You are currently viewing Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych

  • Post author:
  • Post category:archiwum

Jadwiga Głowa – Hučko
Przewodnicząca Jury

Foto.JHUCKOVADr hab. Jadwiga Hučková, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się filmem dokumentalnym i fabularnym Europy Środkowej. Od 1997 roku pracuje w komisji selekcyjnej Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Juror ponad dwudziestu międzynarodowych festiwali filmu dokumentalnego. Brała udział w projekcie VISEGRAD DOCUMENTARY FILM LIBRARY w Pradze. Opublikowała m.in. (także pod nazwiskiem Jadwiga Głowa): Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History’s Turning points. Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe (Kraków 1999), Dokument filmowy epoki Havla (Kraków 2005), Český a polský dokumentární film v éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji (Praha, NFA 2015, współredakcja).

 

Tomáš Hučko

TomášHučkoDr Tomáš Hučko, reżyser dokumentalista (Čo nám chýba ku šťastiu… / All We Need Is… 2004), Roma kupa (2005), Časy sa zmenili / Times Have Changed, 2008), Kým sa skončí tento film / Before this Film is Over, 2009), Boli pri tom(2016),autor portalu internetowego poświęconego filmowi dokumentalnemu dokofilm.sk oraz filmbis.sk, wykładowca w Katedrze Komunikacji Massmedialnej Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie, w latach 2013-2015 manager w Dziale Badań i Rozwoju Radia i Telewizji Słowackiej. Specjalizuje się w historii dokumentu oraz w fabule Europy Środkowej, publikował w słowackich, czeskich i polskich pracach zbiorowych oraz periodykach naukowych. Jest członkiem Słowackiej Akademii Filmowej.

 

Gediminas Jankauskas

GediminasJankauskasLitewski dziennikarz, filmoznawca, krytyk filmowy. Od r. 1992 pracuje na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego (VDU) w Kownie, od r. 2007 wykłada historię kina na Uniwersytecie Wileńskim. Współpracuje z LLF od r. 1990. Autor recenzji filmowych i artykułów na temat historii kina m.in. (www.bernardinai.lt, www.kamane.lt), gazeta kulturalna „Nemunas“ (http://www.nemunas.net ). Za działalność zawodową  w r. 2014 nagrodzony medalem im. burmistrza Kowna Jonasa Vileiszisa.