You are currently viewing Jury Konkursu Głównego 46. Lubuskiego Lata Filmowego

Jury Konkursu Głównego 46. Lubuskiego Lata Filmowego

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Jury Główne w konkursie filmów fabularnych 46. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2017

Andrzej Werner

Polski krytyk literacki i filmowy, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, współpracownik drugiego obiegu w czasach PRL, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978 należał do sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Towarzystwa Kursów Naukowych i był jego wykładowcą. Publikował w Biuletynie Informacyjnym KSS „KOR”, „Głosie”, „Krytyce”. W ramach TKN prowadził wykłady Ideowe oblicze polskiego kina. W 1980 został członkiem NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład Komisji Ekspertów ds. Kultury przy zarządzie Regionu Mazowsze. Internowany 13 grudnia 1981, osadzony w areszcie śledczym na Białołęce, trafił następnie do Ośrodka Internowania w Jaworzu, skąd został zwolniony 23 grudnia 1981.

W latach 80. publikował w prasie drugiego obiegu. W 1987 wydał zbiór Polskie, arcypolskie…, za który w 1987 otrzymał Nagrodę „Solidarności” Wydawców. W 1990 praca ta, poświęcona wyborom ideowym polskich literatów i filmowców w czasach PRL, była podstawą jego habilitacji. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Przez cała karierę zawodową związany z IBL, był również wykładowcą Wolnego Uniwersytetu Berlina i Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Był członkiem ZLP, należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich (w którym przewodniczył Kołu Piśmiennictwa Filmowego), oraz Polskiego PEN Clubu (w którym od 1997 jest członkiem zarządu). W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dušan Trančík

Słowacki reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych. Większość jego prac powstała pod koniec lat siedemdziesiątych, a zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. Uczył w FAMU w Pradze i VOŠF w Zlín, a obecnie uczy w VŠMU w Bratysławie. Od 2000 do 2002 roku był dyrektorem zarządzającym produkcją medialną i audiowizualną w słowackim Ministerstwie Kultury, gdzie jako dyrektor zarządzający mediami i produkcją audiowizualną zajął się nowelizacją słowackiego prawodawstwa dotyczącego funduszy audiowizualnych. Działał także w takich organizacjach zawodowych, jak Słowacka Izba Filmowa, Stowarzyszenie Dyrektorów Słowackiego Telewizji Filmowej i Telewizji oraz Słowacka Akademia Filmowa i Telewizyjna.

Marcel Łoziński

Reżyser filmowy, dokumentalista, Urodzony w 1940 w Paryżu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Wydziału Reżyserii  Szkoły Filmowej w Łodzi. Jeden z najbardziej znanych i docenianych na świecie polskich dokumentalistów. Laureat wielu festiwali filmowych: z Oberhausen, Krakowa, San Francisco, Lipska, Olomoucu, a także prestiżowych nagród filmowych przyznanych za całokształt twórczości. Nominowany do Oscara w roku 1994 za film dokumentalny „89 mm od Europy”. Członek Amerykańskiej Akademii Filmowej AMPAS oraz Europejskiej Akademii Fimowej EFA.

Wykładał w Paryskiej Szkole Filmowej FEMIS oraz w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził  warsztaty dokumentalne m.inn. w Moskwie, Kijowie, Helsinkach, Tallinnie, Marsylii, Pekinie, Mińsku, Barcelonie,Tui, Lyonie. Inicjator Dragon Forum – międzynarodowych warsztatów filmu dokumentalnego. Kieruje kursem dokumentalnym w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Laureat Nagrody Margaret Mead NY, Nagrody Fundacji Kultury, Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody Wolności im. Andrzeja Wajdy, przyznanej podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w 2004, Nagrody Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za wybitne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie.

Ryszard Brylski

Reżyser filmowy i scenarzysta. Absolwent Wydziału Grafiki ASP i Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Twórca filmów fabularnych i telewizyjnych. Laureat wielu nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych. W 2004 r. nominowany do „Paszportu Polityki” w dziedzinie twórczości filmowej. W 2006 r. uhonorowany przez Prezydenta RP listem gratulacyjnym za „wkład w promocję kultury polskiej za granicą”. Członek Polskiej Akademii Filmowej. W latach 2006-2011 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Członek założyciel Gildii Reżyserów Polskich. Od 2004 r. związany z łódzką szkolą filmową jako pedagog.

Filmy:
Debora 1995 – (scen. reż.)
W złą godzinę – 1998 (scen.)
Żurek 2003 (scen. reż.)
Pogoda na piątek – 2006-2008 (tv.serial – reż.)
Cudowne lato 2010 (wsp.scen. reż.)

Teatr:
Policja (Sławomir Mrożek) – 2017 (insc.reż) Teatr Nowy w Łodzi

Andrzej Goleniewski

Z wykształcenia muzyk i muzykolog, menadżer kultury. W latach 1991-99 zorganizował i prowadził Agencję Dystrybucji Filmowej, a następnie do roku 2005 kierował Filmem Polskim – Agencją Promocji. Tam właśnie odtworzył w obecnej formule Sieć kin Studyjnych. Po zmianach organizacyjnych polskiej kinematografii w roku 2006, prowadzi i rozwija ten program w Filmotece Narodowej, w której od roku 2007 pełni funkcję z-cy dyrektora.