You are currently viewing Czesi to świetni grzybiarze / Češi jsou výborní houbaři / The Czechs Are Excellent Mushroom Pickers – reż. Apolena Rychlíková

Czesi to świetni grzybiarze / Češi jsou výborní houbaři / The Czechs Are Excellent Mushroom Pickers – reż. Apolena Rychlíková

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Jak bardzo niezrozumiałe wydawałoby się istnienie homo sapiens i traktowanie przezeń planety Ziemia przez wyższą inteligencję? A jak w trosce o przyrodę wyróżniliby się Czesi?

Zwierzęta nie dbają o środowisko, a dla gości z kosmosu niezrozumiałe jest, jak bezlitośnie ludzkość traktuje to, co ją otacza i tworzy. A czyni to w imię handlu i zysku kilku odnoszących sukcesy przedsiębiorców.

“Češi jsou výborní houbaři” to esej środowiskowy, nawiązujący do dialogu dwóch badaczy z innej planety, śledzących życie na Ziemi, na niewielkim obszarze w środku Europy, w krainie zwanej Czechami.

Twórcy starają się spojrzeć na problem zmian klimatycznych przezornie i z humorem, ale nie przeczą, że jest to poważne zjawisko. Jeśli nie mamy stać się skamieliną, musimy działać.

Czesi to świetni grzybiarze / Češi jsou výborní houbaři / The Czechs Are Excellent Mushroom Pickers – reż. Apolena Rychlíková