News

What’s new on LLF?

Wyniki Konkursu Głównego 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2023

940 529 llf

Na ten werdykt zawsze czekamy w największym napięciu – Jury Konkursu Głównego 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2023 w składzie: Andrzej Jakimowski – przewodniczący, Adrianna Prodeus, Paweł Łoziński, Zbigniew Zamachowski i Ryszard Brylski po obejrzeniu 15 filmów fabularnych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagroda Organizatorów im. Juliusza Burskiego

dla filmu Sześć tygodni / Hat hét Noemi Veroniki Szakonyi

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu Dziewiąty krok / 9-tas Zingsnis Irmy Puzauskaite

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu Chleb i sól Damiana Kocura

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej

Wyniki konkursu filmów dokumentalnych 52. Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Lubuskie Lato Filmowe jest również tym jednym z miejsc, gdzie można poznać najnowszą, międzynarodową twórczość dokumentalną.

Filmy oceniali Jurorzy: Eva Tomanová, Krzysztof Gierat, Jakub Armata przedstawiając następujący werdykt po obejrzeniu 16 filmów dokumentalnych:

Nagrodę Brązowe Grono

dla filmu Dziewczyny rocznik 1960 / 1960. Gada Meitenes

Uny Celmy

za możliwość wniknięcia przez różne postaci w historię budowania kobiecej świadomości i pewności siebie.

Nagrodę Srebrne Grono

dla filmu W Ukrainie

Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego

za poruszające doświadczenie wchodzenia krok po kroku w głąb horroru wojny za sprawą mądrych artystycznych wyborów i świetnego montażu.

Nagrodę Złote Grono dla filmu Art Talent Show / Zkouška umění Adéli Komrzý i Tomáša Bojara

za wyjątkowe doświadczenie spojrzenia poprzez sztukę na ważne tematy rezonujące na kolejne pokolenia.

Wyniki konkursu krótkich filmów fabularnych 52 Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Prezentujemy pierwsze wyniki konkursowe 52. Lubuskiego Lata Filmowego w dziedzinie istotnej dla młodych, często debiutujących twórców – w konkursie krótkich filmów fabularnych.

O Złote Grono ubiegało się 20 filmów. Oceniali je jurorzy: Gabriela Muskała, Jarosław Grzechowiak i Gediminas Jankauskas, przyzna jąc następujące nagrody:

Wyróżnienie dla filmu “Diabeł” Jana Bujnowskiego

za zdjęcia i technikę filmową oraz wierność tradycyjnej i nieprzemijającej taśmie 16 mm.

Wyróżnienie dla Doroty Pomykały i Doroty Stalińskiej oraz Magdaleny Prosuł i Anity Szepelskiej

za różne pokoleniowo, a tak samo hipnotyczne i przejmujące duety aktorek w filmach “Moje Stare” i “Alkibiades”.

Nagrodę Brązowego Grona

dla filmu “Kraina ciszy / Ticho na poli” Stefánii Lovasovej

za znakomite rozwiązania dramaturgiczne oraz wskazanie, w jaki sposób problemy społeczne wpływają na życie i uczucia dzieci.

Nagrodę Srebrnego Grona

dla filmu “Piękna łąka kwietna” Emi Buchwald

za nomen omen pięknie opowiedziany dramat rodzinny, ze szczególnym uwzględnieniem roli Andrzeja Kłaka, który w niezwykle prawdziwy, subtelny i przejmujący sposób ukazał determinację ojca w walce o obecność w życiu córki oraz o własną godność.

Nagrodę Złotego Grona

dla filmu “Być kimś” Michała Toczka

za doskonały i skończony w każdym aspekcie film oraz znakomitą opowieść, która łącząc komedię z dramatem wspaniale opowiada o wpływie niezwykłej historii na zwykłego człowieka.

Małe Grono Lubuskiego Lata Filmowego

940 529 llf

Ogłaszanie nagród tegorocznego Lubuskiego Lata Filmowego rozpocznijmy od… niespodzianki.

Przyznajemy po raz pierwszy niezwykłą, honorową nagrodę o nazwie… Małe Grono Lubuskiego Lata Filmowego.

Dlaczego Małe Grono zapytacie? Otóż przyznana ona jest przez jury złożone najmłodszych uczestników Lubuskiego Lata Filmowego – oglądających blok filmowy dla młodego widza.

W głosowaniu najmłodszych widzów zwyciężył film Klub brzydkich dzieci / The Club of Ugly Children / De Club van Lelijke Kinderen w reżyserii Jonathana Elbersa z Holandii.

REGULAMIN 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO

940 529 llf

REGULAMIN 52. LUBUSKIEGO LATA FILMOWEGO – ŁAGÓW 2023

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego jest Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra (zwany w dalszej części Organizatorem)
 2. 52. edycja Lubuskiego Lata Filmowego (zwana w dalszej części Festiwalem) odbywa się w dniach 25 czerwca – 2 lipca 2023 r. w Łagowie Lubuskim. 
 3. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej, a także wyróżnienie najlepszych filmów oraz ich twórców. Festiwal stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń, służy rozszerzeniu współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami w dziedzinie twórczości filmowej.
 4. Na program Festiwalu składają się: pokazy specjalne, konferencje prasowe, spotkania twórców z publicznością, seminaria, spotkania edukacyjne, imprezy towarzyszące.
 5. Festiwal ma charakter konkursu filmów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej połączonym z przeglądem różnych kinematografii światowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów środkowoeuropejskich. W ramach Festiwalu organizowane są następujące Konkursy:
  • Konkursu Filmów Fabularnych;
  • Konkurs Filmów Dokumentalnych;
  • Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych.
 6. Festiwal ma charakter międzynarodowy.
 7. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Lubuskiego Lata Filmowego, kieruje Biuro Organizacyjne powołane przez Organizatora.

§2 ZGŁASZANIE I SELEKCJA FILMÓW

 1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi następujące materiały selekcyjne:
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową;
  • Kopię podglądową filmu w formie screenera online (np. Vimeo, YouTube, itp.). Wszystkie kopie muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polskim. Link do screenera zgłoszonego filmu powinien być aktywny do 2 lipca 2023 roku na wewnętrzne potrzeby Festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane;
  • Listę dialogową w języku angielskim oraz polskim zawierającą time code;
  • Fotosy filmu (min. 3, pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  • Portret reżysera / reżyserów (pliki typu .tiff lub .jpg, minimum 1920 pikseli na dłuższym boku, 300 dpi);
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię podglądową filmu (dane dostępu do screenera) należy przesłać na adres: llf@llf.pl do 30 KWIETNIA 2023 r.
 3. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest terminowe przesłanie kompletu wymaganych materiałów selekcyjnych wymienionych w pkt. 2.
 4. Do selekcji można zgłosić nie więcej niż 2 filmy tego samego reżysera/reżyserki.
 5. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu do Konkursów.
 6. Selekcja konkursowa: filmy do konkursu wybierane są przez Organizatora Festiwalu w konsultacji z Zespołem Selekcyjnym.
 7. Sekcja pozakonkursowa: Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, Organizator może wybrać filmy do cykli pozakonkursowych.
 8. Lista filmów wybranych do konkursów i cykli pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.llf.pl tuż po zakończeniu selekcji.
 9. W 2023 roku, aż do odwołania, Festiwal zastrzega sobie prawo do nie wybierania filmów z Federacji Rosyjskiej.
 10. Zgłoszenie filmu do selekcji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§3 WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW

 1. Konkurs Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać pełnometrażowe filmy fabularne o czasie trwania powyżej 60 min, które są przeznaczone do dystrybucji kinowej, telewizyjnej, na platformach VOD lub festiwalowej. Do udziału w Konkursie Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 2. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 3. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 4. Konkurs Filmów Dokumentalnych: do procesu selekcji można zgłaszać filmy dokumentalne, które stanowią odrębną całość artystyczną i których czas trwania jest dłuższy niż 60 minut. Do udziału w Konkursie Filmów Dokumentalnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 5. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 6. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 7. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych: do procesu selekcji można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne o czasie trwania do 30 minut. Do udziału w Konkursie Krótkich Filmów Fabularnych nie zostaną dopuszczone filmy:
 8. Wyprodukowane przed 1 stycznia 2022 roku;
 9. Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.
 10. Filmy włączone do Konkursu zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu na pokazie dla publiczności oraz międzynarodowego Jury.
 11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne Festiwalu: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona góra, e-mail: llf@llf.pl.


§4 POKAZY FESTIWALOWE

 1. Pokazy festiwalowe odbędą się w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2023 roku w Łagowie Lubuskim.
 2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez właściciela praw, Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi kopii filmowej w dwóch wersjach projekcyjnych:
 3. Format DCP. Kopia powinna być zgodna ze specyfikacją techniczną przesłaną przez Organizatora;
 4. Format .mp4 zakodowane kodekiem h.264/h.265 lub podobnym, w rozdzielczości min. Full HD.
 5. Wszystkie kopie pokazowe muszą posiadać napisy angielskie lub polskie, jeśli film jest w języku innym niż polski lub angielski. W momencie zgłaszania do selekcji Zgłaszający powinien zarezerwować kopię dla Organizatora na czas trwania Festiwalu.
 6. Kopie pokazowe powinny zostać wysłane w terminie do dwóch tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych na adres: Klub Kultury Filmowej, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra lub za pomocą transferu online na adres: llf@llf.pl.
 7. Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe, ponosi Zgłaszający.
 8. Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 9. Kopie pokazowe zwracane będą na koszt Organizatora w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Organizator powinien być powiadomiony niezwłocznie.

§5 NAGRODY

 1. Nagrody regulaminowe przyznaje Międzynarodowe Jury. Przewodniczących i członków Jury powołuje Organizator Festiwalu.
 2. Obrady Jury mają charakter zamknięty i mogą odbywać się w formie zdalnej. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii filmu fabularnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”, nagroda organizatorów im. J. Burskiego.
 4. Ustala się następującą nagrody regulaminowe w kategorii filmu dokumentalnego: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 5. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii krótki film fabularny: „Złote Grono”, „Srebrne Grono”, „Brązowe Grono”.
 6. Inne nagrody (pozaregulaminowe) fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczane po uzgodnieniu z Organizatorem.
 7. Wysokość nagród ujętych w pkt. 2 do 4 ustala Organizator Festiwalu.
 8. Werdykt Jury i pozostałe decyzje dotyczące nagród zostaną ogłoszone podczas oficjalnego zakończenia Festiwalu. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie internetowej Festiwalu: www.llf.pl
 9. Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką i nagrodą finansową.
 10. Osoby wyróżnione niebędące na festiwalu otrzymują nagrodę finansową i statuetkę przesłane drogą pocztową / kurierem.
 11. Nagrody finansowe będą wypłacane wyłącznie reżyserom/reżyserkom nagrodzonych filmów na podstawie umów z laureatami/laureatkami w formie przelewu na konto bankowe podane w umowie w kwocie uwzględniającej wymagane polskim prawem potrącenia podatkowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub zmiany kategorii przyznawanych nagród.

§6 GOŚCIE

 1. Biuro Organizacyjne zaprasza wybranych członków ekip realizatorów filmów i pokrywa koszty ich pobytu na Lubuskim Lecie Filmowym.
 2. O zaproszeniu osób ujętych w pkt. 1 decyduje Organizator Festiwalu.
 3. Realizatorzy filmów konkursowych przedstawiają swój film, uczestniczą w spotkaniu z publicznością i mediami.
 4. Do udziału w 52. Lubuskim Lecie Filmowym – Łagów 2023 zaprasza się: ekipy realizatorów filmów konkursowych, wybitnych twórców i realizatorów filmowych pracujących w kraju i za granicą, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, dystrybutorów i organizatorów różnych form upowszechniania sztuki filmowej w kraju i za granicą, zagranicznych producentów, dystrybutorów i dziennikarzy.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
 3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w mediach społecznościowych, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych oraz innych kanałach promocyjnych festiwalu.
 6. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do filmu, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez właściciela praw do filmu na warunkach określonych w panelu filmu (formularz online).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu na publicznych pokazach na terenie województwa lubuskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych

§8 RODO

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od twórców filmowych i zwycięzców jest Stowarzyszenie Klub Kultury Filmowej , ul. Kazimierza Wielkiego 21, 65-047 Zielona Góra. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: llf@llf.pl
 3. Dane osobowe zgłaszającego film do konkursu i osoby nagrodzonej finansowo będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, w celach podatkowych (dotyczy laureatów konkursów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zgłoszenia filmów do konkursów.
 5. Uczestnikom konkursów, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres korespondencyjny;
  • numer telefonu;
  • wizerunek.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  • prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
  • nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
  • numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie festiwalu (także w mediach tradycyjnych i społecznościowych) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom, z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
 12.  Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych;
  • przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 14. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 15. W przypadku zgłaszania do konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§9 POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

 1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościć prawa do wynagrodzenia z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.
 2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostały poinformowane, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
 3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 4. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.

Możesz już kupić karnet na 52 Lubuskie Lato Filmowe!

940 529 llf

Drodzy Widzowie i Widzki 52. edycji Lubuskiego Lata Filmowego!

Można już kupić karnet upoważniający do wstępu na wszystkie projekcje filmowe odbywające się w ramach tegorocznego festiwalu.

Przypomnijmy 52 LLF odbędzie się od 25 czerwca do 2 lipca 2023 w Łagowie.

Sprzedaż karnetów potrwa do 10 czerwca 2023 r. włącznie lub do wyczerpania puli karnetów.

JAKIE SĄ CENY?

Karnet indywidualny – 150 zł + pakiet startowy

Karnet dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych – 80 zł + pakiet startowy

SPRZEDAŻ:

Opłatę prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:

Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko karnety imienne).

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres: llf@llf.pl

Regulamin sprzedaży karnetów znajdziesz tutaj

KONTAKT:
Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: llf@llf.pl

Film submissions for the 52nd Lubuskie Film Summer!

940 529 llf

We are now accepting film submissions for the 52nd Lubuskie Film Summer!

ENTRY FORM

Below is the entry form for the Lubuskie Film Summer festival. By submitting this document, the applicant accepts the rules and regulations of the festival as stated on the festival website (www.llf.pl) and in the film submission below. The completed entry form and a preview copy of the film (screener access information) should be sent to: llf@llf.pl

The decision to show the film at the festival and the selection of the section in which the film will be presented belongs to the Selection Team.

TO DOWNLOADhttps://www.llf.pl/wp-content/uploads/2023/03/LLF-2023-Entry_form_EN-1.docx

LLF-2023-Entry_form_EN-1 Pobierz

Akredytacja LLF 2023

940 529 llf

Szanowni Państwo

Biuro Organizacyjne 52. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2022 informuje, że tegoroczna edycja imprezy odbywać się będzie w dniach od 25. czerwca do 2 lipca 2023.

Podobnie jak w latach poprzednich, 52. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2023, będzie festiwalem międzynarodowym z konkursem o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów fabularnych, Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów dokumentalnych oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii krótkich filmów fabularnych.

Koszt akredytacji dla uczestników Lubuskiego Lata Filmowego wynosi 100 zł (sto złotych), natomiast dla członków Dyskusyjnych Klubów Filmowych 50 zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku rezerwacji grupowych cena akredytacji wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych).

Opłatę akredytacyjną prosimy przekazać przelewem lub przekazem na konto:
Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze
Bank Zachodni WBK I Oddział Zielona Góra
nr 10 1090 1535 0000 0000 5301 9273

z zaznaczeniem instytucji, imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o akredytację (wydajemy tylko akredytacje imienne). Zgłoszenia wraz z kopią opłaty akredytacyjnej prosimy przesłać do 10 czerwca 2023 r. na adres Biura Organizacyjnego lub mailem:

Klub Kultury Filmowej
65-903 Zielona Góra 3
skrytka pocztowa nr 1
e-mailem: llf@llf.pl

Nie zwracamy należności za niewykorzystane a opłacone akredytacje.