Karta zgłoszenia filmu LLF 2018Entry Form LLF 2018Filmanmeldung LLF 2018 – 47. Lubuskie Lato Filmowe 24 czerwca – 1 lipca 2018

Karta zgłoszenia filmu LLF 2018Entry Form LLF 2018Filmanmeldung LLF 2018


Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia filmu do festiwalu Lubuskie Lato Filmowe. Poprzez przesłanie tego dokumentu, zgłaszający film akceptuje zasady i przepisy festiwalu, jakie podano na stronie internetowej festiwalu (www.llf.pl) oraz w poniższym zgłoszeniu filmu. Wypełniony dokument należy przesłać mailem na adres llf@llf.pl oraz wersję papierową wysłać pocztą wraz z kopią filmu z napisami angielskimi na Blu-ray / DVD (filmy dokumentalne i krótkie filmy fabularne w jakości emisyjnej) na poniższy adres:

Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Decyzja o pokazaniu filmu podczas festiwalu i wybór sekcji, w której film zostanie przedstawiony, należy do dyrektora festiwalu.

DO POBRANIA: 2018-llf-entry_form_polski


By submitting this entry form you agree and accept rules and regulations of the festival that are given on the festival’s website: www.llf.pl. Please send the entry form by e-mail to llf@llf.pl and by regular post to the address given below. Please enclose with the printed entry the copy of the film with English subtitles on Blu-ray / DVD (documentary and short-feature films should be of a broadcast quality).
Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Decision to screen the film at the festival and selection of the festival section in which the film will be presented is taken by the festival director.

DOWNLOAD: 2018-llf-entry_form_eng

 

Durch Sendung dieses Dokumentes akzeptiert der Beantragte die Regelungen und die Festivalordnung, welche man auf der Internetseite des Festivals (www.llf.pl) und in Anmeldung findet.  Das ausgefüllte Dokument soll per E-Mail an die folgende Adresse llf@llf.pl geschickt werden sowie eine gedruckte Version per Post mitsamt Filmkopie mit englischem Untertitel auf Blu-ray / DVD (Dokumentar- und Kurzfilme in Ausstrahlungsqualität) an die unten stehende Adresse geschickt werden:

Klub Kultury Filmowej
skr. pocztowa nr 1
65-903 Zielona Góra 3

Die Entscheidung über Vorführung des Filmes und Auswahl der Sektion, in welcher der Film gezeigt wird, liegt im Ermessen des Festivaldirektors.

DOWNLOADEN:  2018-Entry_form_DE