You are currently viewing Spotkanie po projekcji filmu “W ukryciu” J. Kidawy-Błońskiego

Spotkanie po projekcji filmu “W ukryciu” J. Kidawy-Błońskiego

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Jan Kidawa-Błoński, Włodzimierz Niederhaus i Jan Kidawa-Błoński JR byli gośćmi Lubuskiego Lata Filmowego podczas spotkania po projekcji filmu “W ukryciu”.