You are currently viewing Ramowy program 44 LLF

Ramowy program 44 LLF

 • Post author:
 • Post category:archiwum

:Biuro Organizacyjne 44. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2015 informuje, że tegoroczna edycja imprezy odbywać się będzie w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2015 r. Podobnie jak w latach poprzednich, 44. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2015, będzie festiwalem międzynarodowym z konkursem o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów fabularnych, Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii filmów dokumentalnych oraz Złotego, Srebrnego i Brązowego Grona w kategorii krótkich filmów fabularnych.

Na program 44. Lubuskiego Lata Filmowego Łagów 2015 składają się:

  1. Konkurs Główny Konkurs Filmów Fabularnych
  2. Konkurs Filmów Dokumentalnych
  3. Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych
  4. Przegląd etiud studenckich ze szkół filmowych z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji
  5. Panorama przegląd najnowszych filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkich form filmowych z lat 2014 – 2015 z Kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej
  6. Cykl filmowy „Dziecko w świecie dorosłych”
  7. Cykliczny przegląd filmów przypominający aktorów i aktorki pt. „Wielcy, znani zapomniani – Jacek Woszczerowicz (110 rocznica urodzin, 45 rocznica śmierci)”
  8. Kinematografia węgierska po zmianach przegląd filmów z lat 2012 – 2015 przewidywany gość: Katalin Vajda (Magyar Filmunió International Division of the Hungarian National Film Fund)
  9. 120 lat kina, czyli pionierzy X Muzy
  10. 70 lat po II Wojnie
  11. Seans z najnowszą historią przewidywani goście i filmy: „Majdan”, „Jestem Femen”, „Zwyczajny prezydent”, „Plac” i „Lobotomia” – Jurij Chaszczewatski, „80 milionów” Waldemar Krzystek, „Lewiatan”.
  12. Mistrzowie kina Jan Jakub Kolski i Lech Majewski – przewidywani goście: Jan Jakub Kolski oraz Lech Majewski
  13. Prezentacja wybranych filmów kina offowego
  14. Warsztaty dla zainteresowanych krytyką filmową
  15. Koncert inauguracyjny 44. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2015
  16. Fundacja Łagowski Dom Artysty – wystawa rękodzieła połączona z warsztatami wytwórczymi i warsztatami malarstwa artystycznego również dla dzieci i młodzieży
  17. Zajęcia w ramach projektu „Sprzątanie świata” połączone z nauką nurkowania i bezpieczeństwa nad wodą
  18. Nordic Walking dla uczestników, gości LLF, mieszkańców i turystów
  19. Koncert muzyczny finałowy na zakończenie 44. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2015