Klub Kultury Filmowej
ul. Kazimierza Wielkiego 21 Zielona Góra 65-047 Polska
e-mail:llf@llf.pl