You are currently viewing 45. LLF 2016: Slávek Horák i Alena Mihulová (Opieka domowa)

45. LLF 2016: Slávek Horák i Alena Mihulová (Opieka domowa)

O swoich wrażeniach po spotkaniu z łagowską publicznością opowiadają Slávek Horák i Alena Mihulová – reżyser i aktorka: czeski film (Opieka domowa)