Posts Tagged :

Łagów

Wyniki Konkursu Głównego 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2023

940 529 llf

Na ten werdykt zawsze czekamy w największym napięciu – Jury Konkursu Głównego 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2023 w składzie: Andrzej Jakimowski – przewodniczący, Adrianna Prodeus, Paweł Łoziński, Zbigniew Zamachowski i Ryszard Brylski po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagroda Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Sześć tygodni / Hat hét Noemi Veroniki Szakonyi

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Dziewiąty krok / 9-tas Zingsnis Irmy Puzauskaite

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Chleb i sól Damiana Kocura

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej

Wyniki konkursu filmów dokumentalnych 52. Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Lubuskie Lato Filmowe jest również tym jednym z miejsc, gdzie można poznać najnowszą, międzynarodową twórczość dokumentalną.

Filmy oceniali Jurorzy: Eva Tomanová, Krzysztof Gierat, Jakub Armata przedstawiając następujący werdykt po obejrzeniu 16 filmów dokumentalnych:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Dziewczyny rocznik 1960 / 1960. Gada Meitenes

Uny Celmy

za możliwość wniknięcia przez różne postaci w historię budowania kobiecej świadomości i pewności siebie.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu W Ukrainie

Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego

za poruszające doświadczenie wchodzenia krok po kroku w głąb horroru wojny za sprawą mądrych artystycznych wyborów i świetnego montażu.

Nagrodę Złote Grono dla filmu Art Talent Show / Zkouška umění Adéli Komrzý i Tomáša Bojara

za wyjątkowe doświadczenie spojrzenia poprzez sztukę na ważne tematy rezonujące na kolejne pokolenia.

Wyniki konkursu krótkich filmów fabularnych 52 Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Prezentujemy pierwsze wyniki konkursowe 52. Lubuskiego Lata Filmowego w dziedzinie istotnej dla młodych, często debiutujących twórców – w konkursie krótkich filmów fabularnych.

O Złote Grono ubiegało się 20 filmów. Oceniali je jurorzy: Gabriela Muskała, Jarosław Grzechowiak i Gediminas Jankauskas, przyzna jąc następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu “Diabeł” Jana Bujnowskiego

za zdjęcia i technikę filmową oraz wierność tradycyjnej i nieprzemijającej taśmie 16 mm.

Wyróżnienie dla Doroty Pomykały i Doroty Stalińskiej oraz Magdaleny Prosuł i Anity Szepelskiej

za różne pokoleniowo, a tak samo hipnotyczne i przejmujące duety aktorek w filmach “Moje Stare” i “Alkibiades”.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu “Kraina ciszy / Ticho na poli” Stefánii Lovasovej

za znakomite rozwiązania dramaturgiczne oraz wskazanie, w jaki sposób problemy społeczne wpływają na życie i uczucia dzieci.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu “Piękna łąka kwietna” Emi Buchwald

za nomen omen pięknie opowiedziany dramat rodzinny, ze szczególnym uwzględnieniem roli Andrzeja Kłaka, który w niezwykle prawdziwy, subtelny i przejmujący sposób ukazał determinację ojca w walce o obecność w życiu córki oraz o własną godność.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu “Być kimś” Michała Toczka

za doskonały i skończony w każdym aspekcie film oraz znakomitą opowieść, która łącząc komedię z dramatem wspaniale opowiada o wpływie niezwykłej historii na zwykłego człowieka.

Małe Grono Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Ogłaszanie nagród tegorocznego Lubuskiego Lata Filmowego rozpocznijmy od… niespodzianki.

Przyznajemy po raz pierwszy niezwykłą, honorową nagrodę o nazwie… Małe Grono Lubuskiego Lata Filmowego.

Dlaczego Małe Grono zapytacie? Otóż przyznana ona jest przez jury złożone najmłodszych uczestników Lubuskiego Lata Filmowego – oglądających blok filmowy dla młodego widza.

W głosowaniu najmłodszych widzów zwyciężył film Klub brzydkich dzieci / The Club of Ugly Children / De Club van Lelijke Kinderen w reżyserii Jonathana Elbersa z Holandii.

REGULAMIN 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO

940 529 llf

REGULAMIN 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2023

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego jest Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra (zwany w dalszej części Organizatorem)
 2. 52. edycja Lubuskiego Lata Filmowego (zwana w dalszej części Festiwalem) odbywa się w dniach 25 czerwca – 2 lipca 2023 r. w Łagowie Lubuskim. 
 3. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców. Festiwal stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń, służy rozszerzeniu współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie twórczości filmowej.
 4. Na program Festiwalu składają się: pokazy specjalne, konferencje prasowe, spotkania twórców z publicznością, seminaria, spotkania edukacyjne, imprezy towarzyszące.
 5. Festiwal ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej połączonym z przeglądem różnych kinematografii światowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów środkowoeuropejskich. W ramach Festiwalu organizowane są następujące Konkursy:
  • Konkursu Filmów Fabularnych;
  • Konkurs Filmów Dokumentalnych;
  • Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych.
 6. Festiwal ma charakter międzynarodowy.
 7. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Lubuskiego Lata Filmowego, kieruje Biuro Organizacyjne powołane przez Organizatora.

§2 ZGŁASZANIE I SELEKCJA FILMÓW

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi następujące materiały selekcyjne:
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową;
  • Kopię podglądową filmu w formie screenera online (np. Vimeo, YouTube, itp.). Wszystkie kopie muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polskim. Link do screenera zgłoszonego filmu powinien być aktywny do 2 lipca 2023 roku na wewnętrzne potrzeby Festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane;
  • Listę dialogową w języku angielskim oraz polskim zawierającą time code;
  • Fotosy filmu (min. 3, pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  • Portret reżysera / reżyserów (pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię podglądową filmu (dane dostępu do screenera) należy przesłać na adres: llf@llf.pl do 30 KWIETNIA 2023 r.
 3. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest terminowe przesłanie kompletu wymaganych materiałów selekcyjnych wymienionych w pkt. 2.
 4. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego reżysera/reżyserki.
 5. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu do Konkursów.
 6. Selekcja konkursowa: filmy do konkursu wybierane są przez Organizatora Festiwalu w konsultacji z Zespołem Selekcyjnym.
 7. Sekcja pozakonkursowa: Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, Organizator może wybrać filmy do cykli pozakonkursowych.
 8. Lista filmów wybranych do konkursów i cykli pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.llf.pl tuż po zakończeniu selekcji.
 9. W 2023 roku, aż do odwołania, Festiwal zastrzega sobie prawo do nie wybierania filmów z Federacji Rosyjskiej.
 10. Zgłoszenie filmu do selekcji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§3 WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

 1. Konkurs Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać pełnometrażowe filmy fabularne o czasie trwania powyżej 60 min, które są przeznaczone do dystrybucji kinowej, telewizyjnej, na platformach VOD lub festiwalowej. Do udziału w Konkursie Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 2. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 3. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 4. Konkurs Filmów Dokumentalnych: do procesu selekcji można zgłaszać filmy dokumentalne, które stanowią odrębną całość artystyczną i których czas trwania jest dłuższy niż 60 minut. Do udziału w Konkursie Filmów Dokumentalnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 5. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 6. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 7. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne o czasie trwania do 30 minut. Do udziału w Konkursie Krótkich Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 8. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 9. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 10. Filmy włączone do Konkursu zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu na pokazie dla publiczności oraz międzynarodowego Jury.
 11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne Festiwalu: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona góra, e-mail: llf@llf.pl.


§4 POKAZY FESTIWALOWE

 1. Pokazy festiwalowe odbędą się w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2023 roku w Łagowie Lubuskim.
 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez właściciela praw, Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi kopii filmowej w dwóch wersjach projekcyjnych:
 3. Format DCP. Kopia powinna być zgodna ze specyfikacją techniczną przesłaną przez Organizatora;
 4. Format .mp4 zakodowane kodekiem h.264/h.265 lub podobnym, w rozdzielczości min. Full HD.
 5. Wszystkie kopie pokazowe muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polski lub angielski. W momencie zgłaszania do selekcji Zgłaszający powinien zarezerwować kopię dla Organizatora na czas trwania Festiwalu.
 6. Kopie pokazowe powinny zostać wysłane w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych na adres: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra lub za pomocą transferu online na adres: llf@llf.pl.
 7. Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe, ponosi Zgłaszający.
 8. Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 9. Kopie pokazowe zwracane będą na koszt Organizatora w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Organizator powinien być powiadomiony niezwłocznie.

§5 NAGRODY

 1. Nagrody regulaminowe przyznaje Międzynarodowe Jury. Przewodniczących i członków Jury powołuje Organizator Festiwalu.
 2. Obrady Jury mają charakter zamknięty i mogą odbywać się w formie zdalnej. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii filmu fabularnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”, nagroda organizatorów im. J. Burskiego.
 4. Ustala się następującą nagrody regulaminowe w kategorii filmu dokumentalnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 5. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii krótki film fabularny: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 6. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Organizatorem.
 7. Wysokość nagród ujętych w pkt. 2 do 4 ustala Organizator Festiwalu.
 8. Werdykt Jury i pozostałe decyzje dotyczące nagród zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zakończenia Festiwalu. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Festiwalu: www.llf.pl
 9. Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką i nagrodą finansową.
 10. Osoby wyróżnione niebędące na festiwalu otrzymują nagrodę finansową i statuetkę przesłane drogą pocztową / kurierem.
 11. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie reżyserom/reżyserkom nagrodzonych filmów na podstawie umów z laureatami/laureatkami w formie przelewu na konto bankowe podane w umowie w kwocie uwzględniającej wymagane polskim prawem potrącenia podatkowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

§6 GOŚCIE

 1. Biuro Organizacyjne zaprasza wybranych członków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich pobytu na Lubuskim Lecie Filmowym.
 2. O zaproszeniu osób ujętych w pkt. 1 decyduje Organizator Festiwalu.
 3. Realizatorzy filmów konkursowych przedstawiają swój film, uczestniczą w spotkaniu z publicznością i mediami.
 4. Do udziału w 52. Lubuskim Lecie Filmowym – Łagów 2023 zaprasza się: ekipy realizatorów filmów konkursowych, wybitnych twórców i realizatorów filmowych pracujących w kraju i za granicą, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, dystrybutorów i organizatorów różnych form upowszechniania sztuki filmowej w kraju i za granicą, zagranicznych producentów, dystrybutorów i dziennikarzy.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w mediach społecznościowych, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych oraz innych kanałach promocyjnych festiwalu.
 6. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do filmu, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez właściciela praw do filmu na warunkach określonych w panelu filmu (formularz online).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu na publicznych pokazach na terenie województwa lubuskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych

§8 RODO

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od twórców filmowych i zwycięzców jest Stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej , ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: llf@llf.pl
 3. Dane osobowe zgłaszającego film do konkursu i osoby nagrodzonej finansowo będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, w celach podatkowych (dotyczy laureatów konkursów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zgłoszenia filmów do konkursów.
 5. Uczestnikom konkursów, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres korespondencyjny;
  • numer telefonu;
  • wizerunek.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  • prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
  • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
  • numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie festiwalu (także w mediach tradycyjnych i społecznościowych) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
 12.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych;
  • przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 14. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 15. W przypadku zgłaszania do konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§9 POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

 1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościć prawa do wynagrodzenia z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.
 2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostały poinformowane, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
 3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 4. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.

Możesz już kupić karnet na 52 Lubuskie Lato Filmowe!

940 529 llf

Drodzy Widzowie i Widzki 52. edycji Lubuskiego Lata Filmowego!

Można już kupić karnet upoważniający do wstępu na wszystkie projekcje filmowe odbywające się w ramach tegorocznego festiwalu.

Przypomnijmy 52 LLF odbędzie się od 25 czerwca do 2 lipca 2023 w Łagowie.

Sprzedaż karnetów potrwa do 10 czerwca 2023 r. włącznie lub do wyczerpania puli karnetów.

JAKIE SĄ CENY?

Karnet indywidualny – 150 zł + pakiet startowy

Karnet dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych – 80 zł + pakiet startowy

SPRZEDAŻ:

Opłatę prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:

Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko karnety imienne).

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres: llf@llf.pl

Regulamin sprzedaży karnetów znajdziesz tutaj

KONTAKT:
Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: llf@llf.pl

51. Lubuskie Lato Filmowe zwraca uwagę na wschód Europy

900 600 llf

Oleg Sencow nagrodzony Złotym Gronem w konkursie głównym 51. Lubuskiego Lata Filmowego za fabularny film „Nosorożec”. Ukraiński reżyser nie mógł odebrać nagrody, bo walczy akurat w Donbasie. Przysłał organizatorom wzruszający film z podziękowaniami z wojennych okopów.

W kategorii filmów dokumentalnych zwyciężył Paweł Łoziński i jego „Film balkonowy”. W konkursie krótkich filmów fabularnych jury festiwalu nagrodziło Złotym Gronem Węgra Olivéra Rudolfa za film „Fonica M-120”.

Tegoroczna nagroda im. Andrzeja Milczarkiewicza, ufundowana przez przyjaciół Lubuskiego Lata Filmowego, trafiła do dwojga białoruskich twórców: Volhy Dashuk i Victora Asliuka.

Najbardziej wymownym znakiem płynącym z tegorocznego, właśnie zakończonego 51. Lubuskiego Lata Filmowego, jest Złote Grono głównego konkursu LLF, konkursu filmów fabularnych, dla Olega Sensowa, ukraińskiego reżysera i jego filmu „Nosorożec” oraz nagroda im. Andrzeja Milczarkiewicza dla dwojga białoruskich reżyserów Volhy Dashuk i Victora Asliuka, których filmy – po latach przerwy – pojawiły się w festiwalowym programie.

To wymowny znak, że wbrew niesprzyjającym okolicznościom Lubuskie Lato Filmowe chce utrzymać kontakt z twórcami ze wschodniej Europy. I choć tworzyć jest im coraz trudniej, warto wierzyć, że nadejdzie czas, gdy się to zmieni. Że wróci normalność.

O Olegu Sencowie, nagrodzonym w Łagowie w 2010 roku reżyserze, organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego wspominali w latach 2014-2019, apelując co roku podczas festiwalu o jego uwolnienie z rosyjskiego łagru.

– Gdy w końcu uwolnienie stało się faktem, w naszej radości, nigdy nie zakładaliśmy, że niebawem przyjdzie nam oglądać Olega w jeszcze innych – wojennych, frontowych, okolicznościach. Bo teraz Oleg walczy o swoją ojczyznę – mówi jeden z organizatorów festiwalu Grzegorz Potęga.

Oleg Sencow nie mógł osobiście odebrać nagrody. Bierze właśnie udział w walkach w Donbasie. Przysłał z frontu film z podziękowaniami.

– Jestem scenarzystą i reżyserem filmu „Nosorożec”, ale teraz jestem zwykłym żołnierzem w ukraińskiej armii, który broni swojego kraju. Nie wiem, czy kiedyś jeszcze będę na festiwalu w Łagowie, ale mam nadzieję, że zwyciężymy, że przeżyję i oczywiście będę jeszcze kręcił filmy, z którym przyjadę na wasz festiwal – mówił do widzów zgromadzonych w amfiteatrze na ceremonii wręczenia nagród, a w tle jego wypowiedzi było słychać wystrzały.

Dwoje białoruskich reżyserów Volha Dashuk i Victor Asliuk przyjechało do Łagowa z pokazem specjalnym. To było ważne wydarzenie festiwalu, bo od lat filmy z Białorusi się nie pojawiały. Dashuk i Asliuk pokazali w Łagowie na specjalnych pokazach trzy dokumentalne filmy: „Koła”, „Drewniany naród”, „Amator kina”.

Jest nam coraz trudniej tworzyć, życie filmowców na Białorusi zamarło, nie da się pracować. Gdy pojawmy się z kamerami na wsi, by choćby sfilmować krowy jesteśmy traktowani jak terroryści. Kary grożą nam i tym , którzy udostępniają nam obiekty do filmowania. Istnieje tylko oficjalna propaganda, nie można powiedzieć nic od siebie, by nie narazić się na zarzut antypaństwowej działalności. Za granicą z kolei czujemy się jak oskarżeni o współpracę z reżimem Łukaszenki i agenturą Rosji Putina. Czasem czujemy się obco, jakbyśmy byli nikim na ziemi niczyjej – opowiada Volha Dashuk. Nagroda im. Andrzeja Milczarkiewicza była dla białoruskich twórców niezwykłą niespodzianką, dającą wsparcie i nadzieję.

Lubuskie Lato Filmowe to najstarszy polski festiwal filmów fabularnych, odbywający się od 1969 roku w Łagowie, a od roku 1989 jest to międzynarodowa impreza poświęcona prezentacji kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej. Impreza próbuje od lat, poprzez charakter dyskusyjny, opisywać zmieniającą się Europę i żyjących tu ludzi. I rozpoczyna właśnie nowe półwiecze.

W ostatnich trzech latach czas i świat fundują nam karuzelę okoliczności i wydarzeń, jakich nie doświadczyliśmy od dawna. Pandemia, czas wojny w Europie, czas politycznego i gospodarczego niepokoju, troski o jutro. Można odnieść wrażenie, iż wykuwa się nowy kształt świata, w którym żyjemy, a który rządzić się będzie regułami, jakich jeszcze chyba dobrze nie znamy. Wchodzimy zatem w nową erę spotkań z kinematografią Europy Środkowej i Wschodniej na Ziemi Lubuskiej – mówi jeden z organizatorów festiwalu Grzegorz Potęga.

51 edycja Lubuskiego Lata Filmowego zaproponowała fanom kina do obejrzenia przez pierwszy tydzień lata blisko 200 filmów fabularnych i dokumentalnych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. Znakiem firmowym Lubuskiego Lata Filmowego są dyskusje po seansach zaproszonymi twórcami. A było ich wielu – a wśród nich popularni aktorzy i reżyserzy: Andrzej Grabowski, Janusz Zaorski, Janusz Majewski, Wojciech Smarzowski. Wojciech Mecwaldowski, Adam Woronowicz, Sonia Bohosiewicz.

Przyznano również tradycyjne Złote Grona dla najlepszych filmów w trzech kategoriach. Złote w kategorii filmów fabularnych otrzymał wspomniany tu Oleg Sencow za „Nosorożca” –  wstrząsającą opowieść o zbrodni, karze w ziemi bez woli pokuty – jak wskazano w uzasadnieniu Jury. Nagrodę Srebrnego Grona przyznano Tomaszowi Habowskiemu za „Piosenki o miłości” – jak określono w uzasadnieniu „intymną, wibrującą opowieść o pewnym porozumieniu i pewnym konflikcie, bólu klasowych różnic i radości wspólnej pracy twórczej”. Brązowe Grono za film fabularny „Powrót do tamtych dni” trafiło do Konrada Aksinowicza „za opowiedzenie z czułością i autentycznością osobistej tragedii, która dotyka nadziei i strat w każdym z nas”.

Najlepszym dokumentem uznano „Film Balkonowy” w reżyserii Pawła Łozińskiego „za uniwersalny, ważny i niepozbawiony humoru film, który przypomina, że można i trzeba próbować ze sobą rozmawiać” – jak wskazało Jury. Paweł Łoziński przez dwa i pół roku z 1. piętra kamienicy na warszawskiej Saskiej Kępie nagrywał rozmowy z przechodniami rozmawiając o tym co słychać i jaki jest sens życia. Eksperyment reżysera pokazał, jak bardzo rozmowa jest ważna i że każdy człowiek jest potencjalnym bohaterem na film.

W kategorii krótkich filmów fabularnych wygrał Węgier Olivér Rudolf z obrazem „Fonica M-120”, za – jak napisano w uzasadnieniu – „niejednoznaczną historię o inicjacji młodego bohatera, pozostawiającą nadzieję w świecie, w którym trudno znaleźć pozytywne wartości.”

Werdykt Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022, konkursu filmów fabularnych – w składzie: Borys Lankosz – przewodniczący, Ryszard Brylski, Klara Cykorz, Anna Osmólska-Mętrak i Iwona Siekierzyńska po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Błędy / Emma in Love Jana Prušinovský’ego

za poruszającą opowieść o potrzebie miłości i kruchości uczuć w szorstkim, zmierzającym ku ich atrofii współczesnym świecie.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Powrót do tamtych dni / Back to Those Days Konrada Aksinowicza

za opowiedzenie z czułością i autentycznością osobistej tragedii, która dotyka nadziei i strat w każdym z nas.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Piosenki o miłości / Songs About Love Tomasza Habowskiego

za intymną, wibrującą opowieść o pewnym porozumieniu i pewnym konflikcie, bólu klasowych różnic i radości wspólnej pracy twórczej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Nosorożec / Rhino Olega Sentsova

za wstrząsającą opowieść o zbrodni, karze w ziemi bez woli pokuty.

Werdykt Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jerzy Armata, Pavel Chalupa, Tomasz Gąssowski, po obejrzeniu 20 filmów dokumentalnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit Adéli Komrzý

za wnikliwe podjęcie rzadko podejmowanego tematu, jak mądrze i godnie zachować się w obliczu spraw ostatecznych.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu Kolory Tobiego / Colors of Tobi Alexy Bakony

za wzruszającą opowieść o tolerancji, akceptacji i bezwarunkowej miłości.

Nagrodę Złote Grono

dla filmu Film balkonowy / The Balcony Movie Pawła Łozińskiego

za uniwersalny, ważny i niepozbawiony humoru film, który przypomina, że można i trzeba próbować ze sobą rozmawiać.

Werdykt Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jakub Armata, Andrzej Goleniewski i Mirosław Dembiński po obejrzeniu 15 krótkich filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu The Hero Mileny Dutkowskiej

za umiejętność opowiedzenia w prostej formie o znaczeniu przekazywania uniwersalnych wartości i ich roli w życiu dziecka.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Szereg syczący / The Clench Marcina Kluczykowskiego

za umiejętność rozwinięcia pozornie banalnej sytuacji w obraz bogatej w subtelności i wielowymiarowej relacji międzyludzkiej.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Gęś / Goose Marii Wider

za dojrzały portret relacji w rodzinie, z ich wielowątkowością, dynamizmem i ciepłem, ze szczególnym uwzględnieniem wyrazistej kreacji Mai Wolskiej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Fonica M-120 Olivéra Rudolfa

za niejednoznaczną historię o inicjacji młodego bohatera, pozostawiającą nadzieję w świecie, w którym trudno znaleźć pozytywne wartości. Zaletą filmu jest również niebanalna forma zarówno od strony dramaturgicznej, jak i wizualnej.

Werdykt Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Werdykt Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

wydany na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku,

Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

w składzie: Borys Lankosz – przewodniczący, Ryszard Brylski, Klara Cykorz, Anna Osmólska-Mętrak i Iwona Siekierzyńska po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Błędy / Emma in Love Jana Prušinovský’ego

za poruszającą opowieść o potrzebie miłości i kruchości uczuć w szorstkim, zmierzającym ku ich atrofii współczesnym świecie.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Powrót do tamtych dni / Back to Those Days Konrada Aksinowicza

za opowiedzenie z czułością i autentycznością osobistej tragedii, która dotyka nadziei i strat w każdym z nas.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Piosenki o miłości / Songs About Love Tomasza Habowskiego

za intymną, wibrującą opowieść o pewnym porozumieniu i pewnym konflikcie, bólu klasowych różnic i radości wspólnej pracy twórczej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Nosorożec / Rhino Olega Sentsova

za wstrząsającą opowieść o zbrodni, karze w ziemi bez woli pokuty.

Borys Lankosz 

Ryszard Brylski                               

Klara Cykorz                                   

Anna Osmólska-Mętrak

Iwona Siekierzyńska                      

Werdykt Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Werdykt Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

wydany na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022,

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jerzy Armata, Pavel Chalupa, Tomasz Gąssowski, po obejrzeniu 20 filmów dokumentalnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit Adéli Komrzý

za wnikliwe podjęcie rzadko podejmowanego tematu, jak mądrze i godnie zachować się w obliczu spraw ostatecznych.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu Kolory Tobiego / Colors of Tobi Alexy Bakony

za wzruszającą opowieść o tolerancji, akceptacji i bezwarunkowej miłości.

Nagrodę Złote Grono

dla filmu Film balkonowy / The Balcony Movie Pawła Łozińskiego

za uniwersalny, ważny i niepozbawiony humoru film, który przypomina, że można i trzeba próbować ze sobą rozmawiać.

Jerzy Armata               ……………………………………………….

Pavel Chalupa             ……………………………………………….

Tomasz Gąssowski     ……………………………………………….

Werdykt Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Werdykt Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

wydany na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022,

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jakub Armata, Andrzej Goleniewski i Mirosław Dembiński po obejrzeniu 15 krótkich filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu The Hero Mileny Dutkowskiej

za umiejętność opowiedzenia w prostej formie o znaczeniu przekazywania uniwersalnych wartości i ich roli w życiu dziecka.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Szereg syczący / The Clench Marcina Kluczykowskiego

za umiejętność rozwinięcia pozornie banalnej sytuacji w obraz bogatej w subtelności i wielowymiarowej relacji międzyludzkiej.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Gęś / Goose Marii Wider

za dojrzały portret relacji w rodzinie, z ich wielowątkowością, dynamizmem i ciepłem, ze szczególnym uwzględnieniem wyrazistej kreacji Mai Wolskiej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Fonica M-120 Olivéra Rudolfa

za niejednoznaczną historię o inicjacji młodego bohatera, pozostawiającą nadzieję w świecie, w którym trudno znaleźć pozytywne wartości. Zaletą filmu jest również niebanalna forma zarówno od strony dramaturgicznej, jak i wizualnej.

Jakub Armata                      

Andrzej Goleniewski    

Mirosław Dembiński

Program 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Pobierz program 51 Lubuskiego Lata Filmowego

Niedziela / Sunday26.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

15:00
Lata świetlne / Light Years – reż. / dir. Monika Proba, Polska / Poland, 28’ (kon. dok. / doc. comp.)
Bukolika / Bucolic – reż. / dir. Karol Pałka, Polska / Poland, 70’ (kon. dok. / doc. comp.)

17:00
Żeby nie było śladów / Leave No Traces – reż. / dir. Jan P. Matuszyński, Polska / Poland, 165’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Sandra Korzeniak

20:00
Wątpliwości / Second Thoughts / Ich ich ich – reż. / dir. Zora Rux, Niemcy / Germany, 85’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

20:00
Koncert muzyki filmowej – Zdolni do Wszystkiego Ensemble

Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Łagów Czesława Kalbarczyka

21:00
Uroczyste otwarcie 51. Lubuskiego Lata Filmowego

22:30 
Zupa nic / Back Then – reż. / dir. Kinga Dębska, Polska / Poland, 94’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

16:00
Ziemia / The Soil – reż. / dir. Zuzanna Solakiewicz, Polska / Poland, 71’ (dok. / doc.)

17:30
KRÓLestwo / KINGdom – reż. / dir. Marcin Gutowski, Polska / Poland, 86’ (dok. / doc.)

Poniedziałek / Monday27.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:30
1970 – reż. / dir. Tomasz Wolski, Polska / Poland, 70‘ (kon. dok. / doc. comp.)
Zniknięcie Janusza Klarnera / The Disappearance of Janusz Klarner – reż. / dir. Franciszek Berbeka, Polska / Poland, 11’ (kon. dok. / doc. comp.)

14:00
Jak zostałam partyzantką / How I Became a Partisan / Ako som sa stala partizánkou – reż. / dir. Vera Lacková, Słowacja / Slovakia, 90’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Jan Bodnár

16:00
Śmierć Zygielbojma / Death of Zygielboym – reż. / dir. Ryszard Brylski, Polska / Poland, 86’ (fab. / feat.)
Spotkanie z twórcami: Ryszard Brylski, Wojciech Mecwaldowski

18:15
Piosenki o miłości / Songs About Love – reż. / dir. Tomasz Habowski, Polska / Poland, 90’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami:
Tomasz Habowski,
Wiktor Ejryszew, Andrzej Grabowski

20:30
Atlas ptaków / Bird Atlas / Atlas ptáků – reż. / dir. Olmo Omerzu, Czechy, Słowenia, Słowacja / Czech Republic, Slovenia, Slovakia, 92’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Olmo Omerzu

22:45 
Wiarołom / Faithbreaker – reż. / dir. Piotr Złotorowicz, Polska / Poland, 76’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

22:00
Furioza – reż. / dir. Cyprian T. Olencki, Polska / Poland, 139’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Ten, który przeszedł przez ogień / ТойХто Пройшов Крiзь Вогонь – reż. / dir. Michaił Iljenko, Ukraina, / Ukraine, 105’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Stancja / The Last Room on the Left – reż. / dir. Adrian Apanel, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Gniazdo / The Nest – reż. / dir. Gracjana Piechula, Polska / Poland, 21’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Dzień matki / Mother’s day – reż. / dir. Patryk Kaflowski, Polska / Poland, 10’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30

Kobiety za kratami / Women Behind Bars – reż. / dir. Maciej Kuciel, Polska / Poland, 42’ (dok. / doc.)
Podlasie. Granica światów / Podlasie. The Edge Of The Worlds – reż. / dir. Katarzyna Lazzeri, Polska / Poland, 23’ (dok. / doc.)

17:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI
Warzywa i owoce / Fruits and Vegetables – reż. / dir. Maciej Jankowski, 26’
Przypadek Jana Pampucha / The Case of Jan Pampuch – reż. / dir. Mikołaj Piszczan, 18’
Stagnant – reż. / dir. Konrad Kultys, 18’

18:30
SZKOŁA WAJDY
Komunia – reż. / dir. Anna Zamecka, 72’ (dok. / doc.)

KAWIARNIA FESTWIALOWA LEŚNIK

18:00
Spotkanie z Katarzyną Bareją
Prezentacja książki „Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy“. 
Prowadzenie: Konrad Stanglewicz

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Fritzi – przyjaźń bez granic – reż. Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Niemcy / Germany, 86’ (fab. anim. / feat. anim.)

14:00
Grzegorz Królikiewicz – w piątą rocznicę śmierci (WFO)
Każdemu to, czego mu wcale nie trzeba, 11’; Wierność, 12’; Sprawa Lorda Jima, 11’; Mężczyźni, 9’; Szef, 18’; Pamiętamy Lenina, 17’

16:00
Wielcy znani, zapomniani: Zdzisław Maklakiewicz (95 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)
Słońce wschodzi raz na dzień – reż. / dir. Henryk Kluba, Polska / Poland, 90’ (fab. / feat.)


Wtorek / Tuesday28.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:30
Jeden za wszystkich / One for All / Egy mindenkiért – reż. / dir. András Pires Muhi, Węgry / Hungary, 80’ (kon. dok. / doc. comp.) 

14:00
Syn wroga publicznego / Son of a Public Enemy / Syn nepřítele státu – reż. / dir. Eva Tomanová, Czechy / Czech Republic, 54’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Eva Tomanová

15:30
Film balkonowy / The Balcony Movie – reż. / dir. Paweł Łoziński, Polska / Poland, 100’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Paweł Łoziński

17:45
Moje wspaniałe życie / My Wonderful Life – reż. / dir. Łukasz Grzegorzek, Polska / Poland, 100’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Adam Woronowicz, Natalia Grzegorzek

20:15
Błędy / Emma in Love / Chyby – reż. / dir. Jan Prušinovský, Czechy / Czech Republic, 99’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Jan Prušinovský 

22:30
Ślub ze śmiercią / Early Wedding / Korai menyegző – reż. / dir. Csaba Vékes, Tamás Olt, Węgry / Hungary, 77’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

22:00
Festiwalowe hity
Aida / Quo vadis, Aida? – reż. / dir. Jasmilia Žbanić, Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Turcja, Rumunia, Afganistan, Bośnia i Hercegowina / Austria, France, Netherlands, Germany, Norway, Poland, Turkey, Romania, Afghanistan, Bosnia and Herzegovina , 101’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Niepokonany / Нескорений – reż. / dir. Ołeś Janczuk, Ukraina, USA / Ukraine, USA, 104’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Ostatni Film Przed Końcem Świata / The Last Movie Before the End of the World – reż. / dir. Agnieszka Kalińska, Polska / Poland, 20’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Synthol – reż. / dir. Piotr Trojan, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Samogłów / Headfish – reż. / dir. Jakub Prysak, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
Ceremonia / The Ceremony – reż. / dir. Tadeusz Kabicz, Polska / Poland, 25’ (kr. fab. / short feat.)
Droga / The Road – reż. / dir. Edyta Wróblewska, Polska / Poland, 30’ (kr. fab. / short feat.)

17:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI
Olimpijczyk / The Olympian – reż. / dir. Jan Bujnowski, 12’
W układzie niby zwyczajnym / In a kinda ordinary system – reż. / dir. Mikołaj Piszczan, 13’
Tylko trzymaj się grubych gałęzi / Just Hold on to Thick Branches – reż. / dir. Marcin Kluczykowski, 21’

18:30
AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI W BERLINIE (DFFB)
Zapomnijmy / Let us forget / Lass uns vergessen – reż. / dir. Marcus Hanisch, 15’
Pommes Paradies – reż. / dir. Paulo Menezes, 19’
Powrót na Zachód / Back to the West / Zurück in den Westen – reż. / dir. Boris Hadžija, 5’
Frida – reż. / dir. Aleksandra Odić, 22’
Miejski pingwin / City Penguin / Stadtpinguin – reż. / dir. Florinda Frisardi, 11’
Pieśń poczwarki / The Song of the Chrysalis / El canto de la Crisálida – reż. / dir. Francisco MeCe, 20’
Teoria i praktyka / Theorie und Praxis – reż. / dir. Leonie Minor, 8’
Klik / Click / Klick – reż. / dir. Luis Schubert, 6’
Dla ciebie / Here, for you / Hier, für dich – reż. / dir. Lisa Hürtgen, 10’

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Szczęściara – reż. / dir. John Sheedy, Australia / Australia, 98’ (fab. / feat.)

14:00
Grzegorz Królikiewicz – w piątą rocznicę śmierci (WFO)
Nie płacz, 9’; Pergamin Konfederacji Warszawskiej 1573, 19’; Tańcz, 8’; Prekursor, 18’; Licz, 5’; Idź, 23’

16:00
Wielcy znani, zapomniani: Zdzisław Maklakiewicz (95 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)
Przyjęcie na 10 osób plus trzy – reż. / dir. Jerzy Gruza, Polska / Poland, 54’ (kr. fab. / short feat)
Chciałbym się ogolić – reż. / dir. Andrzej Kondratiuk, Polska / Poland, 17’ (kr. fab. / short feat)

18:00
SZKOŁA WAJDY
Mleczny brat – reż. / dir. Vahram Mkhitaryan, 30’ (dok. / doc.)
Niewiadoma Henryka Fasta – reż. / dir. Agnieszka Elbanowska, 40’ (dok. / doc.)


Środa / Wednesday29.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:30

Karel Kovanda: Walka o sumienie ONZ / Karel Kovanda: The Struggle for the Conscience of the UN / Karel Kovanda: Zápas o svědomí OSN – reż. / dir. Jan Strejcovský, Czechy / Czech Republic, 52’(kon. dok. / doc. comp.)
Lot / Flight – reż. / dir. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda, Polska / Poland, 69’ (kon. dok. / doc. comp.) 
Spotkanie z twórcami: Łukasz Ronduda, Anna Zakrzewska

14:45
Pokaz specjalny: Victor Asliuk i Volha Dashuk
Koła / The Wheel / Kola – reż. / dir. Victor Asliuk, Białoruś / Belarus, 23‘ (dok. / doc.)
Drewniany naród / Wooden people / Drauliany narod – reż. / dir. Victor Asliuk, Białoruś / Belarus, 27‘ (dok. / doc.)
Amator kina / Amateur Filmaker / Kinaamatar – reż. / dir. Volha Dashuk, Białoruś / Belarus, 29‘ (dok. / doc.)
Spotkanie z twórcami: Victor Asliu, Volha Dashuk

16:45
Przejście. Wykluczona / The Passage. Excluded – reż. / dir. Dorota Lamparska, Polska / Poland, 103’ (fab. / feat.)
Spotkanie z twórcami: Dorota Lamparska

19:00
Nosorożec / Rhino / Nosorih – reż. / dir. Oleg Sentsov, Niemcy, Polska, Ukraina / Germany, Poland, Ukraine, 99’ (kon. fab. / feat. comp.)

21:00
Historia mojej żony / The Story of My Wife / A feleségem története – reż. / dir. Ildikó Enyedi, Węgry / Hungary, 169’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

22:00
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje / The Getaway King – reż. / dir. Mateusz Rakowicz, Polska / Poland, 100’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Zwenigora / Звеныгора – reż. / dir. Aleksander Dowżenko, ZSRR / USSR, 92’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Taksiarz / Cab driver – reż. / dir. Ryszard Kruk, Polska / Poland, 15’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Szereg syczący / The Clench – reż. / dir. Marcin Kluczykowski, Polska / Poland, 26’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Mój syn zamyka się w łazience / My Son Locks Himself In the Bathroom – reż. / dir. Kuba Januszewski, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 

15:30
Portrety twórców: Sylwester Chęciński
Rozmowa kontrolowana z Sylwestrem Chęcińskim – reż. / dir. Jarosław Marszewski, Polska / Poland, 56’ (dok. / doc.)

17:00
SZKOŁA FILMOWA IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Uwięziona / Imprisoned – reż. / dir. Piotr Bieliński, 20’
Granica ostrożności / Limits of Control – reż. / dir. Piotr Michalak, 11’

Teoria Grup / Group Theory – reż. / dir. Zuzanna Karpińska, 20’
Swoboda / Liberty – reż. / dir. Joanna Różniak, 14’
Breakdown Motel – reż. / dir. Katarzyna Hordowicz, 15’

19:00
AKADEMIA FILMOWA MIROSLAVA ONDŘÍČKA W PISKU
Teuner – reż. / dir. Ondřej Veverka, 20’
C5 – reż. / dir. Štěpánka Moudrá, 5’
Ciężar Aksamitu / The Weight of Velvet / Tíha Sametu – reż. / dir. Pavel Sýkora, 7’
Little Bit a Snack of It, – reż. / dir. Andrea Kmecová, 8’
Lucky Tom – reż. / dir. Adam Kůs, 20’
Alicja w Krainie Czarów / Alice in Wonderland / Alenka v říši divů – reż. / dir. Tereza Votoupalová, Daniel Geisseder, 3’
Krew i łzy / Blood and Tears / Krev a slzy – reż. / dir. Daniel Titl, 20’
Niebieski słoń / Blue Elephant / Modrý slon – reż. / dir. Vojtěch Papp, 15’

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Ella Bella Bingo – reż. / dir. Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth, Norwegia / Norway, 75’ (fab. anim. / feat. anim.)

14:00
Premiera sprzed stu lat
Rok 1863 – reż. / dir. Edward Puchalski, Polska / Poland, 111’ (fab. / feat.)

16:00
Wielcy znani, zapomniani: Zdzisław Maklakiewicz (95 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)
Siedem czerwonych róż czyli Benek Kwiaciarz o sobie i innych – reż. / dir. Jerzy Sztwiertnia, Polska / Poland, 69’ (fab. / feat)
Nos – reż. / dir. Stanisław Lenartowicz, Polska / Poland, 27’ (kr. fab. / short feat.)


Czwartek / Thursday30.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:45
Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit / Jednotka intenzivního života – reż. / dir. Adéla Komrzý, Czechy / Czech Republic, 76’ (kon. dok. / doc. comp.) 

14:10
Ucieczka na srebrny glob / Escape to the Silver Globe – reż. / dir. Kuba Mikurda, Polska / Poland, 75’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Janusz Zaorski

16:00
Ostatni wyścig / The Last Race / Poslední závod – reż. / dir. Tomáš Hodan, Czechy / Czech Republic, 102’ (fab. / feat.)
Spotkanie z twórcami: Tomáš Hodan, Ondřej Beránek

18:15
Wszystkie nasze strachy / Fears – reż. / dir. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt, Polska / Poland, 90’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Łukasz Ronduda

20:30
Zátopek – reż. / dir. David Ondříček, Czechy / Czech Republic, 131’ (kon. fab. / feat. comp.)

23:00
Jakoś to będzie / We’ll Be Fine – reż. / dir. Sylwester Jakimow, Polska / Poland, 89’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

22:00
Bo we mnie jest seks / Autumn Girl – reż. / dir. Katarzyna Klimkiewicz, Polska / Poland, 105’ (fab. / feat)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Głód 33 / Голод ’33 – reż. / dir. Ołeś Janczuk, Ukraina / Ukraine, 91’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Za kilka godzin jutro / Tomorrow in a few hours / Za pár hodin zítra – reż. / dir. Jan Daniel, Czechy / Czech Republic, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Pan Trener / Mr. Coach / Pan Trenér – reż. / dir. Radim Grzybek, Czechy / Czech Republic, 15’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Fonica M-120 – reż. / dir. Olivér Rudolf, Węgry / Hungary, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
Janusza Majewskiego notacje jazzowe
Jazz outsider – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 55’ (dok. / doc.)
Opus jazz – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 12’ (dok. / doc.)

17:00
SZKOŁA FILMOWA IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Rozwiązanie / The Delivery – reż. / dir. Katarzyna Sikorska, 25’
Chatka / The Cabin – reż. / dir. Bartosz Toboła, 20’
Na wieki / Forever – reż. / dir. Aleksandra Kamińska, 3’
Na wstrzymanym oddechu / Holding Your Breath – reż. / dir. Katarzyna Sikorska, 14’
Soliloquium – reż. / dir. Karolina Monwid-Olechnowicz, 11’
Czyste kino / Pure Cinema – reż. / dir. Piotr Trzęsowski, 9’

19:00
Muzyka w filmie 
Spotkanie z Tomaszem Gąssowskim

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Podróż księcia – reż. / dir. Jean-François Laguionie, Xavier Picard, Francja / France, 77’ (fab. anim. / feat. anim.)

14:00
Portrety twórców: Wojciech Wiszniewski
Debiut – reż. / dir. Sławomir Idziak, Polska / Poland, 22’ (kr. fab. / short feat.)
Szajbus. Film o Wojtku Wiszniewskim – reż. / dir. Andrzej Mellin, Polska / Poland, 26’ (dok. / doc.)

16:00
Zapomniane perły kina polskiego: Wojciech Wiszniewski
Wanda Gościmińska – włókniarka – reż. / dir. Wojciech Wiszniewski, 21’ (dok. / doc.)
Elementarz – reż. / dir. Wojciech Wiszniewski, 8’ (dok. / doc.)
Sztygar na zagrodzie – reż. / dir. Wojciech Wiszniewski, 12’ (dok. / doc.)


Piątek / Friday01.07.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

13:00
Każda minuta życia / Every single minute / Každá minuta života – reż. / dir. Erika Hníková, Czechy / Czech Republic, 80’ (kon. dok. / doc. comp.) 

14:30
Kolory Tobiego / Colors of Tobi / Tobi színei – reż. / dir. Alexa Bakony, Węgry / Hungary, 81’ (kon. dok. / doc. comp.)

16:00
Nie przyznam się, bo to nie ja zabiłam / I will not plead guilty because I did not kill – reż. / dir. Grzegorz Głuszak, Polska / Poland, 54’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Grzegorz Głuszak

17:30
Powrót do tamtych dni / Back To Those Days – reż. / dir. Konrad Aksinowicz, Polska / Poland, 104’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Konrad Aksinowicz, Teodor Koziar

20:00
Wesele / The Wedding Day – reż. / dir. Wojciech Smarzowski, Polska / Poland, 135’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Mateusz Więcławek

AMFITEATR

22:00
Teściowie / In-laws – reż. / dir. Jakub Michalczuk, Polska / Poland, 82’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Żywi / Живi – reż. / dir. Serhij Bukowski, Ukraina / Ukraine, 76’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Widoki / Views / Pohľady – reż. / dir. Roman Pivovarník, Słowacja / Slovakia, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Martwy punkt / Blind Spots / Blinde Flecken – reż. / dir. Luis Schubert, Niemcy / Germany, 9’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
The Hero – reż. / dir. Milena Dutkowska, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Vivaldi: Stabat Mater – reż. / dir. Sebastian Pańczyk, Polska / Poland, 10’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Mów mi Mesjasz / Call Me Messiah – reż. / dir. Andrzej Brzózka, Polska / Poland, 17’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
Janusza Majewskiego notacje jazzowe
Ostatni klezmer – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 50’ (dok. / doc.)
Jazz in Poland – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 43’ (dok. / doc.)

17:00
Solar Voyage – reż. / dir. Adam Żądło, Polska / Poland, 18’ (dok. / doc.)
Mikrokosmosy / Universes – reż. / dir. Dorota Roś, Polska / Poland, 16’ (dok. / doc.)
Kulisy / Backstage – reż. / dir. Ada Smyk, Polska / Poland, 10’ (dok. / doc.) 

18:30
WYŻSZA SZKOŁA SZTUK SCENICZNYCH W BRATYSŁAWIE – VSMU
Samoś (O kurach i ludziach) / Maverick (Of Hen and Men) / Samorast (O sliepkach a ľuďoch) – reż. / dir. Peter Hoferica, 26’
Nóż / The Knife / Nôž – reż. / dir. Timotej Lúkovič, 6’
Niech żyje śmierć / Long Live Death / Nech žije smrť – reż. / dir. Robo Mihály, 21’
Mathias – reż. / dir. Imrich Kútik,12’
Otwieram drzwi i nie wiem co jest za nimi / Otvárám dvere a nieviem, čo sa s nimi deje – reż. / dir. Kristián Grupač, 30’
Jesteś również tym, czego nie pamiętasz / Purple Is a Nice Color / Si aj to, čo si nepamätaš – reż. / dir. Dorota Vlnová, 23’

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Jak ocalić smoka – reż. / dir. Katarina Launing, Norwegia, Holandia, Czechy / Norway, Netherlands, Czech Republic, 82’ (fab. / feat.)

14:00
Zapomniane perły kina polskiego: Piotr Adrejew (1947 – 2017)
Idzie Mróz – reż. / dir. Piotr Andrejew, 20’ (dok. / doc.); 
Środek drogi – reż. / dir. Piotr Andrejew, 18’ (dok. / doc.); 
Za ciosem – reż. / dir. Piotr Andrejew, 18’ (dok. / doc.); 
Fotoplastykon – reż. / dir. Piotr Andrejew, 13’ (dok. / doc.)
Okno – reż. / dir. Piotr Andrejew, 3’ (dok. / doc.)

16:00
Zapomniane perły kina polskiego: Wojciech Jerzy Has 
Scentralizowana kontrola przebiegu produkcji – reż. / dir. Wojciech Has, Polska / Poland, 12’ (dok. / doc.)
Karmnik Jankowy – reż. / dir. Wojciech Has, Polska / Poland, 14’ (dok. / doc.)
Harcerze na zlocie – reż. / dir. Stanisław Urbanowicz, Wojciech Has, Polska / Poland, 18’ (dok. / doc.)
Ślady – reż. / dir. Robert Gliński, Polska / Poland, 53’ (dok. / doc.);
Wojciech Has – reż. / dir. Tadeusz Junak, Polaka / Poland, 20’ (dok. / doc.)

Sobota / Saturday02.07.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

11:00
Na pełnym gazie / At Full Throttle / Láska pod kapotou – reż. / dir. Miro Remo, Słowacja / Slovakia, 85’ (kon. dok. / doc. comp.)

12:45
Obóz / Camp / Tábor – reż. / dir. Stanislav Danylyshyn, Niemcy / Germany, 44’ (kon. dok. / doc. comp.)
Niewidzialne / The Invisible – reż. / dir. Daria Górka, Polska / Poland, 37’ (kon. dok. / doc. comp.)
Taka twoja uroda / That’s the beauty of you – reż. / dir. Katarzyna Górniak, Magda Łucyan, Polska / Poland, 37’ (kon. dok. / doc. comp.)

15:00
Inni ludzie / Other People – reż. / dir. Aleksandra Terpińska, Polska / Poland, 106’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Sonia Bohosiewicz 

17:30
Jazz Outsider – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 55’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Janusz Majewski

19:15
Człowiek z zajęczymi uszami / The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima – reż. / dir. Martin Šulík, Słowacja, Czechy / Slovakia, Czech Republic, 104’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

20:00
Koncert Sonii Bohosiewicz
10 sekretów Marylin Monroe

21:00
Gala wręczenia nagród
51. Lubuskiego Lata Filmowego

22:00
Fucking Bornholm – reż. / dir. Anna Kazejak, Polska / Poland, 95’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
PROGRAM MŁODA EUROPA
Alisa w krainie wojny / Alisa in Warland – reż. / dir. Alisa Kovalenko, Liubov Durakova, Polska / Poland, 74’ (dok. doc.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Niewolnik / Slave – reż. / dir. Grzegorz Piekarski, Polska / Poland, 29’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Gęś / Goose – reż. / dir. Maria Wider, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Wszystko dla Ciebie / Everything for you – reż. / dir. Anna Drozdek, Polska / Poland, 12’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
PROGRAM MŁODA EUROPA
Ostatnie lato / Last Summer – reż. / dir. Ihar Chyshchenia, Polska / Poland, 42’ (dok. doc.)
Spotkanie z twórcami: Ihar Chyshchenia
Gdy kwiaty nie milczą / When Flowers Are Not Silent – reż. / dir. Andrei Kutsila, Polska / Poland, 72’ (dok. doc.)
Spotkanie z twórcami: Andrei Kutsila

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Binti – reż. / dir. Frederike Migom, Belgia / Belgium, 90’ (fab. / feat.)

14:00
70 lat temu: spojrzenie na polski socrealizm
Gromada – reż. / dir. Jerzy Kawalerowicz, Polska / Poland, 101’ (fab. / feat.)

16:00
70 lat temu: spojrzenie na polski socrealizm
Kroniki filmowe polskiego socrealizmu, 95’

Goście, goście – czyli kogo spotkamy na 51. Lubuskim Lecie Filmowym

940 494 llf

Na 51. Lubuskim Lecie Filmowym szykuje się cała masa inspirujących dyskusji z twórcami i wyjątkowymi gośćmi. Kogo spotkacie w Łagowie w 2022 roku?

▪ Andrzej Grabowski (Piosenki o miłości)

▪ Tomasz Habowski (Piosenki o miłości)

▪ Paweł Łoziński (Film balkonowy)

▪ Ryszard Brylski (Śmierć Zygielbojma)

▪ Wojciech Mecwaldowski (Śmierć Zygielbojma)

▪ Sonia Bohosiewicz (Jazz Outsider, Inni ludzie)

▪ Janusz Majewski (Jazz Outsider)

▪ Aleksandra Terpińska (Inni ludzie)

▪ Łukasz Ronduda (Wszystkie nasze strachy)

▪ Jowita Budnik (Wszystkie nasze strachy)

▪ Natalia Grzegorzek (Moje wspaniałe życie)

▪ Łukasz Grzegorzek (Moje wspaniałe życie)

▪ Adam Woronowicz (Moje wspaniałe życie)

▪ Sebastian Stankiewicz (Powrót do tamtych dni)

▪ Konrad Aksinowicz (Powrót do tamtych dni)

▪ Dorota Lamparska (Przejście. Wykluczona)

▪ Janusz Zaorski (Ucieczka na srebrny glob)

▪ Grzegorz Głuszak (Nie przyznam się, bo to nie ja zabiłem)

▪ Victor Asliuk

▪ Volha Dashuk

▪ Jan Prušinovský (Chyby)

▪ Eva Tomanová (Syn nepřítele státu)

▪ Jan Bodnár (Ako som sa stala partizánkou)

▪ Tomáš Hodan (Poslední závod)

▪ Ondřej Beránek (Poslední závod)

▪ Adéla Komrzý (Jednotka intenzivního života)

To oczywiście nie wszyscy goście, którzy zaszczycą nas swoją obecnością. Mamy dla Was również kilka niespodzianek i pokazów specjalnych, których wisienką na torcie będą oczywiście rozmowy z twórcami.

Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe

940 529 llf

To tu wykuwają się wielkie formy. Oczywiście później. Pilnie śledzimy to, co pojawia się w formie krótkich fabuł mając nadzieję, że Złote Grona Lubuskiego Lata Filmowego pozwalają twórcom osiągnąć kolejny, ważny stopień w reżyserskiej karierze. Tu, w zwięzłej formie, rodzi się przyszłość wielkiego ekranu. Polecamy Waszej uwadze konkursowe krótkie filmy fabularne.Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2022

 1. Dzień matki / Mother’s day, reż. Patryk Kaflowski
 2. Fonica M-120, reż. Olivér Rudolf
 3. Gęś / Goose, reż. Maria  Wider
 4. Gniazdo / The Nest, reż Gracjana Piechula
 5. Martwy punkt / Blind Spots/ Blinde Flecken, reż. Luis Schubert
 6. Mój syn zamyka się w łazience / My Son Locks Himself In the Bathroom, reż. Kuba Januszewski
 7. Mów mi mesjasz / Call Me Messiah, reż. Andrzej Brzózka
 8. Niewolnik / Slave, reż. Grzegorz Piekarski
 9. Ostatni Film Przed Końcem Świata / The Last Movie Before the End of the World, reż. Agnieszka Kalińska
 10. Pan Trener / Mr. Coach / Pan Trenér, reż. Radim Grzybek
 11. Samogłów / Headfish, reż. Jakub Prysak
 12. Stancja / The Last Room on the Left, reż. Adrian Apanel
 13. Synthol, reż. Piotr Trojan
 14. Szereg syczący / The Clench, reż. Marcin Kluczykowski
 15. Taksiarz / Cab driver, reż. Ryszard Kruk
 16. The Hero, reż. Milena Dutkowska
 17. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Pańczyk
 18. Widoki / Views / Pohľady, reż. Roman Pivovarník
 19. Wszystko dla Ciebie / Everything for you, reż. Anna Drozdek
 20. Za kilka godzin jutro / Tomorrow in a few hours/ Za pár hodin zítra, reż. Jan Daniel

Akredytacja LLF 2023

940 529 llf

Szanowni Państwo

Biuro Organizacyjne 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 informuje, że tegoroczna edycja imprezy odbywać się będzie w dniach od 25. czerwca do 2 lipca 2023.

Podobnie jak w latach poprzednich, 52. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2023, będzie festiwalem międzynarodowym z konkursem o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów fabularnych, Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów dokumentalnych oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii krótkich filmów fabularnych.

Koszt akredytacji dla uczestników Lubuskiego Lata Filmowego wynosi 100 zł (sto złotych), natomiast dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych 50 zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku rezerwacji grupowych cena akredytacji wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych).

Opłatę akredytacyjną prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:
Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko akredytacje imienne). Zgłoszenia wraz z kopią opłaty akredytacyjnej prosimy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres Biura Organizacyjnego lub mailem:

Klub Kultury Filmowej
65-903 Zielona Góra 3
skrytka pocztowa nr 1
e-mailem: llf@llf.pl

Nie zwracamy należności za niewykorzystane a opłacone akredytacje.

Jury Konkursu Filmów Fabularnych – 50. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2021

500 500 llf

Jadwiga Jankowska-Cieślak

urodzona w 1951 roku, aktorka filmowa i teatralna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Tadeusza Zelwerowicza w Warszawie. Laureatka Złotej Palmy w Cannes.

W wywiadzie dla Wysokich Obcasów tłumaczyła: – Zostałam aktorką z nieśmiałości. Aktorstwo daje możliwość porozumiewania się z ludźmi. Szmata idzie w górę, serce mi wali, trzeba wyjść na scenę. Widz uruchamia we mnie nowe możliwości.

Łagów szybko ją zauważył – kiedy jeszcze jako studentka zagrała główną rolę Magdy w Trzeba zabić tę miłość (1972) Janusza Morgensterna, rola przyniosła jej nagrodę im. Zbigniewa Cybulskiego, ale też nagrodę na Lubuskim Lecie Filmowym. Rok później zadebiutowała (i została zauważona przez krytyków) na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego, z którym była związana przez dekadę, grając w spektaklach m.in. Kazimierza Dejmka czy Jerzego Jarockiego. Do Dramatycznego kilkakrotnie później wracała – ostatnio pracowała tam w latach 1998-2004, występując w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego i Krystiana Lupy.

Za role filmowe dwukrotnie odbierała Złote Lwy w Gdyni, za Sam na sam (1977) w reżyserii Andrzeja Kostenki i Wezwanie (1997) Mirosława Dembińskiego, otrzymała też Złotego Orła za rolę w Rysie (2009) Michała Rosy, ale najwyżej ocenionym filmem z jej udziałem było węgierskie Inne spojrzenie (1982) w reżyserii Károly Makka – w tej opowieści o lesbijskiej miłości na tle porewolucyjnej rzeczywistości Węgier zagrała bezkompromisową dziennikarkę Évy Szalanczky i otrzymała za tę kreację w 1982 roku Złotą Palmę w Cannes, jako pierwsza polska aktorka w historii festiwalu. Ten laur przypadł jednak na czas stanu wojennego – Jankowska-Cieślak wizę otrzymała tylko na czas festiwalu, na gali pojawiła się w pożyczonej sukience, a prosto z niej, autobusem, pojechała na lotnisko. Ponoć efektem tego wyróżnienia były propozycje od zagranicznych producentów, które utknęły w urzędowych szufladach. Ona sama wielokrotnie podkreślała, że tych straconych splendorów nie żałuje.

W kinie pojawiła się w (Nie)znajomych w reżyserii Tadeusza Śliwy, polskiej wersji kinowego hitu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, a wkrótce także w Sylwestrze w reżyserii Macieja Ślesickiego, jednej z nowel wchodzących w skład filmu kRAJ. Często występuje w studenckich filmach – za rolę w Porachunkach w reżyserii Zuzanny Grajcewicz została wyróżniona podczas ubiegłorocznego Lubuskiego Lata Filmowego.

Janusz Zaorski

urodzony w 1947 roku, reżyser, scenarzysta, aktor, twórca takich filmów jak m.in. Awans (1974), Matka Królów (1982), Baryton (1984), Jezioro Bodeńskie (1985), Piłkarski Poker (1988),  Szczęśliwego Nowego Jorku(1997), nagroda za reżyserię na FPFF w Gdyni; Syberiada polska (2013), nagroda na festiwalu w Seattle.

Pamiętam dobrze, co na studiach mówił nam Stanisław Wohl: reżyser musi posiadać trzy rzeczy: jaja, serce i łeb – mówił w książkowym wywiadzie, jakiego udzielił Stanisławowi Zawiślińskiemu. – Zgadzam się z tym, choć zmieniłbym kolejność. Jaja to energia, mobilność, siła. Łeb – ważny, bo nie byłoby źle, żeby na końcu trochę inteligencji się znalazło. Jednak na pierwszym miejscu stawiam serce – czyli wrażliwość. Ona jest najważniejsza.

Absolwent łódzkiej Filmówki debiutował bardzo młodo jak na PRL-owskie standardy – pierwszy film, telewizyjny Na dobranoc (1970), zrealizował jako 23-latek, kinową fabułę Uciec jak najbliżej wyreżyserował zaledwie rok później. Jest laureatem znaczących nagród na festiwalach w Polsce i za granicą – do najważniejszych należą Złoty Lampart przyznany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno za Jezioro Bodeńskie oraz Srebrny Niedźwiedź w Berlinie za Matkę Królów.

Mimo tych sukcesów, szybko doszedł do wniosku, że – co podkreślał często w wywiadach – nie można robić filmów dla kręgu znajomych i dla nagród na najbardziej prestiżowych festiwalach. Że trzeba brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania masowego widza. Stąd w jego dorobku wiele pozycji o lżejszym kalibrze, w tym Piłkarski poker, który stał się frekwencyjnym hitel. Brat znanego satyryka Andrzeja Zaorskiego, jest autorem i współautorem telewizyjnych programów satyrycznych Zezem i Polskie zoo, a obok ambitnych produkcji, opartych na twórczości Stanisława Grochowiaka (m.in. Partita na instrument drewniany), Kazimierza Brandysa (Matka Królów) czy Stanisława Dygata (Jezioro Bodeńskie), ma na koncie także seriale – od Panien i wdów na podstawie prozy Marii Nurowskiej po Złotopolskich.

W latach 1987–1989 zasiadał w Komitecie Kinematografii, od 1991 do 1993 był prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, a od 1994 przez rok przewodniczył Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, Polskiej Akademii Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz członkiem zarządu Gildii Reżyserów Polskich.

Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni związana z Łodzią Filmową, animatorka kultury, w latach 2014-2019 wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego (italianistyka, filmoznawstwo), organizatorka przeglądów i festiwali filmowych (Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Forum Kina Europejskiego Cinergia w Łodzi, Octopus Film Festival w Gdańsku, Łódzkie Wytwórnia Kultury: Tradycja, Edukacja, Kreacja). Ma na koncie wiele publikacji (m.in. Filmweb, Kultura Liberalna, KINO, Krytyka Polityczna, Czas Kultury, Aktivist, Anywhere, Ekrany, Stopklatka, Studia Filmoznawcze oraz wydawnictwa zbiorowe. Współredaktorka publikacji naukowej (z dr Anną Miller-Klejsą) „Kino włoskie po 1980 roku” (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018).

Częsta gościni takich programów jak „Kino mówi” w Ale Kino Plus, „OFF-Czarek” w Tok Fm i „Spoilermaster – podcast do słuchania po filmie” Michała Oleszczyka. Laureatka Nagrody „Kino Mówi” 5. edycji Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi (2014) i Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa (2018) za promocję kultury włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem kina. Nominowana do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krytyka filmowa (2019). Zdobywczyni II miejsca w Konkursie o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2020) i Nagrody Publiczności w Ogólnopolskim Konkursie Prelegentów Filmowych organizowanym przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych (2020).

Od 2019 dyrektor artystyczna festiwalu filmowego w Sokołowsku „Hommage a Kieślowski”.

Łukasz Ronduda

Reżyser, scenarzysta, kurator i pisarz tworzący równolegle w obszarze kina i sztuki współczesnej.Reżyser i scenarzysta filmu Performer (2015, wspólnie z M. Sobieszczańskim), inspirowanego życiem Oskara Dawickiego. Film ten podczas Berlinale 2015 zdobył nagrodę Think: Film Award. Reżyser filmu „Serce miłości” (2017) o związku artystów Wojciecha Bąkowskiego i Zuzanny Bartoszek. Film ten również miał swoją premierę na Berlinale.

Reżyser i scenarzysta filmu „Wszystkie nasze strachy” (2021, wspólnie z Ł. Guttem) inspirowanego życiem i sztuką Daniela Rycharskiego. Film będzie miał premierę w ramach konkursu głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2021). Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Absolwent programu reżyserskiego i scenariuszowego w Szkole Wajdy. 

Autor książek „Strategie subwersywne w sztukach medialnych”, „Sztuka polska lat 70. Awangarda”, „Polska Nowa Fala. Historia zjawiska, którego nie było”„Kino-Sztuka” „Historia Filmu Awangardowego, “Oświecenie czyli tu i teraz”. Razem z Łukaszem Gorczycą napisał powieść „W połowie puste”. 

Jarosław Grzechowiak

(ur. 1990) – filmoznawca i historyk filmu polskiego. W latach 2015-2017 pracował w telewizji TVN jako Młodszy Specjalista ds. Zakupów Programowych. Doktorant filmoznawstwa Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, filmograf Filmoteki Narodowej- Instytutu Audiowizualnego. Współautor publikacji filmowych (m.in. Kultura filmowa współczesnej ŁodziPolsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe), autor artykułów publikowanych m.in. w „Kinie” i „Kwartalniku Filmowym”.

Członek zespołu naukowego opracowującego temat rozpowszechniania filmów zagranicznych w Polsce w latach 1945-1989. Organizator przeglądów i wydarzeń filmowych. Współpracował m.in. z Zachętą-Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Kinematografii w Łodzi czy łódzkim kinem Charlie. Obecnie zaangażowany w projekt Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii VR.

A ty musisz dziś jechać? Nie zostałbyś jeszcze? • Tomasz Gąssowski

900 600 llf

O Lubuskim Lecie Filmowym wiedziałem od zawsze. Od różnych znajomych docierały do mnie opowieści: te o filmach, dyskusjach i te legendarne – z Maklakiewiczem i Himilsbachem w rolach głównych. Wszystko to powodowało, że bardzo chciałem się tu znaleźć. W 2003 roku współprodukowane przeze mnie „Zmruż Oczy” Andrzeja Jakimowskiego otrzymało Srebrne Grono i była to idealna okazja, żeby pojawić się wreszcie, jednak coś wtedy stanęło na przeszkodzie.

Ale się przybliżałem… W 2009 roku Paweł Felis, ówczesny dyrektor artystyczny, zapytał mnie, czy mógłby wykorzystać mój motyw muzyczny ze „Sztuczek” do czołówki festiwalu. Rok póżniej Andrzej Kawala w żołnierskim mailu poinformował, że chciałby używać tego tematu podczas kolejnych edycji. Czy ktoś kiedyś czegoś odmówił Kawali?  Od tego czasu moja tarantella męczy widzów przed każdym festiwalowym seansem. Ale ciagle nie dotarłem do Łagowa…

Tomasz Gąssowski podczas spotkania po projekcji filmu „Baraż” na Lubuskim Lecie Filmowym w 2017 roku

Wreszcie jest 2017 rok. Mój krótki film „Baraż” dostał się do konkursu i takiej okazji nie mogłem przegapić. Przyjeżdżam i od razu „z grubej rury” – w holu wpadam na Jurka Armatę. Bratnia dusza. Obydwaj kochamy i filmy i futbol. Od razu mi raźniej. W biurze festiwalu działajacego pod pod wodzą wszechogarniającej Weroniki odbieram, jak w komunie, „kartki” na jedzenie i idę do pobliskiej „Defki”. Z nad talerza obserwuję gościa, który podchodzi do pani kelnerki i w niezwykle miły i kulturalny sposób składa u niej zamówienie. Tak rzadkie u nas połączenie skracania dystansu, z jednoczesnym brakiem nadmiernego spoufalania się. „Co za wyjątkowo sympatyczny Polak” – myślę.  Za chwile okażę się, że to István Krasztel. Węgier. Juror konkursu krótkich metraży. Po projekcji mojego filmu, jak na „bratanka” przystało, zaprasza kilka osób na degustacje wyśmienitej palinki, którą przywiózł ze sobą.

Kolejną osobą, którą poznaję to Wanda Mirowska. Kiedy mówię jej, że idę obejrzeć film, macha ręką: „Na festiwalu filmowym będziesz filmy oglądać?!”. Wanda wie o Łagowie wszystko, oprowadza mnie po różnych miejscach, a szczególnym dla niej jest budka z rybami, do której, na srebrzyki, zaprasza dosłownie każdego. Podczas spacerów opowiada mnóstwo festiwalowych historii z których szczególnie zapadła mi taka: W latach 70 – tych Himilsbach zaprosił ją na urodziny. Ponieważ nie przyjaźniła się jakoś bliżej z aktorem, sądziła, że będzie to większa impreza. Jakież było jej zaskoczenie, kiedy po przybyciu o umówionej godzinie w pokoju zastała tylko siedzących przy stole jubilata i jego przyjaciela, Maklakiewicza. Na stole stała butelka wódki, przed każdym z panów stały dwie puste szklanki. Himilsbach bez słowa rozlał wódkę do szklanek, spojrzał na Wandę i powiedział: „A dla damy – czekolada”. Po czym sięgnął gdzieś za siebie i wręczył zdezorientowanej Wandzi tabliczkę czekolady. Posiedzieli tak we trójkę jakiś czas w milczeniu, Wanda zjadła czekoladę, wreszcie grzecznie się pożegnała i sobie poszła…

Mój pierwszy wieczór w Łagowie. U Kamili i Jurka w barze na dole gorąca atmosfera. Skończył się film, zdania są mocno podzielone. Temperatura dyskusji jak na studiach, nikt nie odpuszcza. Z Gosią i Krzyśkiem Lisowskimi opijamy spotkanie po latach. Dosiada się Włodek Piekarski. Niezwykła siła, energia, radość życia. Od razu się lubimy. Tempo wieczoru nadal studenckie. Okazuje się, że Włodek sporo ode mnie starszy. Myślałem, że najwyżej w moim wieku. Jak on, cholera, daje radę…?

To “ta” rozmowa…

Następnego dnia idę do biura zapytać o powrót. Tam króluje Andrzej Kawala. Siadamy na kanapach w korytarzu i zaczynamy rozmawiać. O tym, co każdy z nas robi i robił w życiu, o tym co dla każdego z nas ważne, kim kto naprawdę jest. Mija godzina, druga… Znajomi, widząc jak rozmawiamy z poważnymi minami, zatrzymują się i pytają czy wszystko w porządku. A my gadamy dalej, jakbyśmy się znali od zawsze. Po czterech godzinach Kawala pyta: „A ty musisz dziś jechać? Nie zostałbyś jeszcze?” No i zostałem…

Tomasz Gąssowski – kompozytor, reżyser

Program 50. Lubuskiego Lata Filmowego – Piątek / Friday – 3.09.2021

940 529 llf

Piątek / Friday3.09.2021

DUŻA SALA LEŚNIK

12:00

Seans specjalny

Inne spojrzenie / Another Way / Egymásra nézve, reż. / dir. Károly Makk, Węgry / Hungary, 102’ (fab. / feat.)

Spotkanie z twórcami (Jadwiga Jankowska Cieślak)

14:15

Czeski dziennik: Wojna Ztohoven / Czech Journal: Vojna Ztohoven / Český žurnál: Vojna Ztohoven, reż. / dir. Petra Nesvačilová, Czechy / Czech Republic, 80’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie z twórcami

16:15 

Biały potok / Beloved Neighbours, reż. / dir. Michał Grzybowski, Polska / Poland, 78‘ (fab. / feat.)

18:00

Przygotowania, żeby być razem przez czas nieokreślony / Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time / A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, reż. / dir. Lili Horvát, Węgry / Hungary, 95’ (kon. fab. / feat. comp.)

20:00

Modelarz / Droneman / Modelář, reż. / dir. Petr Zelenka, Czechy / Czech Republic, 110’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie z twórcami

22:30

Filmy Studyjne – filmy w sieci

Zło nie istnieje / There Is No Evil / Sheytan vojud nadarad, reż. / dir. Mohammad Rasoulof, Niemcy, Czechy, Iran / Germany, Czech Republic, Iran, 150’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

21:30

Żużel / Speedway, reż. / dir. Dorota Kędzierzawska, Polska / Poland, 103’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

13:00

Złote filmy 50-ciu edycji LLF

Księga wielkich życzeń, reż. / dir. Sławomir Kryński, Polska / Poland, 90’ (fab. / feat.)

15:00

O człowieku, który kupił mleko / About a Man Who Bought Milk, reż. / dir. Jagoda Madej, Polska / Poland, 27’ (kr. fab. / short feat.)

Transmisja / Transmission, reż. / dir. Jędrzej Michalak, Polska / Poland, 27’ (kr. fab. / short feat.)

Czy potwory jedzą kiwi? / Do Monsters Eat Kiwi?, reż. / dir. Paweł Podolski, Polska / Poland, 28’ (kr. fab. / short feat.)

17:00

SZKOŁA WAJDY

Wariacja na wiolonczelę solo / Right Side of Cello, reż. / dir. Aleksandra Rek, 37’

Hitler w operze / Hitler in the Opera, reż. / dir. Michał Grzybowski, 29’

19:00

WYŻSZA SZKOŁA SZTUK SCENICZNYCH W BRATYSŁAWIE – VSMU

Fragment 0, reż. / dir. Michal Žilinský, 9’

Śpiochy / Rheum / Ospalky, reż. / dir. Kateřina Hroníková, 28’

Yours, reż. / dir. Pavol Čižmár, 6’

Journey, reż. / dir. Marek Jasaň, 9’

Pozdrowienia z Nigerii / Greetings from Nigeria / Pozdrav z Nigérie, reż. / dir. Peter Hoferica, 17’

Wyz(wole)nie / About freedom [not] / O(slobode)nie, reż. / dir. Paula Reiselová, 21’

SALA W PARKU

11:30

Janusz Majewski – w 90-te urodziny 

Rondo, reż. / dir. Janusz Majewski, 15’ (kr. fab. / short feat.) 

Most, reż. / dir. Janusz Majewski, 14’ (kr. fab. / short feat.) 

Róża, reż. / dir. Janusz Majewski, 10’ (dok. / doc.) 

Sen jest życiem, reż. / dir. Stefan Szlachtycz, 58’ (dok. / doc.)

13:30

Zapomniane perły kina polskiego – klasycy krótkiego metrażuFilmy Anny Górnej i Lubomira Zająca

Najważniejsza sprawa, 13’

Rolnicy mówią,10’

Przychodzimy, odchodzimy… czyli Piwnica pod Baranami, 21’

Lekcja władzy, 19’

Stowarzyszenie teatralne „Gardzienice”, 21’

15:15

Alicja i żabka / Alice and the Frog, reż. / dir. Olga Bołądź, Polska / Poland, 29’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Ostatni gwizdek / The Last Whistle, reż. / dir. Karol Lindholm, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Po pierwsze / First…, reż. / dir. Adam Hartwiński, Polska / Poland, 27’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Szczeliny / The Cracks, reż. / dir. Magdalena Gajewska, Polska / Poland, 29’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

17:30

Złote grona Europy Środkowej

Zwyczajny prezydent / Обыкновенный президент, reż. / dir. Jurij Chaszczewatski, Białoruś / Belarus, 58’ (dok. / doc.)

Program 50. Lubuskiego Lata Filmowego – Czwartek / Thursday – 2.09.2021

940 529 llf

Czwartek / Thursday – 2.09.2021

DUŻA SALA LEŚNIK

11:00

Skok / The Jump / Lēciens , reż. / dir. Giedre Žickytė, Litwa, Łotwa, Francja / Lithuania, Latvia, France, 85’ (kon. dok. / doc. comp.)

12:30

Spotkanie z Wiceprezesem Zarządu WYTWÓRNI FILMÓW OŚWIATOWYCH (WFO)  Sławomirem Kalwinkiem

Światła peronów / Platform Lights, reż. / dir. Allan Ignaczak, Polska / Poland, 10’ (dok. / doc.)

13:30

Błękitne oczy i moja kolorowa sukienka / Blue Eyes and Colorful My Dress / Blau meine Augen, bunt das Kleid , reż. / dir. Polina Gumiela, Niemcy / Germany, 55’ (kon. dok. / doc. comp.

Tcha – belgijski znawca węgierskiej nuty / Tcha- The Belgian Master of Hungarian Nóta / A magyar nóta belga mestere, reż. / dir. Ádám Miklós, Węgry / Hungary, 52’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie z twórcami

15:45

Uchodźcy są tutaj mile widziani / Refugees Are Welcome Here / Uprchlíci jsou tu vítaní, reż. / dir. Tomáš Rafa, Słowacja / Slovakia, 97’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie z twórcami 

18:00

25 lat niewinności / 25 Years of Innocence, reż. / dir. Jan Holoubek, Polska / Poland, 112’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie z twórcami 

20:30

Nova Lituania, reż. / dir. Karolis Kaupinis, Litwa / Lithuania, 96’ (kon. fab. / feat. comp.)

22:30

Festiwalowe hity 2020-2021

Na rauszu / Another Round / Druk, reż. / dir. Thomas Vinterberg, Dania, Holandia, Szwecja / Denmark, The Netherlands, Sweden, 115’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

21:30

Festiwalowe hity 2020-2021

Palm Springs, reż. / dir. Max Barbakow, USA, 126’ (fab. / feat)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:45

Złote filmy 50-ciu edycji LLF

Pielesze / Pelišky, reż. / dir. Jan Hřebejk, Czechy / Czech Republic, 116’ (fab. / feat.)

15:00

Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza / Don Stanislao. The Other Face of Cardinal Dziwisz, reż. / dir. Marcin Gutowski, Polska / Poland, 82’ (dok. / doc.)

17:00

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

O chłopcu, który chodził boso / The Boy Who Walked Barefoot, reż. / dir. Gracjana Piechula, 12’

Od nowa / Anew, reż. / dir. Zofia Sawicka, 18’

Test/ The Test, reż. / dir. Bartosz Toboła, 12’

Toń / The Depth, reż. / dir. Martyna Ludwig, 10’

Uległość / Submission, reż. / dir. Michał Ciechomski, 26’

Wschód Zachód / East West , reż. / dir. Natalia Koniarz, 20’

19:00

AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI W BERLINIE (DFFB)

Sitowie / Rushes / In den Binsen, reż. / dir. Clara Zoë My-Linh von Arnim, 6’

W Niemczech / In Germany / In Deutschland, reż. / dir. Christoph Mushayija Rath, 15’

Q: Widmowy efekt paranowotworowy / Q: ghostly remote effect / Q: Eine spukhafte Fernwirkung, reż. / dir. Marcus Hanisch, 20

Anna Konda: Female Fight Club Berlin, reż. / dir. Till Gerstenberger, 11’

I Want to Return Return Return, reż. / dir. Elsa Rosengren, 30’

Z ziemią w buzi / Earth in the Mouth / Erde im Mund, reż. / dir. Ewelina Rosińska, 20’

Ciało / Body / Leib, reż. / dir. Marijana Verhoef, 18’

SALA W PARKU

11:00

Jak daleko stąd, jak blisko – w 50 rocznicę realizacji filmu Tadeusza Konwickiego

Jak daleko stąd, jak blisko, reż. / dir. Tadeusz Konwicki, Polska / Poland, 93’ (fab. / feat.)

13:00

Konkurs Krótkiej Fabuły

Mały koniec świata / End of the World, reż. / dir. Karol Ulman, Polska / Poland, 16’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Ostatnie dni lata / Last Days of Summer, reż. / dir. Klaudia Kęska, Polska / Poland, 28’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Kamień / The Stone, reż. / dir. Bartosz Kozera, Polska / Poland, 26’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Maria nie żyje / Maria Is Not Alive, reż. / dir. Martyna Majewska, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

16:00

Blok filmowy dla młodego widza

Halvdan – prawie wiking, reż. / dir. Gustaf Åkerblom, Szwecja / Sweden, 93’ (fab. / feat.)

SALA RYCERSKA W ZAMKU

15:00-18:00

SEMINARIUM
GILDII REŻYSERÓW POLSKICH 

Zmiany w reżyserii filmowej 1947-2021

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LEŚNIK 

19:00

PANEL DYSKUSYJNY. 50 edycji LLF. 

Ludzie, wspomnienia, wydarzenia.

50 edycji LLF w obiektywie – wybór materiałów dokumentalnych o LLF

Program 50. Lubuskiego Lata Filmowego – Środa / Wednesday – 1.09.2021

940 529 llf

Środa / Wednesday – 1.09.2021

DUŻA SALA LEŚNIK

13:00

Gra nerwów / The Game of Nerves / Az idegek játéka , reż. / dir. Árpád Sopsits, Węgry / Hungary, 52’ (kon. dok. / doc. comp.)

Historia człowieka, który uwolnił Tomasza Komendę / The Story of a Man Who Set Tomasz Komenda Free, reż. / dir. Grzegorz Głuszak, Polska / Poland, 60’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie z twórcami 

15:45

Utracony brzeg / Lost Coast / Ztracený břeh, reż. / dir. Jiří Zykmund, Czechy / Czech Republic, 78’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie z twórcami

17:45

Śniegu już nigdy nie będzie / Never Gonna Snow Again, reż. / dir. Małgorzata Szumowska, Polska, Niemcy / Poland, Germany, 113’ (kon. fab. / feat. comp.)

20:00

Kraina cienia / Shadow Country / Krajina ve stínu, reż. / dir. Bohdan Sláma, Czechy / Czech Republic, 135’ (kon. fab. / feat. comp.)

22:30

Powódź nie nadejdzie / The Flood Won’t Come / Tvano nebus, reż. / dir. Marat Sargsyan, Litwa / Lithuania, 95’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

21:30

Druga połowa / Second Half, reż. / dir. Łukasz Wiśniewski, Polska / Poland, 95’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:30

Złote filmy 50-ciu edycji LLF

Dealer, reż. / dir. Benedek Fliegauf, Węgry / Hungary, 135’ (fab. / feat.)

15:00

Ten Lublin… / Lubliners, reż. / dir. Andrzej Titkow, Polska / Poland, 57’ (dok. / doc.)

Mamalarka / Mamartist, reż. / dir. Katarzyna Mazurkiewicz, Polska / Poland, 27’ (dok. / doc.)

17:00

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Fikołek / Tumble, reż. / dir. Milena Dutkowska, 29’

Flora, reż. / dir. Karolina Monwid – Olechnowicz, 11’

Helena 25/65, reż. / dir. Joanna Różniak, 15’

Kattowitz, reż. / dir. Michał Piotrowski, 14’

Lekcja Anatomii / Anatomy Lesson, reż. / dir. Gabriela Federowicz, 8’

18:30

AKADEMIA FILMOWA MIROSLAVA ONDŘÍČKA W PISKU

Między autobusami / Lost in Transportation / Jak mi kamarád odjel autobusem, reż. / dir. Barbora Kočičková, 23’

Ucieczka / Escape / Únik, reż. / dir. Lev Ushtei, 6’

Podziemny krąg śmiechu / Laugh Club / Klub smíchu, reż. / dir. Jindřich Vosecký, 20’

Polowanie / The Hunt / Lov, reż. / dir. Pavel Bartovský, 11’

Kain i Abel / Kain and Abel / Kain a Abel, reż. / dir. Radim Grzybek, 24’

Będę żył z twojego piękna / I will live out of your beauty! / Budu z tvé krásy žít, reż. / dir. Tereza Vokatá, 26’

Kwestia żony i śmierci / A Matter of Wife and Death / Irská paní, reż. / dir. Andrea Kmecová, 8’

Skarb / Treasure / Poklad, reż. / dir. Aizhan Kyndybayeva, 10’

SALA W PARKU

12:00

Bogdan Dziworski – 80-te urodziny Blok III: Cyrk świata tego 

O krasnoludkach i sierotce Marysi, 10’

Arena życia, 20’

Szapito, 20’

Krzyż i Topór, 14’

Tren dla miasta Szydłowa, 10’

13:45

Zapomniane perły kina polskiego – klasycy krótkiego metrażu Filmy Marka Koterskiego

Lekka tkliwość, 16’

Teatr – reżyser i aktor, 14’

Szczęście, 17’

Na to wszystko trzeba popatrzeć z tej drugiej, pogodniejszej strony, 20’

15:15

Konkurs Krótkiej Fabuły 

Melodia / Earworm / Szabadok, reż. / dir. Szilárd Bernáth, Węgry / Hungary, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Dziedzictwo / Legacy / Hagyaték, reż. / dir. Jenö Hódi, Węgry / Hungary, 25’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Chodźmy w noc / Into the Night, reż. / dir. Kamila Tarabura, Polska / Poland, 26’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 

Noamia, reż. / dir. Antonio Galdamez, Polska / Poland, 29’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 

17:30

Złote grona Europy Środkowej

Wyspa / Остров, reż. / dir. Paweł Łungin, Rosja / Russia, 112’ (fab. / feat.)

Program 50. Lubuskiego Lata Filmowego – Poniedziałek / Monday – 30.08.2021

940 529 llf

Poniedziałek / Monday – 30.08.2021

DUŻA SALA LEŚNIK

13:00

Między nami / Between Us, reż. / dir. Dorota Proba, Polska / Poland, 53’ (kon. dok. / doc. comp.)

Ostatni rycerze prawej strony / Last Knights of the Right Side, reż. / dir. Michał Edelman, Polska / Poland 67’ (kon. dok. / doc. comp.)

15:30

Amatorzy / Amateurs, reż. / dir. Iwona Siekierzyńska, Polska / Poland, 95’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie z twórcami

17:45

Koncert balkonowy / Balcony Concert, reż. / dir. Krzysztof Kadłubowski, Diana Kadłubowska, Polska / Poland, 17’ (kon. dok. / doc. comp.)

Do startu! / On Your Marks! / Na značky!, reż. / dir. Mária Pinčíková, Słowacja, Czechy / Slovakia , Czech Republic, 79’ (kon. dok. / doc. comp.)

Spotkanie z twórcami 

20:00

Słudzy / Servants / Služobníci, reż. / dir. Ivan Ostrochovský, Słowacja, Rumunia, Czechy, Irlandia / Slovakia, Romania, Czech Republic, Ireland, 80’ (kon. fab. / feat. comp.)

Spotkanie z twórcami 

22:15

Cichy towarzysz / Silent companion / Tichý společník, reż. / dir. Pavel Göbl, Czechy / Czech Republic, 90’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

21:30

Miasto / The City, reż. / dir. Marcin Sauter, Polska / Poland, 80’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

13:00

Złote filmy 50-ciu edycji LLF

Róża, reż. / dir. Wojciech Smarzowski, Polska / Poland, 100’ (fab. / feat.)

15:00

W cieniu Świetlistego Szlaku / Shadow On the Shining Path, reż. / dir. Małgorzata Łupina, Polska / Poland, 67’ (dok. / doc.)

Mafia śmieciowa i płonące wysypiska / The Trash Mob and Burning Landfill Sites, reż. / dir. Maciej Kuciel, Polska / Poland, 25’ (dok. / doc.)

17:00

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI

Kura / Hen, reż. / dir. Andrzej Brzózka, 14’

Mirra, reż. / dir. Anna Pawluczuk, 22’

Ostatnie śniegi / Fading Snow, reż. / dir. Ania Morawiec, 28’

Opus magnum, reż. / dir. Filip Bojarski, 37’

19:00

WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA

Nad Wisłą / By the River, reż. / dir. Agata Korycka, 36’

SALA W PARKU

12:00

Bogdan Dziworski – 80-te urodziny. Blok I: Sport, sport… 

Pięciobój nowoczesny, 8’

Hokej, 12’

Olimpiada, 17’

Dwubój klasyczny, 11’

Sceny narciarskie z Franzem Klammerem, 21’

13:30

Wielcy znani, zapomniani: Andrzej Szalawski (110 rocznica urodzin, 35 rocznica śmierci)

Pierścień księżnej Anny, reż. / dir. Jerzy Kawalerowicz, Polska / Poland, 85’ (fab. / feat.)

15:15

Konkurs Krótkiej Fabuły 

Równonoc / Equinox, reż. / dir. Daria Kasperek, Polska / Poland, 21’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Zanim zasnę / By the Time I Fall Asleep, reż. / dir. Damian Kosowski, Polska / Poland, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Ballast, reż. / dir. Daniel Howlid, Polska / Poland, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Pierwsze lato końca świata / First Last Summer, reż. / dir. Nastazja Gonera, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

Mother Dear, reż. / dir. Zuzanna Sorówka, Polska / Poland, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

17:30

Złote grona Andrzeja Wajdy

Ziemia obiecana, reż. / dir. Andrzej Wajda, Polska / Poland, 179’ (fab. / feat.)