L jak Lubuskie Lato Filmowe

320 150 llf

Festiwale filmowe już na stałe wpisały się kulturalny krajobraz naszego regionu, stając się kulturalną wizytówką Lubuskiego.