You are currently viewing Jak pisać o filmie? – otwarte zajęcia z krytyki filmowej

Jak pisać o filmie? – otwarte zajęcia z krytyki filmowej

  • Post author:
  • Post category:archiwum

krytykafilmowajpgPod hasłem “Jak pisać o filmie?” podczas 42. Lubuskiego Lata Filmowego odbywać się będą otwarte, bezpłatne zajęcia krytyki filmowej. Poprowadzą je prof. dr Rafał Marszałek oraz prof. dr hab. Andrzej Werner. Warsztaty kierujemy szczególnie do młodych zainteresowanych kinem i działalnością recenzencką – dziennikarzy, blogerów czy filmowych pasjonatów chcących dzielić się w ciekawy i twórczy sposób swoimi opiniami. Warto spotkać się z naszymi wykładowcami.

prof. dr Rafał Marszałek
krytyk i historyk filmu, wieloletni współpracownik między inny­mi czasopisma “Film na Świecie” (w latach 1979-1981 jego redak­tor naczelny) i miesięcznika “Kino”, autor książek poświęconych krytyce filmowej: “Nowy film angielski” (1968), “Powtórka z życia” (1970), “Pamflet na kino codzienne” (1974), “Kamień w wodę” (1980), oraz prac o historii filmu: “Polska wojna w obcym filmie” (1976), “Filmowa pophistoria” (1984), Kino rzeczy znalezionych (2007), redaktor naukowy V i VI tomu “Historii filmu polskiego” (1985, 1994), a w wypadku tomu VI także jego współautor, cztero­krotny zdobywca nagrody im. Karola Irzykowskiego, wieloletni kie­rownik Pracowni Historii Filmu Instytucie Sztuki PAN, wykładowca KUL, UW, PWSTiF.

prof. dr hab. Andrzej Werner
krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor dok­tor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowcaw Akademii Teatralnej, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu, członek Zarządu Polskiej Sekcji PENClubu, jest autorem książek: “Zwyczajna apokalipsa” (1971,1981), “Historia filmu polskiego”, tom V (1985) współautor, “Polskie, arcypolskie” (1987), “Pasja i nuda” (1991), “Krew i atrament” (1997), “Dekada fil­mu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych” (1997)