You are currently viewing Akredytacje 2015

Akredytacje 2015

 • Post author:
 • Post category:archiwum

Biuro Organizacyjne 44. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2015 informuje, że tegoroczna edycja imprezy odbywać się będzie w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2015 r. Podobnie jak w latach poprzednich, 44. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2015, będzie festiwalem międzynarodowym z konkursem o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów fabularnych, Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów dokumentalnych oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii krótkich filmów fabularnych. 44LLF2015Na program 44. Lubuskiego Lata Filmowego Łagów 2015 składają się:

 1. Konkurs Główny Konkurs Filmów Fabularnych
 2. Konkurs Filmów Dokumentalnych
 3. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych
 4. Przegląd etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji
 5. Panorama przegląd najnowszych filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkich form filmowych z lat 2014 – 2015 z Kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej
 6. Cykl filmowy „Zapomniane perły polskiego kina”
 7. Cykl filmowy „Dziecko w świecie dorosłych”
 8. Cykliczny przegląd filmów przypominający aktorów i aktorki pt. „Wielcy, znani zapomniani – Jacek Woszczerowicz (110 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)”
 9. Kinematografia węgierska po zmianach przegląd filmów z lat 2012 – 2015 przewidywany gość: Katalin Vajda (Magyar Filmunió International Division of the Hungarian National Film Fund)
 10. 120 lat kina, czyli pionierzy X Muzy
 11. 70 lat po II Wojnie
 12. Seans z najnowszą historią przewidywani goście i filmy: „Majdan”, „Jestem Femen”, „Zwyczajny prezydent”, „Plac” i „Lobotomia” – Jurij Chaszczewatski, „80 milionów” Waldemar Krzystek, „Lewiatan”.
 13. Mistrzowie kina Jan Jakub Kolski i Lech Majewski – przewidywani goście: Jan Jakub Kolski oraz Lech Majewski
 14. Prezentacja wybranych filmów kina offowego
 15. Warsztaty dla zainteresowanych krytyką filmową
 16. Koncert inauguracyjny 44. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2015
 17. Fundacja Łagowski Dom Artysty – wystawa rękodzieła połączona z warsztatami wytwórczymi i warsztatami malarstwa artystycznego również dla dzieci i młodzieży
 18. Zajęcia w ramach projektu „Sprzątanie świata” połączone z nauką nurkowania i bezpieczeństwa nad wodą
 19. Nordic Walking dla uczestników, gości LLF, mieszkańców i turystów
 20. Koncert muzyczny finałowy na zakończenie 44. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2015

Koszt akredytacji dla uczestników Lubuskiego Lata Filmowego wynosi 100 zł (sto złotych), natomiast dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych 50 zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku rezerwacji grupowych cena akredytacji wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych). Opłatę akredytacyjną prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto: Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273 z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko akredytacje imienne). Zgłoszenia wraz z kopią opłaty akredytacyjnej prosimy przesłać do 20 czerwca 2015 r. na adres Biura Organizacyjnego lub mailem: Klub Kultury Filmowej 65-903 Zielona Góra 3 skrytka pocztowa nr 1 e-mailem: llf@llf.pl faxem: (68) 325-59-84 Nie zwracamy należności za niewykorzystane a opłacone akredytacje. Po złożeniu pisemnego zamówienia podpisanego przez Kierownika instytucji i Głównego Księgowego, Biuro Organizacyjne może pomóc w zarezerwowaniu noclegów. Biuro Organizacyjne nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za pomoc w uzyskaniu noclegów.   Dyrektor Lubuskiego Lata Filmowego Andrzej Kawala