You are currently viewing Ramowy program 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019

Ramowy program 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019

 • Post author:
 • Post category:archiwum

Oto co czeka na uczestników tegorocznego festiwalu w Łagowie. Na program 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019 składają się:

A. Program główny

 1. Konkurs Główny Konkurs Filmów Fabularnych,
 2. Konkurs Filmów Dokumentalnych,
 3. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych,

B. Imprezy towarzyszące

 1. Panorama przegląd najnowszych filmów fabularnych, krótkich filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i krótkich form filmowych z lat 2018 – 2019 z Kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej,
 2. Przegląd etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji, – z lat 2018 – 2019,
 3. Festiwalowe hity 2018 – 2019,
 4. Blok filmów animowanych dla dzieci,
 5. 15 lat w Unii Europejskiej,
 6. 30 lat od pierwszych wyborów,
 7. Historia Filmu „100 lat niepodległości – rok po. Filmy powstałe bądź mówiące o Rzeczpospolitej po zmianach ustrojowych”,
 8. Cykl: „Portrety filmowców: reżyserzy. Filmy dokumentalne, poświęcone nieżyjącym realizatorom kina polskiego.”
 9. 70 – lecie WFDiF „Przegląd najlepszych filmów powstałych w WFDiF”
 10. „60 lat Kin Studyjnych – filmy w Sieci”
 11. Cykliczny przegląd filmów pt. „Wielcy znani – zapomniani: Antoni Fertner (145 rocznica urodzin, 60 rocznica śmierci),
 12. „Zapomniane perły kina polskiego – klasycy krótkiego metrażu”,
 13. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – Polska wojna w obcym kinie. Filmy niepolskie o wojnie 1939 roku,
 14. Krzysztof Komeda – muzyka filmowa (50 rocznica śmierci),
 15. Kazimierz Kutz – in memoriam
 16. 7 edycja otwartych warsztatów dla zainteresowanych krytyką i historią filmu,
 17. 3 edycja otwartych warsztatów filmu dokumentalnego PWSFTViT
 18. Koncert inauguracyjny 47. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2018,
 19. Fundacja Łagowski Dom Artysty wystawa rękodzieła połączona z warsztatami wytwórczymi i warsztatami malarstwa artystycznego również dla dzieci i młodzieży,
 20. Nordic Walking dla uczestników, gości LLF, mieszkańców i turystów,
 21. Koncert muzyczny finałowy na zakończenie 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019,
 22. Wystawa fotograficzna w Łagowie i w Zielonej Górze (48. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2019 w fotografii),
 23. Replika 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019 w kinie NEWA w Zielonej Górze.