You are currently viewing Rozmowy Konrada Stanglewicza – Agnieszka Arnold

Rozmowy Konrada Stanglewicza – Agnieszka Arnold

Konrad Stanglewicz:
Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie rusza 24 czerwca. Towarzyszyłem temu festiwalowi od początku mojej radiowej roboty w 1979 roku. W czasach PRL-u była to oaza wolności słowa, obrazu, myśli, twórczości. Po przełomie 1989 – z inspiracji Juliusza Burskiego – w Łagowie spotykały się kinematografie z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Oglądaliśmy filmy nigdzie indziej nie do zobaczenia w Polsce. Miałem w Łagowie okazję rozmawiać z najwybitniejszymi twórcami polskiego kina. Niektóre nagrania chcę przypomnieć.

Agnieszka Arnold w swoich dokumentach opowiada o historii przez pryzmat losów jednostek wybitnych. Unika łatwego osądzania ludzi. Nigdzie nie jest zapisane, że człowiek ma być doskonały – mówi Arnold – i nikt z góry nie wie jak zachowałby się przed danym wyborem. Jej film „Sąsiedzi” (2001) o zbrodni na Żydach w Jedwabnem miał wielomilionową widownię. Dwuodcinkowa “Niepodległość bez cenzury” (2006) to seria dokumentalna poświęcona wydarzeniom z 1956 i 1968 roku, utworzeniu KOR-u, Solidarności, wprowadzeniu stanu wojennego i wolnej, niepodległej Polsce. Wszystko opowiedziane z perspektywy Karola Modzelewskiego, jednej z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej w PRL, który za swoją działalność był wielokrotnie represjonowany przez ówczesne władze. Najważniejszą postacią życia intelektualnego jest dla Agnieszki Arnold prof. Maria Janion, której poświęciła film „Bunt Janion” (2006). Rozmowy z dokumentalistką i historykiem Piotrem Laskowskim można posłuchać tu: