You are currently viewing Karta zgłoszenia filmu

Karta zgłoszenia filmu

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia filmu do festiwalu Lubuskie Lato Filmowe. Poprzez przesłanie tego dokumentu, zgłaszający film akceptuje zasady i przepisy festiwalu, jakie podano na stronie internetowej festiwalu (www.llf.pl) oraz w poniższym zgłoszeniu filmu. Termin zgłoszeń do 31 maja 2017 roku. Wypełniony dokument należy przesłać mailem na adres llf@llf.pl oraz wersję papierową wysłać pocztą wraz z kopią filmu z napisami angielskimi na Blu-ray / DVD (filmy dokumentalne i krótkie filmy fabularne w jakości emisyjnej) na poniższy adres:

Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Decyzja o pokazaniu filmu podczas festiwalu i wybór sekcji, w której film zostanie przedstawiony należy do dyrektora festiwalu.

DO POBRANIA: 2017-llf-entry_form_polski