Otwarte warsztaty krytyki

320 150 llf

Otwarte Warsztaty Krytyki Filmowej, które poprowadzą: Andrzej Kołodyński, Rafał Marszałek i Andrzej Werner.