You are currently viewing Jury konkursu filmów dokumentalnych LLF 2018

Jury konkursu filmów dokumentalnych LLF 2018

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Gediminas Jankauskas

Litewski dziennikarz, filmoznawca, krytyk filmowy. Od r. 1992 pracuje na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego (VDU) w Kownie, od r. 2007 wykłada historię kina na Uniwersytecie Wileńskim. Współpracuje z LLF od r. 1990.

Autor recenzji filmowych i artykułów na temat historii kina m.in. (www.bernardinai.lt, www.kamane.lt), gazeta kulturalna „Nemunas“ (http://www.nemunas.net).

Za działalność zawodową w r. 2014 nagrodzony medalem im. burmistrza Kowna Jonasa Vileiszisa.

Wanda Mirowska

Filmoznawca, od 1985 roku wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Wcześniej kierownik artystyczny kin studyjnych oraz kierownik Działu Reklamy i Imprez w Okręgowym Przedsiębiorstwie Dystrybucji Filmów w Łodzi.

 

Maria Zmarz-Koczanowicz

Scenarzystka i reżyserka, autorka wielu filmów dokumentalnych nagradzanych w Polsce i za granicą. Reżyserka spektakli Teatru Telewizji i filmu fabularnego „Kraj świata”. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.