Ryszard Brylski – wspomnienie z Łagowa

150 150 llf

Ryszard Brylski – reżyser filmowy i scenarzysta – autor “Żurka” i “Cudownego Lata” opowiada o swoich wspomnieniach z Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie.

Fragment filmu Krzysztofa Bloka o łagowskim festiwalu filmowym.