Biuro Organizacyjne
Lubuskie Lato Filmowe

Klub Kultury Filmowej
65-903 Zielona Góra 3
skrytka pocztowa nr 1

e-mail: llf(at)llf.pl