You are currently viewing Warsztaty krytyki filmowej z Andrzejem Wernerem

Warsztaty krytyki filmowej z Andrzejem Wernerem

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Codziennie o godz. 11:00 Warsztaty krytyki filmowej w Leśniku prowadzi Andrzej Werner. Spotkania są otwarte dla każdego zainteresowanego. Warto z nich

skorzystać, gdy chce się o filmie napisać więcej niż tylko krótką informację. Warto porozmawiać o sztuce, estetyce, kulturze. Otwieramy umysły.