You are currently viewing 45 LLF 2016: Dzień 2 i 3

45 LLF 2016: Dzień 2 i 3

Drugi i Trzeci Dzień łagowskiego Festiwalu w szybkich migawkach! Kolejne spotkania, pełne sale i warsztaty krytyki filmowej. Takie jest Lubuskie Lato Filmowe! Cały czas czekamy na Was w Leśniku!