You are currently viewing Warsztaty krytyki z prof. Andrzejem Wernerem

Warsztaty krytyki z prof. Andrzejem Wernerem

  • Post author:
  • Post category:archiwum

awernerPrzypominamy pod hasłem „Jak pisać o filmie?” podczas 42. Lubuskiego Lata Filmowego odbywają otwarte, bezpłatne zajęcia krytyki filmowej. Dziś warsztaty prowadził prof. dr hab. Andrzej Werner, krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu. Spotkania są okazją do szerokiej tematycznie i pasjonującej dyskusji z wybitną osobistością i pewnie dlatego wkraczają w różne sfery kultury. Warto wpaść do Leśnika do sali wideo codziennie o godz. 12.00. zapraszamy serdecznie!

Warsztaty kierujemy szczególnie do młodych zainteresowanych kinem i działalnością recenzencką – dziennikarzy, blogerów czy filmowych pasjonatów chcących dzielić się w ciekawy i twórczy sposób swoimi opiniami.