“Strażackie” zdjęcie na finał Lubuskiego Lata Filmowego

900 600 llf

Sobota rano, “strażackie” zdjęcie na finał Lubuskiego Lata Filmowego musi być!