You are currently viewing Nowy termin 50 Lubuskiego Lata Filmowego

Nowy termin 50 Lubuskiego Lata Filmowego

  • Post author:
  • Post category:archiwum

50 Lubuskie Lato Filmowe odbędzie się w drugim planowanym terminie
od 29 sierpnia do 5 września 2021 roku.

Niestety ze względu na obowiązujące nadal obostrzenia antycovidowe, powodujące ograniczenia w branży hotelarskiej oraz trudności w przemieszczaniu się gości z zagranicy, zmuszeni jesteśmy do przesunięcia daty rozpoczęcia festiwalu na koniec sierpnia.

Ubolewamy nad tym, że nie uda nam się spotkać podczas jubileuszowego Lubuskiego Lata Filmowego w tradycyjnym czasie, na początku wakacji, ale te pandemiczne ograniczenia są jedyną, aczkolwiek niezwykle znaczącą, przeszkodą w organizacji festiwalu. Jesteśmy przekonani, że traktujecie naszą decyzję ze zrozumieniem.

Oczywiście akredytacje zamówione na pierwotny termin festiwalu zachowują swą ważność w drugim. Gdyby zachodziła okoliczność, że koliduje on z Waszymi zamierzeniami i nie będą Państwo mogli wziąć udziału w Lubuskim Lecie Filmowym na przełomie sierpnia i września, prosimy o kontakt poprzez e-mail llf@llf.pl i ustalimy zasady zwrotu wpłaconych pieniędzy.

W związku z licznymi zapytaniami od twórców mamy też wiadomość o wydłużeniu czasu przyjmowania zgłoszeń filmów do 30 czerwca 2021 roku. Pozdrawiamy i zapraszamy

Biuro Organizacyjne
50 Lubuskiego Lata Filmowego
Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze