Zobacz, co możesz zobaczyć! Plakat Programowy 44 Lubuskiego Lata Filmowego