Posts Tagged :

lubuskie lato filmowe

Wyniki Konkursu Głównego 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2023

940 529 llf

Na ten werdykt zawsze czekamy w największym napięciu – Jury Konkursu Głównego 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2023 w składzie: Andrzej Jakimowski – przewodniczący, Adrianna Prodeus, Paweł Łoziński, Zbigniew Zamachowski i Ryszard Brylski po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagroda Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Sześć tygodni / Hat hét Noemi Veroniki Szakonyi

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Dziewiąty krok / 9-tas Zingsnis Irmy Puzauskaite

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Chleb i sól Damiana Kocura

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej

Wyniki konkursu filmów dokumentalnych 52. Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Lubuskie Lato Filmowe jest również tym jednym z miejsc, gdzie można poznać najnowszą, międzynarodową twórczość dokumentalną.

Filmy oceniali Jurorzy: Eva Tomanová, Krzysztof Gierat, Jakub Armata przedstawiając następujący werdykt po obejrzeniu 16 filmów dokumentalnych:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Dziewczyny rocznik 1960 / 1960. Gada Meitenes

Uny Celmy

za możliwość wniknięcia przez różne postaci w historię budowania kobiecej świadomości i pewności siebie.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu W Ukrainie

Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego

za poruszające doświadczenie wchodzenia krok po kroku w głąb horroru wojny za sprawą mądrych artystycznych wyborów i świetnego montażu.

Nagrodę Złote Grono dla filmu Art Talent Show / Zkouška umění Adéli Komrzý i Tomáša Bojara

za wyjątkowe doświadczenie spojrzenia poprzez sztukę na ważne tematy rezonujące na kolejne pokolenia.

Wyniki konkursu krótkich filmów fabularnych 52 Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Prezentujemy pierwsze wyniki konkursowe 52. Lubuskiego Lata Filmowego w dziedzinie istotnej dla młodych, często debiutujących twórców – w konkursie krótkich filmów fabularnych.

O Złote Grono ubiegało się 20 filmów. Oceniali je jurorzy: Gabriela Muskała, Jarosław Grzechowiak i Gediminas Jankauskas, przyzna jąc następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu “Diabeł” Jana Bujnowskiego

za zdjęcia i technikę filmową oraz wierność tradycyjnej i nieprzemijającej taśmie 16 mm.

Wyróżnienie dla Doroty Pomykały i Doroty Stalińskiej oraz Magdaleny Prosuł i Anity Szepelskiej

za różne pokoleniowo, a tak samo hipnotyczne i przejmujące duety aktorek w filmach “Moje Stare” i “Alkibiades”.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu “Kraina ciszy / Ticho na poli” Stefánii Lovasovej

za znakomite rozwiązania dramaturgiczne oraz wskazanie, w jaki sposób problemy społeczne wpływają na życie i uczucia dzieci.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu “Piękna łąka kwietna” Emi Buchwald

za nomen omen pięknie opowiedziany dramat rodzinny, ze szczególnym uwzględnieniem roli Andrzeja Kłaka, który w niezwykle prawdziwy, subtelny i przejmujący sposób ukazał determinację ojca w walce o obecność w życiu córki oraz o własną godność.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu “Być kimś” Michała Toczka

za doskonały i skończony w każdym aspekcie film oraz znakomitą opowieść, która łącząc komedię z dramatem wspaniale opowiada o wpływie niezwykłej historii na zwykłego człowieka.

Małe Grono Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Ogłaszanie nagród tegorocznego Lubuskiego Lata Filmowego rozpocznijmy od… niespodzianki.

Przyznajemy po raz pierwszy niezwykłą, honorową nagrodę o nazwie… Małe Grono Lubuskiego Lata Filmowego.

Dlaczego Małe Grono zapytacie? Otóż przyznana ona jest przez jury złożone najmłodszych uczestników Lubuskiego Lata Filmowego – oglądających blok filmowy dla młodego widza.

W głosowaniu najmłodszych widzów zwyciężył film Klub brzydkich dzieci / The Club of Ugly Children / De Club van Lelijke Kinderen w reżyserii Jonathana Elbersa z Holandii.

REGULAMIN 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO

940 529 llf

REGULAMIN 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2023

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego jest Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra (zwany w dalszej części Organizatorem)
 2. 52. edycja Lubuskiego Lata Filmowego (zwana w dalszej części Festiwalem) odbywa się w dniach 25 czerwca – 2 lipca 2023 r. w Łagowie Lubuskim. 
 3. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców. Festiwal stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń, służy rozszerzeniu współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie twórczości filmowej.
 4. Na program Festiwalu składają się: pokazy specjalne, konferencje prasowe, spotkania twórców z publicznością, seminaria, spotkania edukacyjne, imprezy towarzyszące.
 5. Festiwal ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej połączonym z przeglądem różnych kinematografii światowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów środkowoeuropejskich. W ramach Festiwalu organizowane są następujące Konkursy:
  • Konkursu Filmów Fabularnych;
  • Konkurs Filmów Dokumentalnych;
  • Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych.
 6. Festiwal ma charakter międzynarodowy.
 7. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Lubuskiego Lata Filmowego, kieruje Biuro Organizacyjne powołane przez Organizatora.

§2 ZGŁASZANIE I SELEKCJA FILMÓW

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi następujące materiały selekcyjne:
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową;
  • Kopię podglądową filmu w formie screenera online (np. Vimeo, YouTube, itp.). Wszystkie kopie muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polskim. Link do screenera zgłoszonego filmu powinien być aktywny do 2 lipca 2023 roku na wewnętrzne potrzeby Festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane;
  • Listę dialogową w języku angielskim oraz polskim zawierającą time code;
  • Fotosy filmu (min. 3, pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  • Portret reżysera / reżyserów (pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię podglądową filmu (dane dostępu do screenera) należy przesłać na adres: llf@llf.pl do 30 KWIETNIA 2023 r.
 3. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest terminowe przesłanie kompletu wymaganych materiałów selekcyjnych wymienionych w pkt. 2.
 4. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego reżysera/reżyserki.
 5. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu do Konkursów.
 6. Selekcja konkursowa: filmy do konkursu wybierane są przez Organizatora Festiwalu w konsultacji z Zespołem Selekcyjnym.
 7. Sekcja pozakonkursowa: Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, Organizator może wybrać filmy do cykli pozakonkursowych.
 8. Lista filmów wybranych do konkursów i cykli pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.llf.pl tuż po zakończeniu selekcji.
 9. W 2023 roku, aż do odwołania, Festiwal zastrzega sobie prawo do nie wybierania filmów z Federacji Rosyjskiej.
 10. Zgłoszenie filmu do selekcji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§3 WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

 1. Konkurs Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać pełnometrażowe filmy fabularne o czasie trwania powyżej 60 min, które są przeznaczone do dystrybucji kinowej, telewizyjnej, na platformach VOD lub festiwalowej. Do udziału w Konkursie Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 2. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 3. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 4. Konkurs Filmów Dokumentalnych: do procesu selekcji można zgłaszać filmy dokumentalne, które stanowią odrębną całość artystyczną i których czas trwania jest dłuższy niż 60 minut. Do udziału w Konkursie Filmów Dokumentalnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 5. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 6. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 7. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne o czasie trwania do 30 minut. Do udziału w Konkursie Krótkich Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 8. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 9. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 10. Filmy włączone do Konkursu zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu na pokazie dla publiczności oraz międzynarodowego Jury.
 11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne Festiwalu: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona góra, e-mail: llf@llf.pl.


§4 POKAZY FESTIWALOWE

 1. Pokazy festiwalowe odbędą się w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2023 roku w Łagowie Lubuskim.
 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez właściciela praw, Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi kopii filmowej w dwóch wersjach projekcyjnych:
 3. Format DCP. Kopia powinna być zgodna ze specyfikacją techniczną przesłaną przez Organizatora;
 4. Format .mp4 zakodowane kodekiem h.264/h.265 lub podobnym, w rozdzielczości min. Full HD.
 5. Wszystkie kopie pokazowe muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polski lub angielski. W momencie zgłaszania do selekcji Zgłaszający powinien zarezerwować kopię dla Organizatora na czas trwania Festiwalu.
 6. Kopie pokazowe powinny zostać wysłane w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych na adres: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra lub za pomocą transferu online na adres: llf@llf.pl.
 7. Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe, ponosi Zgłaszający.
 8. Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 9. Kopie pokazowe zwracane będą na koszt Organizatora w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Organizator powinien być powiadomiony niezwłocznie.

§5 NAGRODY

 1. Nagrody regulaminowe przyznaje Międzynarodowe Jury. Przewodniczących i członków Jury powołuje Organizator Festiwalu.
 2. Obrady Jury mają charakter zamknięty i mogą odbywać się w formie zdalnej. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii filmu fabularnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”, nagroda organizatorów im. J. Burskiego.
 4. Ustala się następującą nagrody regulaminowe w kategorii filmu dokumentalnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 5. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii krótki film fabularny: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 6. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Organizatorem.
 7. Wysokość nagród ujętych w pkt. 2 do 4 ustala Organizator Festiwalu.
 8. Werdykt Jury i pozostałe decyzje dotyczące nagród zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zakończenia Festiwalu. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Festiwalu: www.llf.pl
 9. Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką i nagrodą finansową.
 10. Osoby wyróżnione niebędące na festiwalu otrzymują nagrodę finansową i statuetkę przesłane drogą pocztową / kurierem.
 11. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie reżyserom/reżyserkom nagrodzonych filmów na podstawie umów z laureatami/laureatkami w formie przelewu na konto bankowe podane w umowie w kwocie uwzględniającej wymagane polskim prawem potrącenia podatkowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

§6 GOŚCIE

 1. Biuro Organizacyjne zaprasza wybranych członków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich pobytu na Lubuskim Lecie Filmowym.
 2. O zaproszeniu osób ujętych w pkt. 1 decyduje Organizator Festiwalu.
 3. Realizatorzy filmów konkursowych przedstawiają swój film, uczestniczą w spotkaniu z publicznością i mediami.
 4. Do udziału w 52. Lubuskim Lecie Filmowym – Łagów 2023 zaprasza się: ekipy realizatorów filmów konkursowych, wybitnych twórców i realizatorów filmowych pracujących w kraju i za granicą, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, dystrybutorów i organizatorów różnych form upowszechniania sztuki filmowej w kraju i za granicą, zagranicznych producentów, dystrybutorów i dziennikarzy.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w mediach społecznościowych, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych oraz innych kanałach promocyjnych festiwalu.
 6. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do filmu, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez właściciela praw do filmu na warunkach określonych w panelu filmu (formularz online).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu na publicznych pokazach na terenie województwa lubuskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych

§8 RODO

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od twórców filmowych i zwycięzców jest Stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej , ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: llf@llf.pl
 3. Dane osobowe zgłaszającego film do konkursu i osoby nagrodzonej finansowo będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, w celach podatkowych (dotyczy laureatów konkursów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zgłoszenia filmów do konkursów.
 5. Uczestnikom konkursów, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres korespondencyjny;
  • numer telefonu;
  • wizerunek.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  • prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
  • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
  • numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie festiwalu (także w mediach tradycyjnych i społecznościowych) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
 12.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych;
  • przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 14. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 15. W przypadku zgłaszania do konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§9 POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

 1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościć prawa do wynagrodzenia z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.
 2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostały poinformowane, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
 3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 4. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.

Możesz już kupić karnet na 52 Lubuskie Lato Filmowe!

940 529 llf

Drodzy Widzowie i Widzki 52. edycji Lubuskiego Lata Filmowego!

Można już kupić karnet upoważniający do wstępu na wszystkie projekcje filmowe odbywające się w ramach tegorocznego festiwalu.

Przypomnijmy 52 LLF odbędzie się od 25 czerwca do 2 lipca 2023 w Łagowie.

Sprzedaż karnetów potrwa do 10 czerwca 2023 r. włącznie lub do wyczerpania puli karnetów.

JAKIE SĄ CENY?

Karnet indywidualny – 150 zł + pakiet startowy

Karnet dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych – 80 zł + pakiet startowy

SPRZEDAŻ:

Opłatę prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:

Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko karnety imienne).

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres: llf@llf.pl

Regulamin sprzedaży karnetów znajdziesz tutaj

KONTAKT:
Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: llf@llf.pl

Film submissions for the 52nd Lubuskie Film Summer!

940 529 llf

We are now accepting film submissions for the 52nd Lubuskie Film Summer!

ENTRY FORM

Below is the entry form for the Lubuskie Film Summer festival. By submitting this document, the applicant accepts the rules and regulations of the festival as stated on the festival website (www.llf.pl) and in the film submission below. The completed entry form and a preview copy of the film (screener access information) should be sent to: llf@llf.pl

The decision to show the film at the festival and the selection of the section in which the film will be presented belongs to the Selection Team.

TO DOWNLOADhttps://www.llf.pl/wp-content/uploads/2023/03/LLF-2023-Entry_form_EN-1.docx

LLF-2023-Entry_form_EN-1 Pobierz

51. Lubuskie Lato Filmowe zwraca uwagę na wschód Europy

900 600 llf

Oleg Sencow nagrodzony Złotym Gronem w konkursie głównym 51. Lubuskiego Lata Filmowego za fabularny film „Nosorożec”. Ukraiński reżyser nie mógł odebrać nagrody, bo walczy akurat w Donbasie. Przysłał organizatorom wzruszający film z podziękowaniami z wojennych okopów.

W kategorii filmów dokumentalnych zwyciężył Paweł Łoziński i jego „Film balkonowy”. W konkursie krótkich filmów fabularnych jury festiwalu nagrodziło Złotym Gronem Węgra Olivéra Rudolfa za film „Fonica M-120”.

Tegoroczna nagroda im. Andrzeja Milczarkiewicza, ufundowana przez przyjaciół Lubuskiego Lata Filmowego, trafiła do dwojga białoruskich twórców: Volhy Dashuk i Victora Asliuka.

Najbardziej wymownym znakiem płynącym z tegorocznego, właśnie zakończonego 51. Lubuskiego Lata Filmowego, jest Złote Grono głównego konkursu LLF, konkursu filmów fabularnych, dla Olega Sensowa, ukraińskiego reżysera i jego filmu „Nosorożec” oraz nagroda im. Andrzeja Milczarkiewicza dla dwojga białoruskich reżyserów Volhy Dashuk i Victora Asliuka, których filmy – po latach przerwy – pojawiły się w festiwalowym programie.

To wymowny znak, że wbrew niesprzyjającym okolicznościom Lubuskie Lato Filmowe chce utrzymać kontakt z twórcami ze wschodniej Europy. I choć tworzyć jest im coraz trudniej, warto wierzyć, że nadejdzie czas, gdy się to zmieni. Że wróci normalność.

O Olegu Sencowie, nagrodzonym w Łagowie w 2010 roku reżyserze, organizatorzy Lubuskiego Lata Filmowego wspominali w latach 2014-2019, apelując co roku podczas festiwalu o jego uwolnienie z rosyjskiego łagru.

– Gdy w końcu uwolnienie stało się faktem, w naszej radości, nigdy nie zakładaliśmy, że niebawem przyjdzie nam oglądać Olega w jeszcze innych – wojennych, frontowych, okolicznościach. Bo teraz Oleg walczy o swoją ojczyznę – mówi jeden z organizatorów festiwalu Grzegorz Potęga.

Oleg Sencow nie mógł osobiście odebrać nagrody. Bierze właśnie udział w walkach w Donbasie. Przysłał z frontu film z podziękowaniami.

– Jestem scenarzystą i reżyserem filmu „Nosorożec”, ale teraz jestem zwykłym żołnierzem w ukraińskiej armii, który broni swojego kraju. Nie wiem, czy kiedyś jeszcze będę na festiwalu w Łagowie, ale mam nadzieję, że zwyciężymy, że przeżyję i oczywiście będę jeszcze kręcił filmy, z którym przyjadę na wasz festiwal – mówił do widzów zgromadzonych w amfiteatrze na ceremonii wręczenia nagród, a w tle jego wypowiedzi było słychać wystrzały.

Dwoje białoruskich reżyserów Volha Dashuk i Victor Asliuk przyjechało do Łagowa z pokazem specjalnym. To było ważne wydarzenie festiwalu, bo od lat filmy z Białorusi się nie pojawiały. Dashuk i Asliuk pokazali w Łagowie na specjalnych pokazach trzy dokumentalne filmy: „Koła”, „Drewniany naród”, „Amator kina”.

Jest nam coraz trudniej tworzyć, życie filmowców na Białorusi zamarło, nie da się pracować. Gdy pojawmy się z kamerami na wsi, by choćby sfilmować krowy jesteśmy traktowani jak terroryści. Kary grożą nam i tym , którzy udostępniają nam obiekty do filmowania. Istnieje tylko oficjalna propaganda, nie można powiedzieć nic od siebie, by nie narazić się na zarzut antypaństwowej działalności. Za granicą z kolei czujemy się jak oskarżeni o współpracę z reżimem Łukaszenki i agenturą Rosji Putina. Czasem czujemy się obco, jakbyśmy byli nikim na ziemi niczyjej – opowiada Volha Dashuk. Nagroda im. Andrzeja Milczarkiewicza była dla białoruskich twórców niezwykłą niespodzianką, dającą wsparcie i nadzieję.

Lubuskie Lato Filmowe to najstarszy polski festiwal filmów fabularnych, odbywający się od 1969 roku w Łagowie, a od roku 1989 jest to międzynarodowa impreza poświęcona prezentacji kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej. Impreza próbuje od lat, poprzez charakter dyskusyjny, opisywać zmieniającą się Europę i żyjących tu ludzi. I rozpoczyna właśnie nowe półwiecze.

W ostatnich trzech latach czas i świat fundują nam karuzelę okoliczności i wydarzeń, jakich nie doświadczyliśmy od dawna. Pandemia, czas wojny w Europie, czas politycznego i gospodarczego niepokoju, troski o jutro. Można odnieść wrażenie, iż wykuwa się nowy kształt świata, w którym żyjemy, a który rządzić się będzie regułami, jakich jeszcze chyba dobrze nie znamy. Wchodzimy zatem w nową erę spotkań z kinematografią Europy Środkowej i Wschodniej na Ziemi Lubuskiej – mówi jeden z organizatorów festiwalu Grzegorz Potęga.

51 edycja Lubuskiego Lata Filmowego zaproponowała fanom kina do obejrzenia przez pierwszy tydzień lata blisko 200 filmów fabularnych i dokumentalnych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. Znakiem firmowym Lubuskiego Lata Filmowego są dyskusje po seansach zaproszonymi twórcami. A było ich wielu – a wśród nich popularni aktorzy i reżyserzy: Andrzej Grabowski, Janusz Zaorski, Janusz Majewski, Wojciech Smarzowski. Wojciech Mecwaldowski, Adam Woronowicz, Sonia Bohosiewicz.

Przyznano również tradycyjne Złote Grona dla najlepszych filmów w trzech kategoriach. Złote w kategorii filmów fabularnych otrzymał wspomniany tu Oleg Sencow za „Nosorożca” –  wstrząsającą opowieść o zbrodni, karze w ziemi bez woli pokuty – jak wskazano w uzasadnieniu Jury. Nagrodę Srebrnego Grona przyznano Tomaszowi Habowskiemu za „Piosenki o miłości” – jak określono w uzasadnieniu „intymną, wibrującą opowieść o pewnym porozumieniu i pewnym konflikcie, bólu klasowych różnic i radości wspólnej pracy twórczej”. Brązowe Grono za film fabularny „Powrót do tamtych dni” trafiło do Konrada Aksinowicza „za opowiedzenie z czułością i autentycznością osobistej tragedii, która dotyka nadziei i strat w każdym z nas”.

Najlepszym dokumentem uznano „Film Balkonowy” w reżyserii Pawła Łozińskiego „za uniwersalny, ważny i niepozbawiony humoru film, który przypomina, że można i trzeba próbować ze sobą rozmawiać” – jak wskazało Jury. Paweł Łoziński przez dwa i pół roku z 1. piętra kamienicy na warszawskiej Saskiej Kępie nagrywał rozmowy z przechodniami rozmawiając o tym co słychać i jaki jest sens życia. Eksperyment reżysera pokazał, jak bardzo rozmowa jest ważna i że każdy człowiek jest potencjalnym bohaterem na film.

W kategorii krótkich filmów fabularnych wygrał Węgier Olivér Rudolf z obrazem „Fonica M-120”, za – jak napisano w uzasadnieniu – „niejednoznaczną historię o inicjacji młodego bohatera, pozostawiającą nadzieję w świecie, w którym trudno znaleźć pozytywne wartości.”

Werdykt Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022, konkursu filmów fabularnych – w składzie: Borys Lankosz – przewodniczący, Ryszard Brylski, Klara Cykorz, Anna Osmólska-Mętrak i Iwona Siekierzyńska po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Błędy / Emma in Love Jana Prušinovský’ego

za poruszającą opowieść o potrzebie miłości i kruchości uczuć w szorstkim, zmierzającym ku ich atrofii współczesnym świecie.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Powrót do tamtych dni / Back to Those Days Konrada Aksinowicza

za opowiedzenie z czułością i autentycznością osobistej tragedii, która dotyka nadziei i strat w każdym z nas.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Piosenki o miłości / Songs About Love Tomasza Habowskiego

za intymną, wibrującą opowieść o pewnym porozumieniu i pewnym konflikcie, bólu klasowych różnic i radości wspólnej pracy twórczej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Nosorożec / Rhino Olega Sentsova

za wstrząsającą opowieść o zbrodni, karze w ziemi bez woli pokuty.

Werdykt Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jerzy Armata, Pavel Chalupa, Tomasz Gąssowski, po obejrzeniu 20 filmów dokumentalnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit Adéli Komrzý

za wnikliwe podjęcie rzadko podejmowanego tematu, jak mądrze i godnie zachować się w obliczu spraw ostatecznych.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu Kolory Tobiego / Colors of Tobi Alexy Bakony

za wzruszającą opowieść o tolerancji, akceptacji i bezwarunkowej miłości.

Nagrodę Złote Grono

dla filmu Film balkonowy / The Balcony Movie Pawła Łozińskiego

za uniwersalny, ważny i niepozbawiony humoru film, który przypomina, że można i trzeba próbować ze sobą rozmawiać.

Werdykt Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jakub Armata, Andrzej Goleniewski i Mirosław Dembiński po obejrzeniu 15 krótkich filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu The Hero Mileny Dutkowskiej

za umiejętność opowiedzenia w prostej formie o znaczeniu przekazywania uniwersalnych wartości i ich roli w życiu dziecka.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Szereg syczący / The Clench Marcina Kluczykowskiego

za umiejętność rozwinięcia pozornie banalnej sytuacji w obraz bogatej w subtelności i wielowymiarowej relacji międzyludzkiej.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Gęś / Goose Marii Wider

za dojrzały portret relacji w rodzinie, z ich wielowątkowością, dynamizmem i ciepłem, ze szczególnym uwzględnieniem wyrazistej kreacji Mai Wolskiej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Fonica M-120 Olivéra Rudolfa

za niejednoznaczną historię o inicjacji młodego bohatera, pozostawiającą nadzieję w świecie, w którym trudno znaleźć pozytywne wartości. Zaletą filmu jest również niebanalna forma zarówno od strony dramaturgicznej, jak i wizualnej.

Oleg Sentsov • Оле́г Сенцо́в – niezwykłe podziękowanie za Złote Grono LLF

900 600 llf

Oleg Sentsov / Оле́г Сенцо́в jest laureatem Złotego Grona 51. Lubuskiego Lata Filmowego w konkursie filmów fabularnych, konkursie głównym łagowskiego festiwalu.

Otrzymaliśmy od niego niezwykłe, przejmujące podziękowanie za główną nagrodę Lubuskiego Lata Filmowego.

Oleg Sentsov, przed laty był gościem Lubuskiego Lata Filmowego ze swoim filmem “Gracz”. O Olegu wspominaliśmy przez kilka kolejnych lat, apelując podczas festiwalu o jego uwolnienie z rosyjskiego łagru. Gdy w końcu stało się to faktem, w naszej radości, nigdy nie zakładaliśmy, że przyjdzie nam oglądać Olega w jeszcze innych – wojennych, frontowych – okolicznościach.

Werdykt Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Werdykt Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

wydany na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku,

Jury Konkursu Głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

w składzie: Borys Lankosz – przewodniczący, Ryszard Brylski, Klara Cykorz, Anna Osmólska-Mętrak i Iwona Siekierzyńska po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Błędy / Emma in Love Jana Prušinovský’ego

za poruszającą opowieść o potrzebie miłości i kruchości uczuć w szorstkim, zmierzającym ku ich atrofii współczesnym świecie.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Powrót do tamtych dni / Back to Those Days Konrada Aksinowicza

za opowiedzenie z czułością i autentycznością osobistej tragedii, która dotyka nadziei i strat w każdym z nas.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Piosenki o miłości / Songs About Love Tomasza Habowskiego

za intymną, wibrującą opowieść o pewnym porozumieniu i pewnym konflikcie, bólu klasowych różnic i radości wspólnej pracy twórczej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Nosorożec / Rhino Olega Sentsova

za wstrząsającą opowieść o zbrodni, karze w ziemi bez woli pokuty.

Borys Lankosz 

Ryszard Brylski                               

Klara Cykorz                                   

Anna Osmólska-Mętrak

Iwona Siekierzyńska                      

Werdykt Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Werdykt Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

wydany na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022,

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jerzy Armata, Pavel Chalupa, Tomasz Gąssowski, po obejrzeniu 20 filmów dokumentalnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit Adéli Komrzý

za wnikliwe podjęcie rzadko podejmowanego tematu, jak mądrze i godnie zachować się w obliczu spraw ostatecznych.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu Kolory Tobiego / Colors of Tobi Alexy Bakony

za wzruszającą opowieść o tolerancji, akceptacji i bezwarunkowej miłości.

Nagrodę Złote Grono

dla filmu Film balkonowy / The Balcony Movie Pawła Łozińskiego

za uniwersalny, ważny i niepozbawiony humoru film, który przypomina, że można i trzeba próbować ze sobą rozmawiać.

Jerzy Armata               ……………………………………………….

Pavel Chalupa             ……………………………………………….

Tomasz Gąssowski     ……………………………………………….

Werdykt Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Werdykt Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

wydany na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022,

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 w składzie: Jakub Armata, Andrzej Goleniewski i Mirosław Dembiński po obejrzeniu 15 krótkich filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu The Hero Mileny Dutkowskiej

za umiejętność opowiedzenia w prostej formie o znaczeniu przekazywania uniwersalnych wartości i ich roli w życiu dziecka.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Szereg syczący / The Clench Marcina Kluczykowskiego

za umiejętność rozwinięcia pozornie banalnej sytuacji w obraz bogatej w subtelności i wielowymiarowej relacji międzyludzkiej.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Gęś / Goose Marii Wider

za dojrzały portret relacji w rodzinie, z ich wielowątkowością, dynamizmem i ciepłem, ze szczególnym uwzględnieniem wyrazistej kreacji Mai Wolskiej.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Fonica M-120 Olivéra Rudolfa

za niejednoznaczną historię o inicjacji młodego bohatera, pozostawiającą nadzieję w świecie, w którym trudno znaleźć pozytywne wartości. Zaletą filmu jest również niebanalna forma zarówno od strony dramaturgicznej, jak i wizualnej.

Jakub Armata                      

Andrzej Goleniewski    

Mirosław Dembiński

Konkurs Facebook 2022 – Jaki film dodaje Ci energii?

940 529 llf

REGULAMIN KONKURSU
„Jaki film dodaje Ci energii?”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Jaki film dodaje Ci energii?”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest KLUB KULTURY FILMOWEJ (KRS: 0000036872, NIP: 9730071371, REGON: 970057664), z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 21, kod pocztowy 65-047, nazywany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie prowadzony na osi czasu profilu festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w portalu społecznościowym Facebook.
 4. Uczestnicy o Konkursie dowiadują się z opublikowanej na osi czasu Lubuskie Lato Filmowe grafiki oraz opisu zamieszczonego pod nią.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://www.llf.pl/konkursfacebook2022
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem jest osoba, która bierze udział w Konkursie„Jaki film dodaje Ci energii?” organizowanym przez festiwal Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie.
 2. Zasady Konkursu:
  a) Należy zamieścić pod postem konkursowym komentarz z odpowiedzią na pytanie (w formie tekstowej lub graficznej): “Jaki film dodaje Ci energii?”.
  b) Zaakceptować Regulamin znajdujący się na stronie  https://www.llf.pl/konkursfacebook2022. Za akceptację Regulaminu uznaje się dokonanie wpisu pod postem Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które wykorzystywały fałszywe profile użytkownika w portalu społecznościowym Facebook lub postępowały niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Treść zamieszczona w poście konkursowym przez Uczestników nie może zawierać wulgaryzmów, wyrażeń obraźliwych, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób.
 5. Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia go na osi czasu na fanpage’u Lubuskie Lato Filmowe w portalu społecznościowym Facebook dnia 1 lipca 2022 r. i trwa do 10 lipca do godziny 23:59.
 6. Organizator Konkursu ogłosi wyniki Konkursu na osi czasu na stronie swojego fanpage’u w portalu społecznościowym Facebook najpóźniej do dnia 20 lipca 2022, do godziny 20:00.
 7. Warunkiem przyznania Nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook w ciągu 72 godzin od dnia ogłoszenia wyników i ustalenie do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 15:00 wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących odbioru nagrody.
 8. W przypadku nieotrzymania od Zwycięzcy Konkursu wiadomości prywatnej w serwisie Facebooka w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi

§ 4 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów Lubuskiego Lata Filmowego. Zwycięzca otrzymuje tylko jeden komplet gadżetów.
 2. Nagrodę zdobywa osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe, wstawiona w komentarzu pod postem konkursowym, zostanie uznana przez komisję konkursową za najbardziej kreatywną – w sposób i w terminie określonym w § 3. Organizator zastrzega, że Zwycięzca konkursu może być tylko jeden.
 3. Uczestnik konkursu może podać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku, gdy Uczestnik poda więcej niż jedną odpowiedź pod uwagę brana będzie pierwsza udzielona odpowiedź.
 4. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu, która znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 21 w Zielonej Górze lub wskazać adres do wysyłki na wskazany adres – po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia w wiadomościach prywatnych Messenger pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. Organizator zastrzega, iż brak jest możliwości odbioru Nagrody przez osobę inną aniżeli Zwycięzca.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 w § 3 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest KLUB KULTURY FILMOWEJ (KRS: 0000036872, NIP: 9730071371, REGON: 970057664), z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kazimierza Wielkiego 21, kod pocztowy 65-047, nazywany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi można kierować na adres e-mail llf@llf.pl
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, opublikowania wyników na osi czasu Lubuskie Lato Filmowe w portalu społecznościowym Facebook, skontaktowania się celem ustalenia szczegółów odbioru Nagrody oraz przekazania jej Zwycięzcy.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe organizator przetrzymuje bezterminowo w celach marketingowych.
 5. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zaprzestania przetwarzania i żądania usunięcia danych osobowych.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykonanie w Biurze Organizatora fotografii Uczestnika w przypadku wytypowania go jako Zwycięzcy Konkursu, przedstawiającej Uczestnika trzymającego Nagrodę, także wraz z osobą wręczającą Nagrodę reprezentującą Organizatora.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik w przypadku wytypowania go jako Zwycięzcy Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, o której mowa w ust. 8 powyżej na fanpage Organizatora w serwisie facebook.com.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na adres e – mail: llf@llf.pl w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
 7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialność i za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika w terminie, zgodnie z postanowieniami powyżej. Przedłużenie z tego powodu możliwości przystąpienia do Konkursu przez Uczestników jest wykluczone.
 10. Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Program 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

940 529 llf

Pobierz program 51 Lubuskiego Lata Filmowego

Niedziela / Sunday26.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

15:00
Lata świetlne / Light Years – reż. / dir. Monika Proba, Polska / Poland, 28’ (kon. dok. / doc. comp.)
Bukolika / Bucolic – reż. / dir. Karol Pałka, Polska / Poland, 70’ (kon. dok. / doc. comp.)

17:00
Żeby nie było śladów / Leave No Traces – reż. / dir. Jan P. Matuszyński, Polska / Poland, 165’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Sandra Korzeniak

20:00
Wątpliwości / Second Thoughts / Ich ich ich – reż. / dir. Zora Rux, Niemcy / Germany, 85’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

20:00
Koncert muzyki filmowej – Zdolni do Wszystkiego Ensemble

Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Łagów Czesława Kalbarczyka

21:00
Uroczyste otwarcie 51. Lubuskiego Lata Filmowego

22:30 
Zupa nic / Back Then – reż. / dir. Kinga Dębska, Polska / Poland, 94’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

16:00
Ziemia / The Soil – reż. / dir. Zuzanna Solakiewicz, Polska / Poland, 71’ (dok. / doc.)

17:30
KRÓLestwo / KINGdom – reż. / dir. Marcin Gutowski, Polska / Poland, 86’ (dok. / doc.)

Poniedziałek / Monday27.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:30
1970 – reż. / dir. Tomasz Wolski, Polska / Poland, 70‘ (kon. dok. / doc. comp.)
Zniknięcie Janusza Klarnera / The Disappearance of Janusz Klarner – reż. / dir. Franciszek Berbeka, Polska / Poland, 11’ (kon. dok. / doc. comp.)

14:00
Jak zostałam partyzantką / How I Became a Partisan / Ako som sa stala partizánkou – reż. / dir. Vera Lacková, Słowacja / Slovakia, 90’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Jan Bodnár

16:00
Śmierć Zygielbojma / Death of Zygielboym – reż. / dir. Ryszard Brylski, Polska / Poland, 86’ (fab. / feat.)
Spotkanie z twórcami: Ryszard Brylski, Wojciech Mecwaldowski

18:15
Piosenki o miłości / Songs About Love – reż. / dir. Tomasz Habowski, Polska / Poland, 90’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami:
Tomasz Habowski,
Wiktor Ejryszew, Andrzej Grabowski

20:30
Atlas ptaków / Bird Atlas / Atlas ptáků – reż. / dir. Olmo Omerzu, Czechy, Słowenia, Słowacja / Czech Republic, Slovenia, Slovakia, 92’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Olmo Omerzu

22:45 
Wiarołom / Faithbreaker – reż. / dir. Piotr Złotorowicz, Polska / Poland, 76’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

22:00
Furioza – reż. / dir. Cyprian T. Olencki, Polska / Poland, 139’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Ten, który przeszedł przez ogień / ТойХто Пройшов Крiзь Вогонь – reż. / dir. Michaił Iljenko, Ukraina, / Ukraine, 105’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Stancja / The Last Room on the Left – reż. / dir. Adrian Apanel, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Gniazdo / The Nest – reż. / dir. Gracjana Piechula, Polska / Poland, 21’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Dzień matki / Mother’s day – reż. / dir. Patryk Kaflowski, Polska / Poland, 10’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30

Kobiety za kratami / Women Behind Bars – reż. / dir. Maciej Kuciel, Polska / Poland, 42’ (dok. / doc.)
Podlasie. Granica światów / Podlasie. The Edge Of The Worlds – reż. / dir. Katarzyna Lazzeri, Polska / Poland, 23’ (dok. / doc.)

17:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI
Warzywa i owoce / Fruits and Vegetables – reż. / dir. Maciej Jankowski, 26’
Przypadek Jana Pampucha / The Case of Jan Pampuch – reż. / dir. Mikołaj Piszczan, 18’
Stagnant – reż. / dir. Konrad Kultys, 18’

18:30
SZKOŁA WAJDY
Komunia – reż. / dir. Anna Zamecka, 72’ (dok. / doc.)

KAWIARNIA FESTWIALOWA LEŚNIK

18:00
Spotkanie z Katarzyną Bareją
Prezentacja książki „Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy“. 
Prowadzenie: Konrad Stanglewicz

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Fritzi – przyjaźń bez granic – reż. Matthias Bruhn, Ralf Kukula, Niemcy / Germany, 86’ (fab. anim. / feat. anim.)

14:00
Grzegorz Królikiewicz – w piątą rocznicę śmierci (WFO)
Każdemu to, czego mu wcale nie trzeba, 11’; Wierność, 12’; Sprawa Lorda Jima, 11’; Mężczyźni, 9’; Szef, 18’; Pamiętamy Lenina, 17’

16:00
Wielcy znani, zapomniani: Zdzisław Maklakiewicz (95 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)
Słońce wschodzi raz na dzień – reż. / dir. Henryk Kluba, Polska / Poland, 90’ (fab. / feat.)


Wtorek / Tuesday28.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:30
Jeden za wszystkich / One for All / Egy mindenkiért – reż. / dir. András Pires Muhi, Węgry / Hungary, 80’ (kon. dok. / doc. comp.) 

14:00
Syn wroga publicznego / Son of a Public Enemy / Syn nepřítele státu – reż. / dir. Eva Tomanová, Czechy / Czech Republic, 54’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Eva Tomanová

15:30
Film balkonowy / The Balcony Movie – reż. / dir. Paweł Łoziński, Polska / Poland, 100’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Paweł Łoziński

17:45
Moje wspaniałe życie / My Wonderful Life – reż. / dir. Łukasz Grzegorzek, Polska / Poland, 100’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Adam Woronowicz, Natalia Grzegorzek

20:15
Błędy / Emma in Love / Chyby – reż. / dir. Jan Prušinovský, Czechy / Czech Republic, 99’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Jan Prušinovský 

22:30
Ślub ze śmiercią / Early Wedding / Korai menyegző – reż. / dir. Csaba Vékes, Tamás Olt, Węgry / Hungary, 77’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

22:00
Festiwalowe hity
Aida / Quo vadis, Aida? – reż. / dir. Jasmilia Žbanić, Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Turcja, Rumunia, Afganistan, Bośnia i Hercegowina / Austria, France, Netherlands, Germany, Norway, Poland, Turkey, Romania, Afghanistan, Bosnia and Herzegovina , 101’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Niepokonany / Нескорений – reż. / dir. Ołeś Janczuk, Ukraina, USA / Ukraine, USA, 104’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Ostatni Film Przed Końcem Świata / The Last Movie Before the End of the World – reż. / dir. Agnieszka Kalińska, Polska / Poland, 20’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Synthol – reż. / dir. Piotr Trojan, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Samogłów / Headfish – reż. / dir. Jakub Prysak, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
Ceremonia / The Ceremony – reż. / dir. Tadeusz Kabicz, Polska / Poland, 25’ (kr. fab. / short feat.)
Droga / The Road – reż. / dir. Edyta Wróblewska, Polska / Poland, 30’ (kr. fab. / short feat.)

17:00
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI
Olimpijczyk / The Olympian – reż. / dir. Jan Bujnowski, 12’
W układzie niby zwyczajnym / In a kinda ordinary system – reż. / dir. Mikołaj Piszczan, 13’
Tylko trzymaj się grubych gałęzi / Just Hold on to Thick Branches – reż. / dir. Marcin Kluczykowski, 21’

18:30
AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI W BERLINIE (DFFB)
Zapomnijmy / Let us forget / Lass uns vergessen – reż. / dir. Marcus Hanisch, 15’
Pommes Paradies – reż. / dir. Paulo Menezes, 19’
Powrót na Zachód / Back to the West / Zurück in den Westen – reż. / dir. Boris Hadžija, 5’
Frida – reż. / dir. Aleksandra Odić, 22’
Miejski pingwin / City Penguin / Stadtpinguin – reż. / dir. Florinda Frisardi, 11’
Pieśń poczwarki / The Song of the Chrysalis / El canto de la Crisálida – reż. / dir. Francisco MeCe, 20’
Teoria i praktyka / Theorie und Praxis – reż. / dir. Leonie Minor, 8’
Klik / Click / Klick – reż. / dir. Luis Schubert, 6’
Dla ciebie / Here, for you / Hier, für dich – reż. / dir. Lisa Hürtgen, 10’

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Szczęściara – reż. / dir. John Sheedy, Australia / Australia, 98’ (fab. / feat.)

14:00
Grzegorz Królikiewicz – w piątą rocznicę śmierci (WFO)
Nie płacz, 9’; Pergamin Konfederacji Warszawskiej 1573, 19’; Tańcz, 8’; Prekursor, 18’; Licz, 5’; Idź, 23’

16:00
Wielcy znani, zapomniani: Zdzisław Maklakiewicz (95 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)
Przyjęcie na 10 osób plus trzy – reż. / dir. Jerzy Gruza, Polska / Poland, 54’ (kr. fab. / short feat)
Chciałbym się ogolić – reż. / dir. Andrzej Kondratiuk, Polska / Poland, 17’ (kr. fab. / short feat)

18:00
SZKOŁA WAJDY
Mleczny brat – reż. / dir. Vahram Mkhitaryan, 30’ (dok. / doc.)
Niewiadoma Henryka Fasta – reż. / dir. Agnieszka Elbanowska, 40’ (dok. / doc.)


Środa / Wednesday29.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:30

Karel Kovanda: Walka o sumienie ONZ / Karel Kovanda: The Struggle for the Conscience of the UN / Karel Kovanda: Zápas o svědomí OSN – reż. / dir. Jan Strejcovský, Czechy / Czech Republic, 52’(kon. dok. / doc. comp.)
Lot / Flight – reż. / dir. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda, Polska / Poland, 69’ (kon. dok. / doc. comp.) 
Spotkanie z twórcami: Łukasz Ronduda, Anna Zakrzewska

14:45
Pokaz specjalny: Victor Asliuk i Volha Dashuk
Koła / The Wheel / Kola – reż. / dir. Victor Asliuk, Białoruś / Belarus, 23‘ (dok. / doc.)
Drewniany naród / Wooden people / Drauliany narod – reż. / dir. Victor Asliuk, Białoruś / Belarus, 27‘ (dok. / doc.)
Amator kina / Amateur Filmaker / Kinaamatar – reż. / dir. Volha Dashuk, Białoruś / Belarus, 29‘ (dok. / doc.)
Spotkanie z twórcami: Victor Asliu, Volha Dashuk

16:45
Przejście. Wykluczona / The Passage. Excluded – reż. / dir. Dorota Lamparska, Polska / Poland, 103’ (fab. / feat.)
Spotkanie z twórcami: Dorota Lamparska

19:00
Nosorożec / Rhino / Nosorih – reż. / dir. Oleg Sentsov, Niemcy, Polska, Ukraina / Germany, Poland, Ukraine, 99’ (kon. fab. / feat. comp.)

21:00
Historia mojej żony / The Story of My Wife / A feleségem története – reż. / dir. Ildikó Enyedi, Węgry / Hungary, 169’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

22:00
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje / The Getaway King – reż. / dir. Mateusz Rakowicz, Polska / Poland, 100’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Zwenigora / Звеныгора – reż. / dir. Aleksander Dowżenko, ZSRR / USSR, 92’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Taksiarz / Cab driver – reż. / dir. Ryszard Kruk, Polska / Poland, 15’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Szereg syczący / The Clench – reż. / dir. Marcin Kluczykowski, Polska / Poland, 26’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Mój syn zamyka się w łazience / My Son Locks Himself In the Bathroom – reż. / dir. Kuba Januszewski, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 

15:30
Portrety twórców: Sylwester Chęciński
Rozmowa kontrolowana z Sylwestrem Chęcińskim – reż. / dir. Jarosław Marszewski, Polska / Poland, 56’ (dok. / doc.)

17:00
SZKOŁA FILMOWA IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Uwięziona / Imprisoned – reż. / dir. Piotr Bieliński, 20’
Granica ostrożności / Limits of Control – reż. / dir. Piotr Michalak, 11’

Teoria Grup / Group Theory – reż. / dir. Zuzanna Karpińska, 20’
Swoboda / Liberty – reż. / dir. Joanna Różniak, 14’
Breakdown Motel – reż. / dir. Katarzyna Hordowicz, 15’

19:00
AKADEMIA FILMOWA MIROSLAVA ONDŘÍČKA W PISKU
Teuner – reż. / dir. Ondřej Veverka, 20’
C5 – reż. / dir. Štěpánka Moudrá, 5’
Ciężar Aksamitu / The Weight of Velvet / Tíha Sametu – reż. / dir. Pavel Sýkora, 7’
Little Bit a Snack of It, – reż. / dir. Andrea Kmecová, 8’
Lucky Tom – reż. / dir. Adam Kůs, 20’
Alicja w Krainie Czarów / Alice in Wonderland / Alenka v říši divů – reż. / dir. Tereza Votoupalová, Daniel Geisseder, 3’
Krew i łzy / Blood and Tears / Krev a slzy – reż. / dir. Daniel Titl, 20’
Niebieski słoń / Blue Elephant / Modrý slon – reż. / dir. Vojtěch Papp, 15’

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Ella Bella Bingo – reż. / dir. Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth, Norwegia / Norway, 75’ (fab. anim. / feat. anim.)

14:00
Premiera sprzed stu lat
Rok 1863 – reż. / dir. Edward Puchalski, Polska / Poland, 111’ (fab. / feat.)

16:00
Wielcy znani, zapomniani: Zdzisław Maklakiewicz (95 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)
Siedem czerwonych róż czyli Benek Kwiaciarz o sobie i innych – reż. / dir. Jerzy Sztwiertnia, Polska / Poland, 69’ (fab. / feat)
Nos – reż. / dir. Stanisław Lenartowicz, Polska / Poland, 27’ (kr. fab. / short feat.)


Czwartek / Thursday30.06.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

12:45
Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit / Jednotka intenzivního života – reż. / dir. Adéla Komrzý, Czechy / Czech Republic, 76’ (kon. dok. / doc. comp.) 

14:10
Ucieczka na srebrny glob / Escape to the Silver Globe – reż. / dir. Kuba Mikurda, Polska / Poland, 75’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Janusz Zaorski

16:00
Ostatni wyścig / The Last Race / Poslední závod – reż. / dir. Tomáš Hodan, Czechy / Czech Republic, 102’ (fab. / feat.)
Spotkanie z twórcami: Tomáš Hodan, Ondřej Beránek

18:15
Wszystkie nasze strachy / Fears – reż. / dir. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt, Polska / Poland, 90’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Łukasz Ronduda

20:30
Zátopek – reż. / dir. David Ondříček, Czechy / Czech Republic, 131’ (kon. fab. / feat. comp.)

23:00
Jakoś to będzie / We’ll Be Fine – reż. / dir. Sylwester Jakimow, Polska / Poland, 89’ (fab. / feat.)

AMFITEATR

22:00
Bo we mnie jest seks / Autumn Girl – reż. / dir. Katarzyna Klimkiewicz, Polska / Poland, 105’ (fab. / feat)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Głód 33 / Голод ’33 – reż. / dir. Ołeś Janczuk, Ukraina / Ukraine, 91’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Za kilka godzin jutro / Tomorrow in a few hours / Za pár hodin zítra – reż. / dir. Jan Daniel, Czechy / Czech Republic, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Pan Trener / Mr. Coach / Pan Trenér – reż. / dir. Radim Grzybek, Czechy / Czech Republic, 15’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Fonica M-120 – reż. / dir. Olivér Rudolf, Węgry / Hungary, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
Janusza Majewskiego notacje jazzowe
Jazz outsider – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 55’ (dok. / doc.)
Opus jazz – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 12’ (dok. / doc.)

17:00
SZKOŁA FILMOWA IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Rozwiązanie / The Delivery – reż. / dir. Katarzyna Sikorska, 25’
Chatka / The Cabin – reż. / dir. Bartosz Toboła, 20’
Na wieki / Forever – reż. / dir. Aleksandra Kamińska, 3’
Na wstrzymanym oddechu / Holding Your Breath – reż. / dir. Katarzyna Sikorska, 14’
Soliloquium – reż. / dir. Karolina Monwid-Olechnowicz, 11’
Czyste kino / Pure Cinema – reż. / dir. Piotr Trzęsowski, 9’

19:00
Muzyka w filmie 
Spotkanie z Tomaszem Gąssowskim

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Podróż księcia – reż. / dir. Jean-François Laguionie, Xavier Picard, Francja / France, 77’ (fab. anim. / feat. anim.)

14:00
Portrety twórców: Wojciech Wiszniewski
Debiut – reż. / dir. Sławomir Idziak, Polska / Poland, 22’ (kr. fab. / short feat.)
Szajbus. Film o Wojtku Wiszniewskim – reż. / dir. Andrzej Mellin, Polska / Poland, 26’ (dok. / doc.)

16:00
Zapomniane perły kina polskiego: Wojciech Wiszniewski
Wanda Gościmińska – włókniarka – reż. / dir. Wojciech Wiszniewski, 21’ (dok. / doc.)
Elementarz – reż. / dir. Wojciech Wiszniewski, 8’ (dok. / doc.)
Sztygar na zagrodzie – reż. / dir. Wojciech Wiszniewski, 12’ (dok. / doc.)


Piątek / Friday01.07.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

13:00
Każda minuta życia / Every single minute / Každá minuta života – reż. / dir. Erika Hníková, Czechy / Czech Republic, 80’ (kon. dok. / doc. comp.) 

14:30
Kolory Tobiego / Colors of Tobi / Tobi színei – reż. / dir. Alexa Bakony, Węgry / Hungary, 81’ (kon. dok. / doc. comp.)

16:00
Nie przyznam się, bo to nie ja zabiłam / I will not plead guilty because I did not kill – reż. / dir. Grzegorz Głuszak, Polska / Poland, 54’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Grzegorz Głuszak

17:30
Powrót do tamtych dni / Back To Those Days – reż. / dir. Konrad Aksinowicz, Polska / Poland, 104’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Konrad Aksinowicz, Teodor Koziar

20:00
Wesele / The Wedding Day – reż. / dir. Wojciech Smarzowski, Polska / Poland, 135’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Mateusz Więcławek

AMFITEATR

22:00
Teściowie / In-laws – reż. / dir. Jakub Michalczuk, Polska / Poland, 82’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
Ukraina o sobie
Żywi / Живi – reż. / dir. Serhij Bukowski, Ukraina / Ukraine, 76’ (fab. / feat.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Widoki / Views / Pohľady – reż. / dir. Roman Pivovarník, Słowacja / Slovakia, 18’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Martwy punkt / Blind Spots / Blinde Flecken – reż. / dir. Luis Schubert, Niemcy / Germany, 9’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
The Hero – reż. / dir. Milena Dutkowska, Polska / Poland, 24’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.) 
Vivaldi: Stabat Mater – reż. / dir. Sebastian Pańczyk, Polska / Poland, 10’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Mów mi Mesjasz / Call Me Messiah – reż. / dir. Andrzej Brzózka, Polska / Poland, 17’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
Janusza Majewskiego notacje jazzowe
Ostatni klezmer – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 50’ (dok. / doc.)
Jazz in Poland – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 43’ (dok. / doc.)

17:00
Solar Voyage – reż. / dir. Adam Żądło, Polska / Poland, 18’ (dok. / doc.)
Mikrokosmosy / Universes – reż. / dir. Dorota Roś, Polska / Poland, 16’ (dok. / doc.)
Kulisy / Backstage – reż. / dir. Ada Smyk, Polska / Poland, 10’ (dok. / doc.) 

18:30
WYŻSZA SZKOŁA SZTUK SCENICZNYCH W BRATYSŁAWIE – VSMU
Samoś (O kurach i ludziach) / Maverick (Of Hen and Men) / Samorast (O sliepkach a ľuďoch) – reż. / dir. Peter Hoferica, 26’
Nóż / The Knife / Nôž – reż. / dir. Timotej Lúkovič, 6’
Niech żyje śmierć / Long Live Death / Nech žije smrť – reż. / dir. Robo Mihály, 21’
Mathias – reż. / dir. Imrich Kútik,12’
Otwieram drzwi i nie wiem co jest za nimi / Otvárám dvere a nieviem, čo sa s nimi deje – reż. / dir. Kristián Grupač, 30’
Jesteś również tym, czego nie pamiętasz / Purple Is a Nice Color / Si aj to, čo si nepamätaš – reż. / dir. Dorota Vlnová, 23’

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Jak ocalić smoka – reż. / dir. Katarina Launing, Norwegia, Holandia, Czechy / Norway, Netherlands, Czech Republic, 82’ (fab. / feat.)

14:00
Zapomniane perły kina polskiego: Piotr Adrejew (1947 – 2017)
Idzie Mróz – reż. / dir. Piotr Andrejew, 20’ (dok. / doc.); 
Środek drogi – reż. / dir. Piotr Andrejew, 18’ (dok. / doc.); 
Za ciosem – reż. / dir. Piotr Andrejew, 18’ (dok. / doc.); 
Fotoplastykon – reż. / dir. Piotr Andrejew, 13’ (dok. / doc.)
Okno – reż. / dir. Piotr Andrejew, 3’ (dok. / doc.)

16:00
Zapomniane perły kina polskiego: Wojciech Jerzy Has 
Scentralizowana kontrola przebiegu produkcji – reż. / dir. Wojciech Has, Polska / Poland, 12’ (dok. / doc.)
Karmnik Jankowy – reż. / dir. Wojciech Has, Polska / Poland, 14’ (dok. / doc.)
Harcerze na zlocie – reż. / dir. Stanisław Urbanowicz, Wojciech Has, Polska / Poland, 18’ (dok. / doc.)
Ślady – reż. / dir. Robert Gliński, Polska / Poland, 53’ (dok. / doc.);
Wojciech Has – reż. / dir. Tadeusz Junak, Polaka / Poland, 20’ (dok. / doc.)

Sobota / Saturday02.07.2022

DUŻA SALA LEŚNIK

11:00
Na pełnym gazie / At Full Throttle / Láska pod kapotou – reż. / dir. Miro Remo, Słowacja / Slovakia, 85’ (kon. dok. / doc. comp.)

12:45
Obóz / Camp / Tábor – reż. / dir. Stanislav Danylyshyn, Niemcy / Germany, 44’ (kon. dok. / doc. comp.)
Niewidzialne / The Invisible – reż. / dir. Daria Górka, Polska / Poland, 37’ (kon. dok. / doc. comp.)
Taka twoja uroda / That’s the beauty of you – reż. / dir. Katarzyna Górniak, Magda Łucyan, Polska / Poland, 37’ (kon. dok. / doc. comp.)

15:00
Inni ludzie / Other People – reż. / dir. Aleksandra Terpińska, Polska / Poland, 106’ (kon. fab. / feat. comp.)
Spotkanie z twórcami: Sonia Bohosiewicz 

17:30
Jazz Outsider – reż. / dir. Janusz Majewski, Polska / Poland, 55’ (kon. dok. / doc. comp.)
Spotkanie z twórcami: Janusz Majewski

19:15
Człowiek z zajęczymi uszami / The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima – reż. / dir. Martin Šulík, Słowacja, Czechy / Slovakia, Czech Republic, 104’ (kon. fab. / feat. comp.)

AMFITEATR

20:00
Koncert Sonii Bohosiewicz
10 sekretów Marylin Monroe

21:00
Gala wręczenia nagród
51. Lubuskiego Lata Filmowego

22:00
Fucking Bornholm – reż. / dir. Anna Kazejak, Polska / Poland, 95’ (fab. / feat.)

MAŁA SALA LEŚNIK

12:00
PROGRAM MŁODA EUROPA
Alisa w krainie wojny / Alisa in Warland – reż. / dir. Alisa Kovalenko, Liubov Durakova, Polska / Poland, 74’ (dok. doc.)

14:00
KONKURS KRÓTKIEJ FABUŁY
Niewolnik / Slave – reż. / dir. Grzegorz Piekarski, Polska / Poland, 29’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Gęś / Goose – reż. / dir. Maria Wider, Polska / Poland, 30’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)
Wszystko dla Ciebie / Everything for you – reż. / dir. Anna Drozdek, Polska / Poland, 12’ (kon. kr. fab. / short feat. comp.)

15:30
PROGRAM MŁODA EUROPA
Ostatnie lato / Last Summer – reż. / dir. Ihar Chyshchenia, Polska / Poland, 42’ (dok. doc.)
Spotkanie z twórcami: Ihar Chyshchenia
Gdy kwiaty nie milczą / When Flowers Are Not Silent – reż. / dir. Andrei Kutsila, Polska / Poland, 72’ (dok. doc.)
Spotkanie z twórcami: Andrei Kutsila

SALA W PARKU

12:00 
Blok filmowy dla młodego widza
Binti – reż. / dir. Frederike Migom, Belgia / Belgium, 90’ (fab. / feat.)

14:00
70 lat temu: spojrzenie na polski socrealizm
Gromada – reż. / dir. Jerzy Kawalerowicz, Polska / Poland, 101’ (fab. / feat.)

16:00
70 lat temu: spojrzenie na polski socrealizm
Kroniki filmowe polskiego socrealizmu, 95’

Goście, goście – czyli kogo spotkamy na 51. Lubuskim Lecie Filmowym

940 494 llf

Na 51. Lubuskim Lecie Filmowym szykuje się cała masa inspirujących dyskusji z twórcami i wyjątkowymi gośćmi. Kogo spotkacie w Łagowie w 2022 roku?

▪ Andrzej Grabowski (Piosenki o miłości)

▪ Tomasz Habowski (Piosenki o miłości)

▪ Paweł Łoziński (Film balkonowy)

▪ Ryszard Brylski (Śmierć Zygielbojma)

▪ Wojciech Mecwaldowski (Śmierć Zygielbojma)

▪ Sonia Bohosiewicz (Jazz Outsider, Inni ludzie)

▪ Janusz Majewski (Jazz Outsider)

▪ Aleksandra Terpińska (Inni ludzie)

▪ Łukasz Ronduda (Wszystkie nasze strachy)

▪ Jowita Budnik (Wszystkie nasze strachy)

▪ Natalia Grzegorzek (Moje wspaniałe życie)

▪ Łukasz Grzegorzek (Moje wspaniałe życie)

▪ Adam Woronowicz (Moje wspaniałe życie)

▪ Sebastian Stankiewicz (Powrót do tamtych dni)

▪ Konrad Aksinowicz (Powrót do tamtych dni)

▪ Dorota Lamparska (Przejście. Wykluczona)

▪ Janusz Zaorski (Ucieczka na srebrny glob)

▪ Grzegorz Głuszak (Nie przyznam się, bo to nie ja zabiłem)

▪ Victor Asliuk

▪ Volha Dashuk

▪ Jan Prušinovský (Chyby)

▪ Eva Tomanová (Syn nepřítele státu)

▪ Jan Bodnár (Ako som sa stala partizánkou)

▪ Tomáš Hodan (Poslední závod)

▪ Ondřej Beránek (Poslední závod)

▪ Adéla Komrzý (Jednotka intenzivního života)

To oczywiście nie wszyscy goście, którzy zaszczycą nas swoją obecnością. Mamy dla Was również kilka niespodzianek i pokazów specjalnych, których wisienką na torcie będą oczywiście rozmowy z twórcami.

Jury Konkursu Filmów Fabularnych – LLF 2022

940 529 llf

Jury Konkursu Filmów Fabularnych – 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

Borys Lankosz

Reżyser znakomicie przyjętego Rewersu (2009), nagrodzonego w Gdyni Złotymi Lwami i ośmioma Orłami, nagrodami Polskiej Akademii Filmowej, w 2015 roku napisał, wyprodukował i wyreżyserował Ziarno prawdy, będące ekranizacją powieści Zygmunta Miłoszewskiego. Lankosz, uznany dokumentalista, autor m.in. Rozwoju (2001) i Radegastu (2008), w 2016 roku, w koprodukcji z telewizją Arte, zrealizował Autora Solaris, filmową biografię Stanisława Lema. W 2018 roku miał premierę eksperymentalny film Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna, a rok później jego adaptacja powieści Joanny Bator, Ciemno, prawie noc. Lankosz kręci też (i pisze) seriale, m.in. Erynie według kryminalnych powieści Marka Krajewskiego (TVP), Pod powierzchnią (TVN) i Sąsiedzi (Polsat). Członek Europejskiej Akademii Filmowej i zarządu Gildii Reżyserów Polskich.

Anna Osmólska-Mętrak

Italianistka, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury włoskiej, wykładowczyni w Katedrze Italianistyki UW. Poza włoską literaturą okresu powojennego, zajmuje się również historią kina włoskiego oraz historią kultury i obyczaju regionów Półwyspu Apenińskiego. Autorka rozprawy doktorskiej oraz książki dotyczącej twórczości Antonia Tabucchiego: Kufer pełen rekwizytów. O roli przedmiotów i stałych motywów w twórczości Antonia Tabucchiego, artykułów w pracach zbiorowych, a także tekstów o tematyce filmowej publikowanych m.in. na łamach miesięcznika „Kino”. Jako tłumaczka, jest autorką przekładów takich pisarzy jak, m.in., Moravia, Magris, Eco, Pasolini, Fallaci, Terzani.

Organizatorka i przewodnicząca jury Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka, uhonorowanego w 2013 roku nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe. Jurorka na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych (Płowdiw, Lecce, Wrocław, Turyn). Stale współpracuje z dorocznym przeglądem kina włoskiego Cinema Italia Oggi. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Fipresci oraz ZAiKS.

Klara Cykorz (Kukowska)

Krytyczka filmowa, kulturoznawczyni. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego  (z magisterium o literaturze dla dzieci i młodzieży). Współpracuje m.in. z „Dwutygodnikiem” (gdzie prowadziła cykl felietonów „Gadanie” poświęcony serialom telewizyjnym), „Krytyką polityczną”, internetowym „Czasem kultury” i magazynem „Ekrany”. Publikowała też w antologiach: „Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski” (Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2016), „Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego” (2017) oraz tomach poświęconych twórczości Davida Cronenberga (Fundacja Tumult, Toruń 2016) i Davida Lyncha (2017).

Laureatka Nagrody im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2018). Wychowała się pod Chełmnem nad Wisłą, mieszka w Warszawie.

Iwona Siekierzyńska

Polska reżyserka filmowa i scenarzystka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim i reżyserię na PWSFTviT w Łodzi. W 1996 roku otrzymała nominację do studenckiego Oscara za krótkometrażowy film Pańcia. W 2000 roku otrzymała stypendium Cinéfondation. Za powstały w cyklu Pokolenie 2000 film „Moje pieczone kurczaki” (2002) otrzymała nagrodę za reżyserię w Koszalinie. Z sukcesem wyreżyserowała sztukę „Kobro”  w Teatrze Nowym w Łodzi. Za własny scenariusz poświęcony słynnej malarce Katarzynie Kobro otrzymała Główną Nagrodę HBO w konkursie „Script Pro”. W 2019/ 2020 roku  zrealizowała  fabularny film „Amatorzy” z   udziałem aktorów i muzyków niepełnosprawnych intelektualnie: Teatru Biura Rzeczy Osobistych, Ubogi Relacji, Przebudzeni i zespołu muzycznego Remont Pomp. Amatorzy , których premiera odbyła się Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 2020 roku  otrzymali wiele nagród. 

Ryszard Brylski

Reżyser filmowy i scenarzysta. Absolwent Wydziału Grafiki ASP i Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Twórca filmów fabularnych i telewizyjnych. Laureat wielu nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych. W 2004 r. nominowany do „Paszportu Polityki” w dziedzinie twórczości filmowej. W 2006 r. uhonorowany przez Prezydenta RP listem gratulacyjnym za „wkład w promocję kultury polskiej za granicą”. Członek Polskiej Akademii Filmowej. W latach 2006-2011 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Członek założyciel Gildii Reżyserów Polskich. Od 2004 r. związany z łódzką szkolą filmową jako pedagog.

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych – LLF 2022

940 529 llf

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabularnych – 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022

István Krasztel

Urodzony w Budapeszcie. Skończył kulturoznawstwo i bibliotekarstwo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w mieście Szombathely oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie im. Loranda Eótvósa w Budapeszcie. Pracował w Polsce w latach 1977-1981 jako sekretarz ambasady, później, w latach 1982-1983 oraz 1988-1993 jako Wicedyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Radca Generalny Departamentu Zagranicznego Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Węgierskiej.

Jakub Armata

Dziennikarz filmowy, dyrektor artystyczny festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, programer festiwalu Mastercard Off Camera. Współpracuje także z Lubuskim Latem Filmowym i Międzynarodowym Festiwalem Filmów Młodego Widza „Ale Kino” w Poznaniu.

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Wydziału Produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Stale współpracuje z miesięcznikami: „Kino”, „Magazyn Filmowy”, „Lounge”. Regularnie publikuje na łamach Tygodnika „Przegląd” oraz portalu Przekrój.pl. Od lat obsługuje najważniejsze festiwale filmowe m.in. w Cannes, Berlinie, Wenecji czy San Sebastian. Autor kilkuset wywiadów z ludźmi kina, m.in. z Davidem Lynchem, Darrenem Aronofskym, Xavierem Dolanem, Alanem Parkerem czy Tildą Swinton.

Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI.

Mirosław Dembiński

W latach 1977-1981 uczestniczył jako aktor i reżyser w studenckim ruchu teatralnym najpierw w Bydgoszczy a potem w Toruniu, gdzie w 1978 roku rozpoczął studia matematyczne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Po uzyskaniu dyplomu przez trzy lata pracował jako asystent w Instytucie Matematyki UMK.

W 1986 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, które ukończył w 1990 roku. W 1991 roku został asystentem na Wydziale Reżyserii PWSFTviT. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, w 2012 roku doktora habilitowanego a w 2020 tytuł profesora.

W latach 1987-2018 zrealizował jako reżyser 30 filmów i seriali telewizyjnych, za które otrzymał ponad 100 nagród na festiwalach filmowych.

W 1991 rozpoczął działalność jako producent filmowy w Studio Filmowym Everest. W latach 1992-2022 wyprodukował 78 filmów, które otrzymały 112 nagród na festiwalach filmowych.

Od 2012 roku jest prezesem zarządu Fundacji Dokument i Świat, od 2016 roku prezesem zarządu Fundacji Edukacji Dokumentalnej, od 2006 roku ekspertem PISF od 2013 roku członkiem Polskiej Akademii Filmowej od 2017 roku członkiem Gildii Dokumentalistów.

Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe

940 529 llf

To tu wykuwają się wielkie formy. Oczywiście później. Pilnie śledzimy to, co pojawia się w formie krótkich fabuł mając nadzieję, że Złote Grona Lubuskiego Lata Filmowego pozwalają twórcom osiągnąć kolejny, ważny stopień w reżyserskiej karierze. Tu, w zwięzłej formie, rodzi się przyszłość wielkiego ekranu. Polecamy Waszej uwadze konkursowe krótkie filmy fabularne.Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2022

 1. Dzień matki / Mother’s day, reż. Patryk Kaflowski
 2. Fonica M-120, reż. Olivér Rudolf
 3. Gęś / Goose, reż. Maria  Wider
 4. Gniazdo / The Nest, reż Gracjana Piechula
 5. Martwy punkt / Blind Spots/ Blinde Flecken, reż. Luis Schubert
 6. Mój syn zamyka się w łazience / My Son Locks Himself In the Bathroom, reż. Kuba Januszewski
 7. Mów mi mesjasz / Call Me Messiah, reż. Andrzej Brzózka
 8. Niewolnik / Slave, reż. Grzegorz Piekarski
 9. Ostatni Film Przed Końcem Świata / The Last Movie Before the End of the World, reż. Agnieszka Kalińska
 10. Pan Trener / Mr. Coach / Pan Trenér, reż. Radim Grzybek
 11. Samogłów / Headfish, reż. Jakub Prysak
 12. Stancja / The Last Room on the Left, reż. Adrian Apanel
 13. Synthol, reż. Piotr Trojan
 14. Szereg syczący / The Clench, reż. Marcin Kluczykowski
 15. Taksiarz / Cab driver, reż. Ryszard Kruk
 16. The Hero, reż. Milena Dutkowska
 17. Vivaldi: Stabat Mater, reż. Sebastian Pańczyk
 18. Widoki / Views / Pohľady, reż. Roman Pivovarník
 19. Wszystko dla Ciebie / Everything for you, reż. Anna Drozdek
 20. Za kilka godzin jutro / Tomorrow in a few hours/ Za pár hodin zítra, reż. Jan Daniel

Konkurs Filmów Dokumentalnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe

940 529 llf

Ten konkurs jest dla nas i wielu miłośników festiwalu jednym z najważniejszych wydarzeń Lubuskiego Lata Filmowego. Z uwagą śledzimy pojawiające się w nim filmy i trzymając kciuki za wszystkich twórców dokumentów, zastanawiamy się, który z dokumentów znajdzie uznanie jury i widzów. Bo po tych filmach zdarzają się najgorętsze i najdłuższe festiwalowe dyskusje. Oto tegoroczne kwalifikacje:

Konkurs Filmów Dokumentalnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2022

 1. 1970, reż. Tomasz Wolski
 2. Bukolika/ Bucolic, reż. Karol Pałka
 3. Film balkonowy / The Balcony Movie, reż. Paweł Łoziński
 4. Jak zostałam partyzantką / How I Became a Partisan / Ako som sa stala partizánkou, reż. Vera Lacková
 5. Jazz Outsider,  reż. Janusz Majewski
 6. Jeden za wszystkich / One for All / Egy mindenkiért, reż. András Pires Muhi
 7. Karel Kovanda: Walka o sumienie ONZ / Karel Kovanda: The Struggle for the Conscience of the UN / Karel Kovanda: Zápas o svědomí OSN, reż. Jan Strejcovský
 8. Każda minuta życia / Every single minute / Každá minuta života, reż. Erika Hníková
 9. Kolory Tobiego / Colors of Tobi / Tobi színei, reż. Alexa Bakony
 10. Lata świetlne / Light Years, reż. Monika Proba
 11. Lot / Flight, reż. Anna Zakrzewska, Łukasz Ronduda
 12. Na pełnym gazie / At Full Throttle / Láska pod kapotou, reż. Miro Remo
 13. Nie przyznam się, bo to nie ja zabiłam / I will not plead guilty because I did not kill, reż. Grzegorz Głuszak
 14. Niewidzialne  / The Invisible, reż. Daria Górka
 15. Obóz / Camp / Tábor, reż.  Stanislav Danylyshyn
 16. Oddział intensywnej opieki nad życiem / Intensive Life Unit / Jednotka intenzivního života, reż. Adéla Komrzý
 17. Syn wroga publicznego / Son of a Public Enemy / Syn nepřítele státu, reż. Eva Tomanová
 18. Taka twoja uroda / That’s the beauty of you, reż. Katarzyna Górniak, Magda Łucyan
 19. Ucieczka na srebrny glob  / Escape to the Silver Globe, reż. Kuba Mikurda
 20. Zniknięcie Janusza Klarnera / The Disappearance of Janusz Klarner, reż. Franciszek Berbeka

Konkurs Filmów Fabularnych – 51. Lubuskie Lato Filmowe

940 529 llf

Poznaj filmy zakwalifikowane do Konkursu Filmów Fabularnych – konkursu głównego 51. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022.

 1. Atlas ptaków/ Bird Atlas / Atlas ptáků, reżyseria: Olmo Omerzu
 2. Błędy / Emma in Love / Chyby, reżyseria: Jan Prušinovský
 3. Człowiek z zajęczymi uszami / The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima, reżyseria: Martin Šulík
 4. Ślub ze śmiercią / Early Wedding / Korai menyegző, reżyseria: Csaba Vékes, Tamás Olt
 5. Historia mojej żony / The Story of My Wife / A feleségem története, reżyseria: Ildikó Enyedi
 6. Inni ludzie / Other People, reżyseria: Aleksandra Terpińska
 7. Moje wspaniałe życie / My Wonderful Life, reżyseria: Łukasz Grzegorzek
 8. Nosorożec / Rhino / Nosorih, reżyseria: Oleg Sentsov
 9. Piosenki o miłości / Songs About Love, reżyseria: Tomasz Habowski
 10. Powrót do tamtych dni / Back To Those Days, reżyseria: Konrad Aksinowicz
 11. Wątpliwości / Second Thoughts / Ich ich ich, reżyseria: Zora Rux
 12. Wesele / The Wedding Day, reżyseria: Wojciech Smarzowski
 13. Wszystkie nasze strachy / Fears, reżyseria: Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt
 14. Zátopek, reżyseria: David Ondříček
 15. Żeby nie było śladów / Leave No Traces, reżyseria: Jan P. Matuszyński