You are currently viewing Karta zgłoszenia filmu LLF 2019 / Entry Form LLF 2019

Karta zgłoszenia filmu LLF 2019 / Entry Form LLF 2019

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia filmu do festiwalu Lubuskie Lato Filmowe. Poprzez przesłanie tego dokumentu, zgłaszający film akceptuje zasady i przepisy festiwalu, jakie podano na stronie internetowej festiwalu (www.llf.pl) oraz w poniższym zgłoszeniu filmu. Wypełniony dokument należy przesłać mailem na adres llf@llf.pl oraz wersję papierową wysłać pocztą wraz z kopią filmu z napisami angielskimi na Blu-ray / DVD (filmy dokumentalne i krótkie filmy fabularne w jakości emisyjnej) na poniższy adres:

Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Decyzja o pokazaniu filmu podczas festiwalu i wybór sekcji, w której film zostanie przedstawiony, należy do dyrektora festiwalu.

DO POBRANIA:

By submitting this entry form you agree and accept rules and regulations of the festival that are given on the festival’s website: www.llf.pl. Please send the entry form by e-mail to llf@llf.pl and by regular post to the address given below. Please enclose with the printed entry the copy of the film with English subtitles on Blu-ray / DVD (documentary and short-feature films should be of a broadcast quality).
Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Decision to screen the film at the festival and selection of the festival section in which the film will be presented is taken by the festival director.

DOWNLOAD:

Durch Sendung dieses Dokumentes akzeptiert der Beantragte die Regelungen und die Festivalordnung, welche man auf der Internetseite des Festivals (www.llf.pl) und in Anmeldung findet.Das ausgefüllte Dokument soll per E-Mail an die folgende Adresse llf@llf.pl geschickt werden sowie eine gedruckte Version per Post mitsamt Filmkopie mit englischem Untertitel auf Blu-ray / DVD (Dokumentar- und Kurzfilme in Ausstrahlungsqualität) an die unten stehende Adresse geschickt werden:

Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Die Entscheidung über Vorführung des Filmes und Auswahl der Sektion, in welcher der Film gezeigt wird, liegt im Ermessen des Festivaldirektors.

DOWNLOADEN: