You are currently viewing Jury konkursu krótkich filmów fabularnych – LLF 2017

Jury konkursu krótkich filmów fabularnych – LLF 2017

  • Post author:
  • Post category:archiwum
Jury konkursu krótkich filmów fabularnych 46. Lubuskiego Lata Filmowego

Wanda Mirowska

Filmoznawca, od 1985 roku wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, wcześniej kierownik artystyczny kin studyjnych oraz kierownik Działu Reklamy i Imprez w Okręgowym Przedsiębiorstwie Dystrybucji Filmów w Łodzi.

Istvan Krasztel

Urodzony w Budapeszcie. Skończył kulturoznawstwo i bibliotekarstwo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w mieście Szombathely oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie im. Loranda Eótvósa w Budapeszcie. Pracował w Polsce w latach 1977-1981 jako sekretarz ambasady, później, w latach 1982-1983 oraz 1988-1993 jako Wicedyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Radca Generalny Departamentu Zagranicznego Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Węgierskiej.

Tomasz Komorowski

Absolwent Wydziału Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Jest adiunktem w tejże uczelni. W PWSFTviT w Łodzi również obronił doktorat i pracę habilitacyjną z fotografii. Obecnie jest wykładowcą PWSFTviT. Należy do Stowarzyszenia Artystów św. Jerzego oraz do Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja. Mieszka w Koluszkach. Oprócz fotografii artystycznej zajmuje się również dokumentacją fotograficzną, fotografią reklamową oraz reportażem. Prodziekan na wydziale operatorskim PWSFTviT w Łodzi.