Pozdrowienia z Łagowa!

900 600 llf

Pozdrowienia z Łagowa, z 45. Lubuskiego Lata Filmowego! Wspólne zdjęcie na pamiątkę.
llf2016grupa

llf2016grupa2