “Polska wojna w obcym filmie” (1976), “Filmowa pophistoria” (1984), Kino rzeczy znalezionych (2007), redaktor naukowy V i VI tomu “Historii filmu polskiego” (1985, 1994), a w wypadku tomu VI także jego współautor, cztero­krotny zdobywca nagrody im. Karola Irzykowskiego, wieloletni kie­rownik Pracowni Historii Filmu Instytucie Sztuki PAN, wykładowca KUL, UW, PWSTiF.)

Prof. dr hab. Andrzej Werner

(krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor dok­tor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowcaw Akademii Teatralnej, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu, członek Zarządu Polskiej Sekcji PENClubu, jest autorem książek: “Zwyczajna apokalipsa” (1971,1981), “Historia filmu polskiego”, tom V (1985) współautor, “Polskie, arcypolskie” (1987), “Pasja i nuda” (1991), “Krew i atrament” (1997), “Dekada fil­mu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych” (1997));

Offene Workshops Filmkritik

Während des 41. Lubuskie Film Summer wird offen Workshops Filmkritik sein. Der Workshop wird durchgeführt werden: Andrzej Kołodyński, Rafał Marszałek i Andrzej Werner.

Andrzej Kołodyński

krytyk filmowy, doktor filmoznawstwa specjalizujący się w teorii dokumentu oraz problematyce kina po­pularnego. Jako dziennikarz i krytyk pracował w tygodniku „Film” (1973-1992), gdzie kierował działem zagranicznym. Od 1994 jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Kino”. Publikuje również w innych czasopismach, jest autorem książek (m.in. „Tropami filmowej prawdy”, „Seans z wampirem”, „Dziedzictwo wyobraź­ni”) oraz haseł encyklopedycznych („Speelfilm Encyklopedie”, „Encyklopedia kina”, „Światowa encyklopedia filmu religijnego”), tłumaczem książek filmowych i beletrystycznych, redaktorem wydań zbiorowych. W latach 1989-1991 był dyrektorem progra­mowym Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Od 2011 rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej. Juror wielu festi­wali filmowych, wykłada m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Warszawskiej Szkole Filmowej, w Akademii Filmu i TV.

dr Rafał Marszałek

(krytyk i historyk filmu, wieloletni współpracownik między inny­mi czasopisma “Film na Świecie” (w latach 1979?1981 jego redak­tor naczelny) i miesięcznika “Kino”, autor książek poświęconych krytyce filmowej: “Nowy film angielski” (1968), “Powtórka z życia” (1970), “Pamflet na kino codzienne” (1974), “Kamień w wodę” (1980), oraz prac o historii filmu: “Polska wojna w obcym filmie” (1976), “Filmowa pophistoria” (1984), Kino rzeczy znalezionych (2007), redaktor naukowy V i VI tomu “Historii filmu polskiego” (1985, 1994), a w wypadku tomu VI także jego współautor, cztero­krotny zdobywca nagrody im. Karola Irzykowskiego, wieloletni kie­rownik Pracowni Historii Filmu Instytucie Sztuki PAN, wykładowca KUL, UW, PWSTiF.)

Prof. dr hab. Andrzej Werner

(krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor dok­tor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowcaw Akademii Teatralnej, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu, członek Zarządu Polskiej Sekcji PENClubu, jest autorem książek: “Zwyczajna apokalipsa” (1971,1981), “Historia filmu polskiego”, tom V (1985) współautor, “Polskie, arcypolskie” (1987), “Pasja i nuda” (1991), “Krew i atrament” (1997), “Dekada fil­mu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych” (1997));