You are currently viewing Zgłaszanie filmów na 52. Lubuskie Lato Filmowe otwarte

Zgłaszanie filmów na 52. Lubuskie Lato Filmowe otwarte

  • Post author:
  • Post category:News

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń filmów na 52. Lubuskie Lato Filmowe!

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia filmu do festiwalu Lubuskie Lato Filmowe. Poprzez przesłanie tego dokumentu, zgłaszający film akceptuje zasady i przepisy festiwalu, jakie podano na stronie internetowej festiwalu (www.llf.pl) oraz w poniższym zgłoszeniu filmu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię podglądową filmu (dane dostępu do screenera) należy przesłać na adres: llf@llf.pl

Decyzja o pokazaniu filmu podczas festiwalu i wybór sekcji, w której film zostanie przedstawiony, należy do  Zespołu Selekcyjnego.

DO POBRANIA:

LLF-2023-Entry_form_PL-1 Pobierz