50. Lubuskie Film Summer 27.06 - 4.07 2021

Wspominamy Andrzeja Kawalę

Był dobrym, ciepłym i uczciwym człowiekiem, a przy tym wielkim znawcą i miłośnikiem filmu, przyjacielem Łagowa – w ten właśnie sposób przyjaciele i współpracownicy wspominają Andrzeja Kawalę, wieloletniego dyrektora i organizatora Lubuskiego Lata Filmowego, szefa Klubu Kultury Filmowej oraz kina...

Akredytacja LLF 2021

Szanowni Państwo Biuro Organizacyjne 50. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2021 informuje, że tegoroczna edycja imprezy odbywać się będzie w dniach od 27 czerwca do 4 lipca 2021. W przypadku braku możliwości zorganizowania festiwalu w tym terminie, terminem alternatywnym jest...

REGULAMIN 50. LLF

REGULAMIN 50. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2021 §1 50. Lubuskie Lato Filmowe odbywa się w dniach 27 czerwca – 4 lipca 2021 r. w Łagowie Lubuskim. Lubuskie Lato Filmowe, ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej...