You are currently viewing Program ramowy 49. Lubuskiego Lata Filmowego

Program ramowy 49. Lubuskiego Lata Filmowego

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Na program 49. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2020 składają się:

A.      Program główny

1.      Konkurs Główny Konkurs Filmów Fabularnych,

2.      Konkurs Filmów Dokumentalnych,

3.      Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych,

B.      Imprezy towarzyszące

1.      Panorama przegląd najnowszych filmów fabularnych, krótkich filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i krótkich form filmowych z lat 2019 – 2020 z Kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej,

2.      Przegląd etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji, – z lat 2019 – 2020,

3.      Festiwalowe hity 2019 – 2020,

4.      Blok filmów animowanych dla dzieci,

5.      Polska komedia – Andrzej Czekalski w 90 urodziny,

6.      Antoni Bohdziewicz – w 50 rocznicę śmierci,

7.      Kościół w filmie polskim,

8.      Cykl: „Portrety filmowców: reżyserzy. Filmy dokumentalne, poświęcone nieżyjącym realizatorom kina polskiego.”,

9.      Polskie wesela w filmie,

10.    Filmy Studyjne – filmy w Sieci

11.    Cykliczny przegląd filmów pt. „Wielcy znani – zapomniani: Józef Nowak (*1925 (95) +1984), Michał Waszyński (*1904 +1965 (55)),

12.    „Zapomniane perły kina polskiego – klasycy krótkiego metrażu”,

13.    Premiery po latach – “Rejs” ma już 50 lat – Marek Piwowski,

14.    Propaganda, propaganda…,

15.    Stracona dekada 1970-80 ?

16.    8 edycja otwartych warsztatów dla zainteresowanych krytyką i historią filmu,

17.    4 edycja otwartych warsztatów filmu dokumentalnego PWSFTViT

18.    Koncert inauguracyjny 49. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2020,

19.    Fundacja Łagowski Dom Artysty wystawa rękodzieła połączona z warsztatami wytwórczymi i warsztatami malarstwa artystycznego również dla dzieci i młodzieży,

20.    Nordic Walking dla uczestników, gości LLF, mieszkańców i turystów,

21.    Koncert muzyczny finałowy na zakończenie 49. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2020.